Muốn hỏi về cài đặt và sử dụng IDAPython

21/05/2018
1
10 bài viết
Muốn hỏi về cài đặt và sử dụng IDAPython
Mình gặp rắc rồi khi sử dụng IDAPython để học về RE. Mình có làm theo https://github.com/idapython/src hướng dẫn nhưng không được và mình cũng không tìm được hướng dẫn nào khác. Mong các bạn hỗ trợ mình với!, Nếu có thêm về sử dụng IDApython càng tốt!
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Bạn nên mô tả chi tiết hơn về vấn đề khi sử dụng IDAPython để mọi người tiện hỗ trợ nhé.
Gửi bạn một ebook về IDAPython kèm theo bài viết.
 
Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
Comment
Thẻ
ida
Bên trên