Lỗi không cài được phần mềm

Thảo luận trong 'Hỏi đáp' bắt đầu bởi Kaitôhang, 09/05/20, 11:05 AM.

 1. Kaitôhang

  Kaitôhang New Member

  Tham gia: 25/04/20, 07:04 AM
  Bài viết: 4
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  anh oi em bi mot loi nay ko the cai duoc phan nem a
  apt-get update && apt-get install vega
  Hit:1 http://deb.playonlinux.com stretch InRelease
  Ign:2 http://security.kali.org/kali-security kali/updates InRelease
  Err:4 http://security.kali.org/kali-security kali/updates Release
  404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
  Ign:5 http://http.kali.org/kali kali InRelease
  Get:3 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev InRelease [30.4 kB]
  Err:6 http://http.kali.org/kali kali Release
  404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
  Get:7 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/contrib Sources [60.5 kB]
  Get:8 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main Sources [13.0 MB]
  12% [8 Sources 1,732 kB/13.0 MB 13%] 291 kB/s 4min 26s^14% [8 Sources 3,110 kB/13.0 MB 24%] 291 kB/s 4min 22s
  Get:9 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/non-free Sources [124 kB]
  Get:10 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main amd64 Packages [16.5 MB]
  Get:11 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main i386 Packages [16.4 MB]
  Get:12 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main armhf Packages [16.1 MB]
  Get:13 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main armel Packages [16.0 MB]
  Get:14 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/contrib amd64 Packages [97.7 kB]
  Get:15 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/contrib armhf Packages [78.7 kB]
  Get:16 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/contrib i386 Packages [91.3 kB]
  Get:17 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/contrib armel Packages [73.4 kB]
  Get:18 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/non-free armel Packages [112 kB]
  Get:19 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/non-free i386 Packages [169 kB]
  Get:20 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/non-free amd64 Packages [196 kB]
  Get:21 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/non-free armhf Packages [131 kB]
  Get:22 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main/debian-installer i386 Packages [89.1 kB]
  Get:23 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main/debian-installer armhf Packages [80.8 kB]
  Get:24 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main/debian-installer armel Packages [79.8 kB]
  Get:25 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev/main/debian-installer amd64 Packages [82.4 kB]
  Reading package lists... Done
  E: The repository 'http://security.kali.org/kali-security kali/updates Release' does not have a Release file.
  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
  E: The repository 'http://http.kali.org/kali kali Release' does not have a Release file.
  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
  [email protected]:~# apt-get update && apt-get install vega
  Hit:1 http://deb.playonlinux.com stretch InRelease
  Ign:2 http://security.kali.org/kali-security kali/updates InRelease
  Err:4 http://security.kali.org/kali-security kali/updates Release
  404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
  Ign:5 http://http.kali.org/kali kali InRelease
  Hit:3 http://kali.cs.nctu.edu.tw/kali kali-dev InRelease
  Err:6 http://http.kali.org/kali kali Release
  404 Not Found [IP: 192.99.200.113 80]
  Reading package lists... Done
  E: The repository 'http://security.kali.org/kali-security kali/updates Release' does not have a Release file.
  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
  E: The repository 'http://http.kali.org/kali kali Release' does not have a Release file.
  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
  [email protected]:~# apt-get install vega
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information... Done
  E: Unable to locate package vega
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. DDos

  DDos Administrators Thành viên BQT

  Tham gia: 22/10/13, 08:10 PM
  Bài viết: 1,749
  Đã được thích: 400
  Điểm thành tích:
  83
  Bạn mở terminal rồi paste lệnh này:
  echo "deb http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot main non-free contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list
  apt-get clean && apt-get update && apt-get install vega
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan