Lỗi cài đặt VMware trên ubuntu

Thảo luận trong 'ACM/Programming' bắt đầu bởi inuyasha, 08/09/15, 05:09 PM.

 1. inuyasha

  inuyasha Wh------

  Tham gia: 12/04/15, 01:04 PM
  Bài viết: 39
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  16
  Chào mọi người, Tình hình có 1 vấn đề cần được mọi người giúp đỡ.
  Sau khi cài VMware lên ubuntu song thì mở vmware lên bị thế này là sao vậy ạ
  [​IMG]
  Nhấp vào install thì lại bị thế này'
  [​IMG]
  Bản vmware đã cài là VMware-Workstation-Full-10.0.0-1295980.x86_64.bundle
  Mong mọi người chỉ cách để sữa với ạ.
  Thank !!
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. DiepNV88

  DiepNV88 Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 24/09/13, 03:09 AM
  Bài viết: 1,520
  Đã được thích: 326
  Điểm thành tích:
  83
  Re: VMware

  Bạn mở file log hình cuối ra xem hoặc đưa lên đây xem lỗi gì
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. inuyasha

  inuyasha Wh------

  Tham gia: 12/04/15, 01:04 PM
  Bài viết: 39
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  16
  Re: VMware

  Nội dung trong file thế này nè anh: DiepNV88
  EM không biết phải upload file lên đây thế nào?. A thông cảm.

  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: Log for VMware Workstation pid=5166 version=10.0.0 build=build-1295980 option=Release
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: The process is 64-bit.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: Host is Linux 3.19.0-26-generic Ubuntu 14.04.3 LTS
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: Msg_Reset:
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: ----------------------------------------
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: Msg_Reset:
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/root/.vmware/config": No such file or directory.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: ----------------------------------------
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: PREF Optional preferences file not found at /root/.vmware/config. Using default values.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: PREF Unable to check permissions for preferences file.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: Msg_Reset:
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/root/.vmware/preferences": No such file or directory.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: ----------------------------------------
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| I120: PREF Failed to load user preferences.
  2015-09-08T19:32:48.752+07:00| vthread-3| W110: Logging to /tmp/vmware-root/vmware-modconfig-5166.log
  2015-09-08T19:32:48.758+07:00| vthread-3| I120: Obtaining info using the running kernel.
  2015-09-08T19:32:48.758+07:00| vthread-3| I120: Created new pathsHash.
  2015-09-08T19:32:48.758+07:00| vthread-3| I120: Setting header path for 3.19.0-26-generic to "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include".
  2015-09-08T19:32:48.758+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:48.758+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:32:48.758+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:32:48.759+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:32:48.763+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:48.763+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:32:48.893+07:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmmon module.
  2015-09-08T19:32:48.893+07:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmnet module.
  2015-09-08T19:32:48.893+07:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmblock module.
  2015-09-08T19:32:48.893+07:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vmci module.
  2015-09-08T19:32:48.893+07:00| vthread-3| I120: Reading in info for the vsock module.
  2015-09-08T19:32:48.893+07:00| vthread-3| I120: Setting vsock to depend on vmci.
  2015-09-08T19:32:48.893+07:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmmon".
  2015-09-08T19:32:48.894+07:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
  2015-09-08T19:32:48.894+07:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmnet".
  2015-09-08T19:32:48.895+07:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
  2015-09-08T19:32:48.895+07:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmblock".
  2015-09-08T19:32:48.896+07:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
  2015-09-08T19:32:48.896+07:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmci".
  2015-09-08T19:32:48.898+07:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
  2015-09-08T19:32:48.898+07:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vsock".
  2015-09-08T19:32:48.899+07:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 0.
  2015-09-08T19:32:48.910+07:00| vthread-3| I120: to be installed: vmnet status: 0
  2015-09-08T19:32:48.921+07:00| vthread-3| I120: Obtaining info using the running kernel.
  2015-09-08T19:32:48.921+07:00| vthread-3| I120: Setting header path for 3.19.0-26-generic to "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include".
  2015-09-08T19:32:48.921+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:48.921+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:32:48.921+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:32:48.921+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:32:48.927+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:48.927+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:32:49.056+07:00| vthread-3| I120: Kernel header path retrieved from FileEntry: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include
  2015-09-08T19:32:49.056+07:00| vthread-3| I120: Update kernel header path to /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include
  2015-09-08T19:32:49.056+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.056+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:32:49.056+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:32:49.056+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:32:49.061+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.061+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:32:49.062+07:00| vthread-3| I120: Found compiler at "/usr/bin/gcc"
  2015-09-08T19:32:49.064+07:00| vthread-3| I120: Got gcc version "4.8".
  2015-09-08T19:32:49.064+07:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
  2015-09-08T19:32:49.064+07:00| vthread-3| I120: Using user supplied compiler "/usr/bin/gcc".
  2015-09-08T19:32:49.066+07:00| vthread-3| I120: Got gcc version "4.8".
  2015-09-08T19:32:49.066+07:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
  2015-09-08T19:32:49.069+07:00| vthread-3| I120: Trying to find a suitable PBM set for kernel "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.069+07:00| vthread-3| I120: No matching PBM set was found for kernel "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.069+07:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
  2015-09-08T19:32:49.069+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.069+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:32:49.069+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:32:49.069+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:32:49.074+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.074+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:32:49.075+07:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
  2015-09-08T19:32:49.075+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.075+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:32:49.075+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:32:49.075+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:32:49.080+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.080+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:32:49.080+07:00| vthread-3| I120: Using temp dir "/tmp".
  2015-09-08T19:32:49.081+07:00| vthread-3| I120: Obtaining info using the running kernel.
  2015-09-08T19:32:49.081+07:00| vthread-3| I120: Setting header path for 3.19.0-26-generic to "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include".
  2015-09-08T19:32:49.081+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.081+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:32:49.081+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:32:49.081+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:32:49.086+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:32:49.086+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:32:49.217+07:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmnet".
  2015-09-08T19:32:49.219+07:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
  2015-09-08T19:32:49.508+07:00| vthread-3| I120: Setting destination path for vmnet to "/lib/modules/3.19.0-26-generic/misc/vmnet.ko".
  2015-09-08T19:32:49.508+07:00| vthread-3| I120: Extracting the vmnet source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmnet.tar".
  2015-09-08T19:32:49.513+07:00| vthread-3| I120: Successfully extracted the vmnet source.
  2015-09-08T19:32:49.513+07:00| vthread-3| I120: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-B86mQN/vmnet-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
  2015-09-08T19:32:50.722+07:00| vthread-3| W110: Failed to build vmnet. Failed to execute the build command.
  2015-09-08T19:47:31.129+07:00| vthread-3| I120: The GCC version matches the kernel GCC minor version like a glove.
  2015-09-08T19:47:31.129+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:47:31.129+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:47:31.129+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:47:31.129+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:47:31.142+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:47:31.142+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:47:31.142+07:00| vthread-3| I120: Using temp dir "/tmp".
  2015-09-08T19:47:31.143+07:00| vthread-3| I120: Obtaining info using the running kernel.
  2015-09-08T19:47:31.143+07:00| vthread-3| I120: Setting header path for 3.19.0-26-generic to "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include".
  2015-09-08T19:47:31.143+07:00| vthread-3| I120: Validating path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for kernel release "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:47:31.143+07:00| vthread-3| I120: Failed to find /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h
  2015-09-08T19:47:31.143+07:00| vthread-3| I120: /lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include/linux/version.h not found, looking for generated/uapi/linux/version.h instead.
  2015-09-08T19:47:31.143+07:00| vthread-3| I120: using /usr/bin/gcc-4.8 for preprocess check
  2015-09-08T19:47:31.154+07:00| vthread-3| I120: Preprocessed UTS_RELEASE, got value "3.19.0-26-generic".
  2015-09-08T19:47:31.155+07:00| vthread-3| I120: The header path "/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include" for the kernel "3.19.0-26-generic" is valid. Whoohoo!
  2015-09-08T19:47:31.297+07:00| vthread-3| I120: Invoking modinfo on "vmnet".
  2015-09-08T19:47:31.298+07:00| vthread-3| I120: "/sbin/modinfo" exited with status 256.
  2015-09-08T19:47:31.611+07:00| vthread-3| I120: Setting destination path for vmnet to "/lib/modules/3.19.0-26-generic/misc/vmnet.ko".
  2015-09-08T19:47:31.611+07:00| vthread-3| I120: Extracting the vmnet source from "/usr/lib/vmware/modules/source/vmnet.tar".
  2015-09-08T19:47:31.616+07:00| vthread-3| I120: Successfully extracted the vmnet source.
  2015-09-08T19:47:31.616+07:00| vthread-3| I120: Building module with command "/usr/bin/make -j4 -C /tmp/modconfig-pnHeJ7/vmnet-only auto-build HEADER_DIR=/lib/modules/3.19.0-26-generic/build/include CC=/usr/bin/gcc IS_GCC_3=no"
  2015-09-08T19:47:32.818+07:00| vthread-3| W110: Failed to build vmnet. Failed to execute the build command.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 4. DiepNV88

  DiepNV88 Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 24/09/13, 03:09 AM
  Bài viết: 1,520
  Đã được thích: 326
  Điểm thành tích:
  83
  Re: VMware

  Em nên down bản khác về cài xem anh thấy nó báo thiếu file trong bộ cài hơi nhiều.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. DDos

  DDos Administrators Thành viên BQT

  Tham gia: 22/10/13, 08:10 PM
  Bài viết: 1,743
  Đã được thích: 401
  Điểm thành tích:
  83
  Re: VMware

  Video này sẽ giúp em giải quyết vấn đề:

  [video=youtube;R08rVAIzbz0]https://www.youtube.com/watch?v=R08rVAIzbz0[/video]
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 6. Tesla123

  Tesla123 VIP Members

  Tham gia: 25/03/14, 12:03 AM
  Bài viết: 142
  Đã được thích: 9
  Điểm thành tích:
  38
  Re: Lỗi cài đặt VMware trên ubuntu

  Dã opensource thì open luôn đi bạn cài virtualbox cũng dễ mà
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 7. inuyasha

  inuyasha Wh------

  Tham gia: 12/04/15, 01:04 PM
  Bài viết: 39
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  16
  Re: Lỗi cài đặt VMware trên ubuntu

  Thank bạn. Công nhận virtualbox dễ cài hơn thặc. Giờ vừa có cả virtualbox vưa có vmware. :))
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan