HTTP server trong các ngôn ngữ lập trình

Thảo luận trong 'ACM/Programming' bắt đầu bởi DDos, 31/12/20, 02:12 PM.

 1. DDos

  DDos Administrators Thành viên BQT

  Tham gia: 22/10/13, 08:10 PM
  Bài viết: 1,973
  Đã được thích: 475
  Điểm thành tích:
  83
  Để tạo điều kiện duyệt các tệp một cách trực quan và lấy một số tệp từ máy chủ web, bạn có thể thử sử dụng hệ thống hỗ trợ lệnh Python, Php hoặc Puby để mở máy chủ HTTP.

  Dưới đây là một số lệnh cơ bản để mở máy chủ HTTP
  1. Python
   python 2.x
   python -m SimpleHTTPServer 8000
   python 3.x
   python -m http.server 8000
   Screenshot 2020-12-31 143542.jpg
  2. Ruby
   ruby -rwebrick -e"WEBrick::HTTPServer.new:)Port => 3000, :DocumentRoot => Dir.pwd).start"
   Ruby 1.9.2+
   ruby -run -ehttpd . -p3000 Screenshot 2020-12-31 143619.jpg
  3. adsf (A Dead Simple Fileserver)
   gem install adsf # install dependency
   adsf -p 8000 Screenshot 2020-12-31 143801.jpg
  4. Perl
   cpan HTTP::Server::Brick # install dependency
   $ perl -MHTTP::Server::Brick -e '$s=HTTP::Server::Brick->new(port=>8000); $s->mount("/"=>{path=>"."}); $s->start'
  5. Plack (Perl web application programming framework)
   cpan Plack # install dependency
   plackup -MPlack::App::Directory -e 'Plack::App::Directory->new(root=>".");' -p 8000
  6. http-server (Node.js)
   npm install -g http-server # install dependency
   http-server -p 8000
  7. node-static (Node.js)
   npm install -g node-static # install dependency
   static -p 8000
  8. PHP (>= 5.4)
   php -S 127.0.0.1:8000
  9. busybox httpd
   busybox httpd -f -p 8000
  10. webfs
   webfsd -F -p 8000
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan