DDoS Attack - HTTP Flooder : Thực hiện đơn giản với PyFlooder

lỗi rồi mod ơi.
chạy mà ra thế này thì sửa sao ạ @@

Mã:
python pyflooder.py pal-shop.jp 80 1000
  File "pyflooder.py", line 31
    print (f"ERROR\n Usage: {sys.argv[0]} < Hostname > < Port > < Number_of_Attacks >")
[CODE]
python3 với check lại host xem đúng k
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Thẻ
ddos
Bên trên