Tạo Ap giả bằng esp 8266

EECE518E-A3DC-49DB-B510-BBBF4089B10C.png

Như ảnh này
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
1 Comment
WhiteHat Team
Trang cộng đồng WhiteHat không ủng hộ hay khuyến khích tạo bất cứ cái gì "giả" nhé bạn.
Bạn nên đọc bình luận của thành viên với tâm thế tham khảo thôi.
 
Bên trên