Hướng dẫn cấu hình cơ bản ACL (Access Control List) trên Firewall Cisco ASA

Thảo luận trong 'Infrastructure security' bắt đầu bởi hocomoihinhthuc, 07/07/15, 09:07 AM.

 1. hocomoihinhthuc

  hocomoihinhthuc W-------

  Tham gia: 06/07/15, 11:07 AM
  Bài viết: 22
  Đã được thích: 11
  Điểm thành tích:
  18
  1. Topology
  [​IMG]
  2. So sánh gia IOS ACL và ASA ACL
  2.1.1. Chỉ packet đầu tiên trong flow (tạm dịch: dòng dữ liệu) là đối tượng bị ASA ACL kiểm tra. Sau khi connection hình thành, các packet thuộc kết nối đó sẽ không bị đánh giá.
  2.1.2. Với IOS ACL, tất cả packet đều là đối tượng bị kiểm tra.
  2.2. ASA ACL thay thế wildcard mask bằng subnet mask.
  [​IMG]
  3. Các kiu ACL
  [​IMG]
  4. Cu hình lc packet
  ASA ACL có thể dùng để lọc packet truyền qua ASA hoặc gửi trực tiếp đến ASA.
  4.1. Through-the-Box-Traffic Filtering: lọc traffic truyền qua ASA, từ interface này đến interface khác. ACL sẽ áp dụng vào interface.
  4.2. To-the-Box-Traffic Filtering: còn gọi là management access rule, lọc traffic gửi trực tiếp đến control plane (tạm dịch: mặt phẳng/mức điều khiển) của ASA.
  Note: ACL không tác đng đến traffic do chính ASA to ra.
  5. Lut điu khin truy nhp mc đnh (Default Access Rules)
  [​IMG]
  5.1.Trong hình trên, các bạn thấy có các ACL như sau:
  - Tại port dmz, inside, management: luật ngầm định đối với incoming traffic (implicit incoming rule)Permit.
  - Tại port outside: không có implicit incoming rule
  - Global ACL: luật ngầm định là Deny đối với incoming/outcoming trên tất cả các interface
  Vì các ACL này chỉ có phát biểu ngầm định (implicit rule) nên khi kiểm tra cấu hình bằng CLI sẽ không thấy gì.
  ciscoasa# show running-config access-list
  !
  ciscoasa# show access-list
  access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
  alert-interval 300
  5.2. Global ACL
  Global ACL có từ OS version 8.3. Traffic đi vào port bất kỳ của ASA nếu không so khớp với ACL cấu hình tại cổng đó ( kể cả implicit rule) thì sẽ được đánh giá bởi Global ACL.
  Trong ví dụ ở trên, traffic gửi vào cổng outside sẽ bị Deny bởi Global ACL.
  6. Mt s cu hình ví d:
  6.1. Cho phép ICMP-Reply trả về từ Outside
  6.1.1. Kiểm tra cấu hình
  R1#show running-config | inc default-gateway
  ip default-gateway 172.16.1.4

  R3#show ip route static
  Gateway of last resort is 1.1.1.4 to network 0.0.0.0
  S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.4, FastEthernet0/0
  ciscoasa# show running-config access-list
  ciscoasa# show running-config nat
  6.1.2. R1 ping R3
  R1#ping 1.1.1.3
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.3, timeout is 2 seconds:
  .....
  Success rate is 0 percent (0/5)
  R3#debug ip icmp
  ICMP packet debugging is on
  R3#
  *Nov 5 11:07:27.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  *Nov 5 11:07:28.275: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  R3#
  *Nov 5 11:07:30.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  R3#
  *Nov 5 11:07:32.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  R3#
  *Nov 5 11:07:34.271: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  Nhn xét: ICMP-Reply b ASA chn ti cng outside
  6.1.3. Cấu hình ACL
  ciscoasa(config)# access-list OUT-IN-ICMP permit icmp any any echo-reply
  ciscoasa(config)# access-group OUT-IN-ICMP in interface outside
  6.1.4. R1 ping R3
  R1#ping 1.1.1.3
  Type escape sequence to abort.
  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.3, timeout is 2 seconds:
  !!!!!
  Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/30/88 ms
  R3#debug ip icmp
  *Nov 5 11:11:59.451: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  *Nov 5 11:11:59.499: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  *Nov 5 11:11:59.527: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  *Nov 5 11:11:59.543: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  *Nov 5 11:11:59.567: ICMP: echo reply sent, src 1.1.1.3, dst 172.16.1.1, topology BASE, dscp 0 topoid 0
  ciscoasa# show access-list
  access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
  alert-interval 300
  access-list OUT-IN-ICMP; 1 elements; name hash: 0x3104a047
  access-list OUT-IN-ICMP line 1 extended permit icmp any any echo-reply (hitcnt=1) 0x7577b33f
  6.2. Nếu traffic được giám sát (đã hình thành connection) thì không bị ACL lọc
  6.2.1. Sử dụng ACL ở ví dụ 6.1
  ciscoasa# show running-config access-list
  access-list OUT-IN-ICMP extended permit icmp any any echo-reply
  ciscoasa# show running-config access-group
  access-group OUT-IN-ICMP in interface outside
  R1#telnet 1.1.1.3
  Trying 1.1.1.3 ... Open
  User Access Verification
  Password:
  R3>
  ciscoasa# show conn
  1 in use, 2 most used
  TCP outside 1.1.1.3:23 inside 172.16.1.1:12739, idle 0:00:39, bytes 102, flags UIO
  6.2.2. Sử dụng một ACL khác
  ciscoasa(config)# show running-config access-list
  access-list IN-OUT-TELNET extended deny tcp any eq telnet any
  ciscoasa(config)# show running-config access-group
  access-group IN-OUT-TELNET in interface outside
  R1#telnet 1.1.1.3
  Trying 1.1.1.3 ... Open
  User Access Verification
  Password:
  R3>
  ciscoasa(config)# show conn
  1 in use, 2 most used
  TCP outside 1.1.1.3:23 inside 172.16.1.1:38484, idle 0:00:06, bytes 102, flags UIO
  ciscoasa(config)# show access-list
  access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
  alert-interval 300
  access-list IN-OUT-TELNET; 1 elements; name hash: 0xdf3345c9
  access-list IN-OUT-TELNET line 1 extended deny tcp any eq telnet any (hitcnt=0) 0x9f28ba28
  6.3. Nếu traffic chưa được giám sát (chưa hình thành connection) thì bị ACL lọc
  6.3.1. Lọc tại cổng inside
  ciscoasa(config)# show running-config access-list
  access-list IN-OUT-TELNET extended deny tcp any any eq telnet
  access-list IN-OUT-TELNET extended permit ip any any
  ciscoasa(config)# show running-config access-group
  access-group IN-OUT-TELNET in interface inside
  R1#telnet 1.1.1.3
  Trying 1.1.1.3 ...
  % Connection refused by remote host
  ciscoasa(config)# show access-list
  access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
  alert-interval 300
  access-list IN-OUT-TELNET; 2 elements; name hash: 0xdf3345c9
  access-list IN-OUT-TELNET line 1 extended deny tcp any any eq telnet (hitcnt=1) 0x0cd8cfc4
  access-list IN-OUT-TELNET line 2 extended permit ip any any (hitcnt=0) 0xe911cce5
  ciscoasa(config)# show conn
  6.3.2. Lọc tại cổng outside
  ciscoasa(config)# show running-config access-list
  access-list IN-OUT-TELNET extended deny tcp any any eq telnet
  access-list IN-OUT-TELNET extended permit ip any any
  ciscoasa(config)# show running-config access-group
  access-group IN-OUT-TELNET out interface outside
  R1#telnet 1.1.1.3
  Trying 1.1.1.3 ...
  % Connection refused by remote host
  ciscoasa(config)# show access-list
  access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)
  alert-interval 300
  access-list IN-OUT-TELNET; 2 elements; name hash: 0xdf3345c9
  access-list IN-OUT-TELNET line 1 extended deny tcp any any eq telnet (hitcnt=2) 0x0cd8cfc4
  access-list IN-OUT-TELNET line 2 extended permit ip any any (hitcnt=0) 0xe911cce5
  ciscoasa(config)# show conn
  0 in use, 2 most used

  Tham kho:
  - CCNA Security Curriculum
  - Cisco.Press.CCNP.Security.FIREWALL.642-618.Official.Cert.Guide.May.2012
  - Cisco ASA All-in-One Next-Generation Firewall, IPS, and VPN Services, Third Edition


  (Blog "Học Ở Mọi Hình Thức"
  https://duchm72.wordpress.com/2014/10/31/cisco-asa-acl-can-ban/ )
   
  Last edited by a moderator: 10/07/15, 11:07 AM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. vo duc trung

  vo duc trung Member

  Tham gia: 27/06/18, 02:06 PM
  Bài viết: 11
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  hi!
  các anh em giúp đỡ mình câu hỏi này với
  Từ vùng Internal và DMZ chỉ cho phép HTTP, HTTPS, DNS kết nối ra Interne
   

  Các file đính kèm:

  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan