Cách để troll bạn bè với .vbs

Thảo luận trong 'ACM/Programming' bắt đầu bởi justkalithing, 27/08/18, 10:08 PM.

 1. justkalithing

  justkalithing New Member

  Tham gia: 11/08/17, 10:08 PM
  Bài viết: 3
  Đã được thích: 1
  Điểm thành tích:
  3
  Muốn troll bạn bè? Hãy làm ngay 1 trong những cách này:

  Cách 1: Click vào đường link : http://zipansion.com/3Ir4N

  Cách 2: Copy đoạn code này :

  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  strName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%USERNAME%" )

  x=msgbox ("Congratulation, you've won a free edition of CS:GO! Click OK to get it now!" ,1+64)
  WScript.sleep 200

  If x=1 Then
  msgbox "You fool!"
  msgbox "You have fallen to my trap!"
  msgbox "Your computer will be broken in no time! HA HA HA!"

  WshShell.Run "cmd"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "cls"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "A"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "r"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "e"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "y"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "u"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "a"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "f"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "r"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "a"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "i"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "d"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "f"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "m"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "e"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "n"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "w"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys ","
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys strName
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "?"
  x=msgbox ("Now, choose.",4, "(unknown}")
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  wshshell.sendkeys "cls"
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  if x=6 Then
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "G"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "d"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys ","
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "y"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "u"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "s"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "h"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "u"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "l"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "d"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "b"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "e"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 100
  wshshell.sendkeys "exit"
  WScript.sleep 100
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  End If

  if x=7 Then
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "N"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "?"
  WScript.sleep 500
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "Y"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "u"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "s"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "h"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "u"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "l"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "d"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys " "
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "n"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "o"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "t"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "."
  WScript.sleep 400
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 100
  wshshell.sendkeys "exit"
  WScript.sleep 100
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  End If
  WshShell.Run "cmd"
  WScript.sleep 500
  wshshell.sendkeys "cls"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "Prompt:Deleting Cookies..."
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "cls"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 2000
  wshshell.sendkeys "Prompt:Deleting Users..."
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "cls"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 2000

  wshshell.sendkeys "Prompt:Deleting drive 'C:'..."
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "cls"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 1000
  x=msgbox ("Are you sure that you want to permanently delete all directories, files, and subfiles in environment variable: '%ALLDATA%' ? " ,4+64, "(unknown)")
  WScript.sleep 2000
  wshshell.sendkeys "Prompt:Deleting System32..."
  WScript.sleep 70
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "cls"
  WScript.sleep 40
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 1000
  msgbox "Just kidding :))"
  wshshell.sendkeys "exit"
  WScript.sleep 200
  wshshell.sendkeys "{ENTER}"
  WScript.sleep 4000
  msgbox "Just kidding :)" ,6, "(unknown)"
  End If
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan