Splunk boss of the SOC - Xây dựng giải pháp thu thập log cho một doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Infrastructure security' bắt đầu bởi Sugi_b3o, 28/03/20, 10:03 PM.

 1. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 392
  Đã được thích: 294
  Điểm thành tích:
  63
  Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về giải pháp SIEM sử dụng Splunk, được biết đến là một hệ thống xây dựng thu thập log tập trung, dùng trong các doanh nghiệp, để phân tích, xử lý, phản ứng, phát hiện kịp thời các hành vi bất thường trong hệ thống từ đó đưa ra các cảnh báo đến người quản trị để kịp thời xử lý về bảo mật, hệ thống của mình.
  [​IMG]

  Cài đặt Splunk Server trên Centos 7


  Mã:
  yum update -y 
  [​IMG]

  Mã:
  yum install wget -y
  
  wget -O splunk-8.0.2.1-f002026bad55-linux-2.6-x86_64.rpm 'https://www.splunk.com/bin/splunk/DownloadActivityServlet?architecture=x86_64&platform=linux&version=8.0.2.1&product=splunk&filename=splunk-8.0.2.1-f002026bad55-linux-2.6-x86_64.rpm&wget=true'
  
  rpm -i splunk-8.0.2.1-f002026bad55-linux-2.6-x86_64.rpm
  
  /opt/splunk/bin/splunk start --accept-license
  [​IMG]

  Mở firewall

  [​IMG]
  Truy cập vào server qua ip public http://ippublic:8000
  [​IMG]

  Mã:
  firewall-cmd --add-port=8000/tcp --permanent
  
  firewall-cmd --reload
  Cấu hình truy cập qua https
  Sau khi đăng nhập được vào
  Settings > System > Server settings, và click General Settings

  [​IMG]

  Khởi động lại dịch vụ và mở port 443 truy cập https://IP public để đến giao diện web

  Cấu hình trên máy chủ Splunk Server
  Tạo 2 index để nhận log đẩy về, ở đây mình nhận log windows và linux nên đặt tên là linux và windows
  Chọn Setting -> indexes -> New Index
  [​IMG]
  Các bạn nên cấu hình thông số Max Size of Entire Index =50GB để 1 index nó sẽ lưu tối đa 50GB, index= windows làm tương tự.
  Cấu hình mở port 9998 để nhận log
  Cấu hình tại Forwarding and receiving » Receive data

  [​IMG]

  Command hỗ trợ mở firewall
  Mã:
  firewall-cmd --zone=public --add-port=9998/tcp --permanent
  Hướng dẫn đẩy log về Windows

  Bật Success/Failure audit log tại Administrator Tools → Local security policy → Local Policy → Audit Policy

  Audit các trường sau:

  • Audit account logon events

  • Audit account management

  • Audit logon events

  • Audit policy change

  • Audit privilege use

  • Audit system event

  [​IMG]


  Tải splunk forwarder cho windows https://www.splunk.com/en_us/download/splunk-enterprise.html
  Tải file về máy client cần cài đặt


  [​IMG]

  Sau đó, chọn kiểu cấu hình “Customize Options”

  [​IMG]

  chọn Next

  [​IMG]

  Cài đặt ssl, nếu có Browse đến đường dẫn chứa tập tin public và private, sau đó nhập password và Browse đường dẫn SSL root CA. Nếu không sử dụng tính năng này có thể Next sang bước tiếp theo

  [​IMG]

  Chọn Local System và Next

  [​IMG]

  Tick chọn các log cần đẩy về để giám sát, nếu muốn giám sát 1 tập tin ứng dụng bất kì chọn “File” và đường dẫn đến File đó

  [​IMG]

  nhập tài khoản Administrator cho app

  [​IMG]

  Nếu có Deployment Server thì có thể nhập vào. Không có nhấn Next để bỏ qua

  [​IMG]
  Nhập IP Server và port sẽ nhận log từ client đẩy về

  [​IMG]

  Cài đặt

  Sau khi cài đặt chạy lệnh bên dưới để restart service splunk trên powershell

  PS C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin> .\splunk.exe restart

  *Thay đổi cấu hình log đẩy về chỉnh sửa tại path C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\etc\apps\SplunkUniversalForwarder\local\inputs.conf

  [​IMG]
  Restart lại splunk sau khi thay đổi cấu hình​
  Hướng dẫn đẩy log về Linux


  Mã:
  yum install wget -y
  wget -O splunkforwarder-8.0.2.1-f002026bad55-linux-2.6-x86_64.rpm 'https://www.splunk.com/bin/splunk/DownloadActivityServlet?architecture=x86_64&platform=linux&version=8.0.2.1&product=universalforwarder&filename=splunkforwarder-8.0.2.1-f002026bad55-linux-2.6-x86_64.rpm&wget=true'
  rpm -ivh splunkforwarder-8.0.2.1-f002026bad55-linux-2.6-x86_64.rpm
  cat > /opt/splunkforwarder/etc/system/local/user-seed.conf << EOF
  [user_info]
  USERNAME = admin
  PASSWORD = admin123
  EOF
  /opt/splunkforwarder/bin/splunk start --accept-license --answer-yes --auto-ports --no-prompt
  /opt/splunkforwarder/bin/splunk enable boot-start
  /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server ServerSplunk:port -auth admin:admin123
  echo "[monitor:///var/log/messages]" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  echo "disabled = false" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  echo "sourcetype=linux_message" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  echo "index=linux" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  echo "[monitor:///var/log/audit/audit.log]" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  echo "disabled = false" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  echo "sourcetype=linux_audit" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  echo "index=linux" >> /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  /opt/splunkforwarder/bin/splunk restart
  rm -rf /opt/splunkforwarder/etc/system/local/user-seed.conf
  rm -rf splunkforwarder-8.0.2.1-f002026bad55-linux-2.6-x86_64.rpm
  
  Thay đổi cấu hình để monitor
  vi /opt/splunkforwarder/etc/system/local/inputs.conf
  [default]
  host = IP.localdomain
  sourcetype = linuxOS / đặt tên
  [monitor:///var/log/messages] / giám sát log messages tại đường dẫn
  [monitor:///var/log/secure] / giám sát log secure tại đường dẫn
  [monitor:////var/log/audit/audit.log] / giám sát log audit tại đường dẫn
  B5: /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server IP: Port / IP và port nhận log đẩy về
  B6: /opt/splunkforwarder/bin/splunk restart / sau mỗi lần thay đổi configure
  Command hỗ trợ mở fw
  iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport port-j ACCEPT
  Server
  firewall-cmd --zone=public --add-port=port /tcp --permanent
  Vào splunk kiểm tra log đẩy về
  upload_2020-3-28_22-53-41.png
  [​IMG]

  Bài này mình xin giới thiệu đến đây để các bạn có thể hiểu được cách thức và các lấy log từ các endpoint như thế nào, những bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về cách làm rule, như phát hiện login thành công ngoài giờ hành chính, bash của user gõ gì, hay tạo mới user, cả trên windows và linux

   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 27/04/21, 12:04 AM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. nmhoang19

  nmhoang19 Member

  Tham gia: 14/01/21, 02:01 PM
  Bài viết: 5
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  3
  có phần 2 không anh ơi. Hi vọng a nhận được phản hồi này
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 392
  Đã được thích: 294
  Điểm thành tích:
  63
  Mình đang setup lab bạn nhé :D
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  nmhoang19 thích bài này.
 4. nmhoang19

  nmhoang19 Member

  Tham gia: 14/01/21, 02:01 PM
  Bài viết: 5
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  3
  hi vọng a có thể public sơm ạ
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. nmhoang19

  nmhoang19 Member

  Tham gia: 14/01/21, 02:01 PM
  Bài viết: 5
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  3
  anh ơi em muốn hỏi anh 1 chút ạ:
  1. em cấu hình để log của pfsense firewall nhận trên splunk rồi thì a có thể cho em hướng để phân tích những cái log đó, khi pfsense của e có cả cổng WAN để kết nối internet ạ (kiểu tấn công vào firewall đó ý ạ...)
  em cảm ơn
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  Sugi_b3o and DiepNV88 like this.
 6. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 392
  Đã được thích: 294
  Điểm thành tích:
  63
  anh ơi em muốn hỏi anh 1 chút ạ:
  e cho a xin config của e nhé. config đẩy về splunk ấy
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  thanhccxr thích bài này.
 7. nmhoang19

  nmhoang19 Member

  Tham gia: 14/01/21, 02:01 PM
  Bài viết: 5
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  3
  em đã inbox cho ad trên FB để nhận được sự trợ giúp. Hi vọng a giúp e những câu này ạ, em cảm ơn: về cách làm rule, như phát hiện login thành công ngoài giờ hành chính, bash của user gõ gì, hay tạo mới user, cả trên windows và linux
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 8. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 392
  Đã được thích: 294
  Điểm thành tích:
  63
  Bạn đã lấy được log os của máy cần lấy về splunk chưa? ở windows bạn lấy log gì? ở Linux bạn lấy log gì?
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 9. nmhoang19

  nmhoang19 Member

  Tham gia: 14/01/21, 02:01 PM
  Bài viết: 5
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  3
  em lấy được log từ win về rồi, bây giờ muốn làm như phát hiện login thành công ngoài giờ hành chính, bash của user gõ gì, hay tạo mới user ấy ad. cảm ơn ad đã giúp em
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 10. Sugi_b3o

  Sugi_b3o Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 30/08/16, 10:08 AM
  Bài viết: 392
  Đã được thích: 294
  Điểm thành tích:
  63
  Log bạn lấy là log gì? bạn có thể login vào sau đó search với account của bạn để tìm event login vào server, bạn có thể làm tương tự với tạo mới, xóa, sửa user
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 1. Sugi_b3o
 2. WhiteHat News #ID:2112
 3. WhiteHat News #ID:2112
 4. Bosch Recruitment
Tags: