[ANTIDDOS] cho các PANEL HOSTING với vDDoS Proxy Protection

Thảo luận trong 'Dos/DDOS' bắt đầu bởi duy13, 10/06/18, 09:06 AM.

 1. duy13

  duy13 Wh------

  Tham gia: 15/01/17, 11:01 PM
  Bài viết: 15
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  [​IMG]

  Chào các bạn, mặc định trong cài đặt Web Server Apache, Nginx, LiteSpeed... của các Control Panel Web Hosting có sẳn luôn rất yếu về khả năng phòng thủ tấn công từ chối dịch vụ, các website được chạy trơn tru trên máy chủ của chúng ta có thể dễ dàng chết tạm thời, sập vĩnh viễn... bất kỳ lúc nào chỉ đơn giản bởi vì một kẻ tấn công Script kiddies tập tành với một tool truy vấn liên tục đến những attacker chuyên DDoS chuyên nghiệp nhắm vào website của bạn.
  Hôm nay trong topic này mình sẽ tổng hợp một số cách cài đặt Hosting Panel và cách AntiDDoS cho chúng với vDDoS Proxy Protection:
  1. ANTIDDOS Plesk Oynx
  2. ANTIDDOS Directadmin
  3. ANTIDDOS WHM/cPanel
  4. ANTIDDOS CWP
  5. ANTIDDOS VestaCP
  6. ANTIDDOS CyberPanel


  Đọc thêm tài liệu tại:
  http://vddos.voduy.com/
  https://whitehat.vn/threads/chong-d...os-proxy-protection-vddos-layer4-mappin.8145/
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/06/18, 10:06 AM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. duy13

  duy13 Wh------

  Tham gia: 15/01/17, 11:01 PM
  Bài viết: 15
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  ANTIDDOS Plesk Onyx

  [​IMG]


  BƯỚC 1: Cài đặt Plesk
  Mã:
  wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
  chmod +x ./plesk-installer
  env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
  ./plesk-installer --web-interface
  Đọc thêm tài liệu tại:
  https://docs.plesk.com/en-US/onyx/d...ng-plesk-for-linux-using-installer-gui.76446/  BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
  vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một Layer 7 Firewall chống đỡ DOS, DDOS, SYN Floods, hoặc HTTP Floods attack để bảo vệ website của bạn.
  Mã:
  curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
  chmod 700 latest.sh
  bash latest.sh


  BƯỚC 3: Stop Nginx Proxy Server
  Mặc định Plesk cài Nginx Proxy Apache nên Apache đã lắng nghe ở cổng khác, chúng ta chỉ cần stop Nginx và thay thế nó bằng vDDoS:

  Mã:
  service nginx stop
  chkconfig nginx off
  Kiểm tra lại Apache port:
  Mã:
  [root@vDDoS-Plesk ~]# netstat -lntup|grep httpd
  tcp6    0   0 :::7080         :::*          LISTEN   7261/httpd
  tcp6    0   0 :::7081         :::*          LISTEN   7261/httpd

  BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

  Ví dụ sau, giả định địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:

  Mã:
  nano /vddos/conf.d/website.conf
  
  # Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
  default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:7080  no  no   no      no
  default     https://0.0.0.0:443 https://1.2.3.4:7081  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt
  
  Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
  Mã:
  /usr/bin/vddos restart
  Auto-start vDDoS services khi boot:
  Mã:
  /usr/bin/vddos autostart  BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
  vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

  Mã:
  nano /vddos/auto-add/setting.conf
  
  Default Setting for vddos-add command:
  
  SSL    Auto
  Cache    no
  Security  no
  HTTP_Listen  http://0.0.0.0:80
  HTTPS_Listen  https://0.0.0.0:443
  HTTP_Backend  http://1.2.3.4:7080
  HTTPS_Backend  https://1.2.3.4:7081
  Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong Plesk rồi thì xin SSL Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
  Mã:
  echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel plesk apache' >> /etc/crontab
  


  BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
  vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

  Mã:
  echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
  echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
  
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. duy13

  duy13 Wh------

  Tham gia: 15/01/17, 11:01 PM
  Bài viết: 15
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  ANTIDDOS DirectAdmin

  [​IMG]


  BƯỚC 1: Cài đặt DirectAdmin
  Mã:
  wget http://www.directadmin.com/setup.sh
  chmod 755 setup.sh
  ./setup.sh
  Đọc thêm tài liệu tại:
  https://www.directadmin.com/installguide.php


  BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
  vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một Layer 7 Firewall chống đỡ DOS, DDOS, SYN Floods, hoặc HTTP Floods attack để bảo vệ website của bạn.
  Mã:
  curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
  chmod 700 latest.sh
  bash latest.sh


  BƯỚC 3: Change Apache Default Port
  Giả định mình đổi cổng Apache port từ 80, 443 qua 8080, 8443

  Mã:
  echo 'port_80=8080' >> /usr/local/directadmin/data/templates/directadmin.conf
  echo 'port_443=8443' >> /usr/local/directadmin/data/templates/directadmin.conf
  echo 'port_80=8080' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  echo 'port_443=8443' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
  Cập nhật lại port trên cho hệ thống biết:

  Mã:
  cd /usr/local/directadmin/custombuild
  ./build rewrite_confs
  Kiểm tra lại Apache port:
  Mã:
  [root@vDDoS-DirectAdmin ~]# netstat -lntup|grep httpd
  tcp6    0   0 :::8080         :::*          LISTEN   2404/httpd
  tcp6    0   0 :::8443         :::*          LISTEN   2404/httpd
  

  BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

  Ví dụ sau, giả định địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:

  Mã:
  nano /vddos/conf.d/website.conf
  
  # Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
  default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:8080  no  no   no      no
  default     https://0.0.0.0:443 https://1.2.3.4:8443  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt
  
  Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
  Mã:
  /usr/bin/vddos restart
  Auto-start vDDoS services khi boot:
  Mã:
  /usr/bin/vddos autostart  BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
  vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

  Mã:
  nano /vddos/auto-add/setting.conf
  
  Default Setting for vddos-add command:
  
  SSL    Auto
  Cache    no
  Security  no
  HTTP_Listen  http://0.0.0.0:80
  HTTPS_Listen  https://0.0.0.0:443
  HTTP_Backend  http://1.2.3.4:8080
  HTTPS_Backend  https://1.2.3.4:8443
  Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong DirectAdmin rồi thì xin SSL Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
  Mã:
  echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel directadmin apache' >> /etc/crontab
  


  BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
  vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

  Mã:
  echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
  echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
  
  Đọc thêm tài liệu tại:
  http://vddos.voduy.com/
  https://whitehat.vn/threads/chong-d...os-proxy-protection-vddos-layer4-mappin.8145/
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 4. duy13

  duy13 Wh------

  Tham gia: 15/01/17, 11:01 PM
  Bài viết: 15
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  ANTIDDOS WHM/cPanel

  [​IMG]


  BƯỚC 1: Cài đặt WHM/cPanel
  Mã:
  cd /home && curl -o latest -L https://securedownloads.cpanel.net/latest && sh latest
  Đọc thêm tài liệu tại:
  https://documentation.cpanel.net/display/68Docs/Installation+Guide  BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
  vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một Layer 7 Firewall chống đỡ DOS, DDOS, SYN Floods, hoặc HTTP Floods attack để bảo vệ website của bạn.

  Mã:
  curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
  chmod 700 latest.sh
  bash latest.sh


  BƯỚC 3: Thay đổi Apache SSL port và Apache non-SSL IP/port
  Vào Tweak settings >> Tìm: Apache SSL port và Apache non-SSL IP/port
  Đọc thêm tài liệu tại:
  https://documentation.cpanel.net/di...tem#TweakSettings-System-Apachenon-SSLIP/port

  Apache non-SSL IP/port
  0.0.0.0:80 default >> Chuyển thành: 0.0.0.0:8080

  Apache SSL port
  0.0.0.0:443 default >> Chuyển thành: 0.0.0.0:8443

  [​IMG]

  Save và kiểm tra lại Apache port:
  Mã:
  [root@vDDoS-cPanel ~]# netstat -lntup|grep httpd
  tcp    0   0 0.0.0.0:8080      0.0.0.0:*        LISTEN   993/httpd
  tcp    0   0 0.0.0.0:8443      0.0.0.0:*        LISTEN   993/httpd
  tcp6    0   0 :::8080         :::*          LISTEN   993/httpd
  tcp6    0   0 :::8443         :::*          LISTEN   993/httpd
  

  BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

  Ví dụ sau, địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:

  Mã:
  nano /vddos/conf.d/website.conf
  
  # Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
  default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:8080  no  no   no      no
  default     https://0.0.0.0:443 https://1.2.3.4:8443  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt
  
  Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
  Mã:
  /usr/bin/vddos restart
  Auto-start vDDoS services khi boot:
  Mã:
  /usr/bin/vddos autostart  BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
  vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

  Mã:
  nano /vddos/auto-add/setting.conf
  
  Default Setting for vddos-add command:
  
  SSL    Auto
  Cache    no
  Security  no
  HTTP_Listen  http://0.0.0.0:80
  HTTPS_Listen  https://0.0.0.0:443
  HTTP_Backend  http://1.2.3.4:8080
  HTTPS_Backend  https://1.2.3.4:8443
  
  Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong WHM/cPanel rồi thì xin SSL Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
  Mã:
  echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel cpanel apache' >> /etc/crontab
  


  BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
  vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

  Mã:
  echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
  echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
  
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. duy13

  duy13 Wh------

  Tham gia: 15/01/17, 11:01 PM
  Bài viết: 15
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  ANTIDDOS CWP (Centos Web Panel)

  [​IMG]


  BƯỚC 1: Cài đặt CWP Panel
  Mã:
  cd /usr/local/src
  wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
  sh cwp-el7-latest
  Đọc thêm tài liệu tại:
  http://centos-webpanel.com/cwp-installation

  BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
  vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một chống đỡ DOS, DDOS, SYN Floods, hoặc HTTP Floods attack để bảo vệ website của bạn.

  Mã:
  curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
  chmod 700 latest.sh
  bash latest.sh


  BƯỚC 3: Change Apache Default Port

  Mặc định CWP sử dụng một mình Apache và chạy trên port 80, 443. Chúng ta có thể sử dụng chức năng Setup default Web Servers trong Apache Settings >> Select WebServer

  [​IMG]

  Chuyển dịch nó thành Apache & Varnish Cache & Nginx Reverse Proxy hoặc Apache & Nginx Reverse Proxy, như thế Apache sẽ được chuyển sang port khác là 8181 và 8443 để thuận lợi cho việc proxy của chúng ta.


  Bấm Save & Rebuild Configuration và Kiểm tra lại Apache port:

  Mã:
  [root@vDDoS-CWP Panel ~]# netstat -lntup|grep httpd; netstat -lntup|grep nginx; netstat -lntup|grep varnishd
  tcp6    0   0 :::8181     :::*          LISTEN   1304/httpd
  tcp6    0   0 :::8443     :::*          LISTEN   1304/httpd
  tcp    0   0 1.2.3.4:80   0.0.0.0:*        LISTEN   5481/nginx: master
  tcp    0   0 1.2.3.4:443   0.0.0.0:*        LISTEN   5481/nginx: master
  tcp    0   0 127.0.0.1:6082 0.0.0.0:*        LISTEN   1418/varnishd
  tcp    0   0 0.0.0.0:82   0.0.0.0:*        LISTEN   1418/varnishd
  tcp6    0   0 :::82      :::*          LISTEN   1418/varnishd

  Có thể thấy rằng Nginx lắng nghe ở 80 và 443 proxy vào port 82 của Varnish cache server sau đó chuyển vào Apache ở port 8181
  Do đó bạn có thể stop Nginx thay thế bằng vDDoS và tiến hành Proxy cho vDDoS tới bất kỳ port nào của Apache hoặc Varnish cũng được (với varnish bạn sẽ được cache và tốc độ nhanh hơn)

  Mã:
  service nginx stop
  chkconfig nginx off
  BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

  Ví dụ sau, giả định địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:

  Mã:
  nano /vddos/conf.d/website.conf
  
  # Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
  default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:8181  no  no   no      no
  default     https://0.0.0.0:443 http://1.2.3.4:8181  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt

  Cấu hình như trên bạn sẽ sử dụng trực tiếp từ vDDoS reverse proxy đến Apache port, nếu bạn muốn dùng port của Varnish cache server thì cấu hình như sau:

  Mã:
  nano /vddos/conf.d/website.conf
  
  # Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
  default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:82  no  no   no      no
  default     https://0.0.0.0:443 http://1.2.3.4:82  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt

  Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
  Mã:
  /usr/bin/vddos restart
  Auto-start vDDoS services khi boot:
  Mã:
  /usr/bin/vddos autostart  BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
  vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

  Mã:
  nano /vddos/auto-add/setting.conf
  
  Default Setting for vddos-add command:
  
  SSL    Auto
  Cache    no
  Security  no
  HTTP_Listen  http://0.0.0.0:80
  HTTPS_Listen  https://0.0.0.0:443
  HTTP_Backend  http://1.2.3.4:82
  HTTPS_Backend  http://1.2.3.4:82
  Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong CWP Panel rồi thì xin SSL Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
  Mã:
  echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel cwp apache' >> /etc/crontab  BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
  vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

  Mã:
  echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
  echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 6. duy13

  duy13 Wh------

  Tham gia: 15/01/17, 11:01 PM
  Bài viết: 15
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  ANTIDDOS VestaCP

  [​IMG]

  BƯỚC 1: Cài đặt VestaCP
  Mã:
  curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh
  bash vst-install.sh
  Đọc thêm tài liệu tại:
  https://vestacp.com/install/


  BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
  vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một chống đỡ DOS, DDOS, SYN Floods, hoặc HTTP Floods attack để bảo vệ website của bạn.

  Mã:
  curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
  chmod 700 latest.sh
  bash latest.sh


  BƯỚC 3: Change Apache Default Port

  Mặc định VestaCP sử dụng Apache hoặc Nginx chạy trên port 80, 443. Hoặc là Nginx proxy Apache cũng vậy, chúng ta có thể cấu hình lại cho các Webserver này lắng nghe ở port khác để cho vDDoS có thể proxy vào chúng.

  Đọc thêm tài liệu tại:
  https://vestacp.com/docs/#how-to-remove-nginx-rhel-centos

  Ví dụ mình chuyển Apache sang port 8080 và 8443:

  Mã:
  cp /usr/local/vesta/conf/vesta.conf /usr/local/vesta/conf/vesta.conf.bak
  nano /usr/local/vesta/conf/vesta.conf
  
  WEB_SYSTEM='httpd'
  WEB_RGROUPS='apache'
  WEB_PORT='8080'
  WEB_SSL_PORT='8443'
  WEB_SSL='mod_ssl'
  STATS_SYSTEM='webalizer,awstats'
  FTP_SYSTEM='vsftpd'
  DNS_SYSTEM='named'
  MAIL_SYSTEM='exim'
  IMAP_SYSTEM='dovecot'
  CRON_SYSTEM='crond'
  FIREWALL_SYSTEM='iptables'
  DISK_QUOTA='yes'
  BACKUP_SYSTEM='local'
  LANGUAGE='en'
  VERSION='0.9.8'
  DB_SYSTEM='mysql'
  SOFTACULOUS='yes'
  Save & Rebuild vhost configs:

  Mã:
  for user in $(v-list-sys-users plain); do v-rebuild-web-domains $user; done
  Kiểm tra lại Apache port:

  Mã:
  [root@vDDoS-VestaCP ~]# netstat -lntup|grep httpd
  [root@vesta ~]# netstat -lntup|grep httpd
  tcp    0   0 1.2.3.4:8443   0.0.0.0:*        LISTEN   879/httpd
  tcp    0   0 1.2.3.4:8080   0.0.0.0:*        LISTEN   879/httpd

  BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

  Ví dụ sau, giả định địa chỉ IP máy chủ bạn là 1.2.3.4:

  Mã:
  nano /vddos/conf.d/website.conf
  
  # Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
  default     http://0.0.0.0:80  http://1.2.3.4:8080  no  no   no      no
  default     https://0.0.0.0:443 https://1.2.3.4:8443  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt

  Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
  Mã:
  /usr/bin/vddos restart
  Auto-start vDDoS services khi boot:
  Mã:
  /usr/bin/vddos autostart  BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
  vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

  Mã:
  nano /vddos/auto-add/setting.conf
  
  Default Setting for vddos-add command:
  
  SSL    Auto
  Cache    no
  Security  no
  HTTP_Listen  http://0.0.0.0:80
  HTTPS_Listen  https://0.0.0.0:443
  HTTP_Backend  http://1.2.3.4:8080
  HTTPS_Backend  https://1.2.3.4:8443
  Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong VestaCP rồi thì xin SSL Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
  Mã:
  echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel vestacp apache' >> /etc/crontab  BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
  vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

  Mã:
  echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
  echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
  
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 7. duy13

  duy13 Wh------

  Tham gia: 15/01/17, 11:01 PM
  Bài viết: 15
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  ANTIDDOS CyberPanel

  [​IMG]

  BƯỚC 1: Cài đặt CyberPanel

  CyberPabel là một Panel chạy OpenLiteSpeed có plugin lscache thật sự chạy rất nhanh bạn nên tận dụng nếu có web Wordpress nhé:
  Mã:
  sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

  Đọc thêm tài liệu tại:
  https://docs.cyberpanel.net/doku.php?id=installation

  BƯỚC 2: Cài đặt vDDoS Proxy Protection
  vDDoS Proxy Protection là free software cung cấp một Reverse Proxy Server giao thức HTTP(S). Nó hoạt động như là một chống đỡ DOS, DDOS, SYN Floods, hoặc HTTP Floods attack để bảo vệ website của bạn.

  Mã:
  curl -L https://github.com/duy13/vDDoS-Protection/raw/master/latest.sh -o latest.sh
  chmod 700 latest.sh
  bash latest.sh


  BƯỚC 3: Change OpenLiteSpeed Default Port

  Mặc định CyberPanel sử dụng OpenLiteSpeed chạy trên port 80 và 443, chúng ta có thể cấu hình lại cho Webserver này lắng nghe ở port khác để cho vDDoS có thể proxy vào nó.


  Ví dụ mình chuyển OpenLiteSpeed sang port 8080 và 8443:

  Mã:
  cp /usr/local/lsws/conf/httpd_config.conf.vddosbak
  nano /usr/local/lsws/conf/httpd_config.conf

  Phần Port 80 chạy HTTP:

  Mã:
  listener Default {
   address         *:80
   secure         0
   map           voduy.com voduy.com
  }
  Sửa *:80 thành 127.0.0.1:8080:

  Mã:
  listener Default {
   address         127.0.0.1:8080
   secure         0
   map           voduy.com voduy.com
  }

  Và phần Port 443 chạy HTTPS:

  Mã:
  listener SSL {
   address         *:443
   secure         1
   keyFile         /usr/local/lsws/admin/conf/webadmin.key
   certFile        /usr/local/lsws/admin/conf/webadmin.crt
   map           voduy.com voduy.com
  }
  Sửa *:443 thành 127.0.0.1:8443:


  Mã:
  listener SSL {
   address         127.0.0.1:8443
   secure         1
   keyFile         /usr/local/lsws/admin/conf/webadmin.key
   certFile        /usr/local/lsws/admin/conf/webadmin.crt
   map           voduy.com voduy.com
  }
  Nếu bạn không thấy có mục listener SSL {...} như trên thì có thể tự thêm vào cuối file một khung như vậy:

  Mã:
  listener SSL {
   address         127.0.0.1:8443
   secure         1
   keyFile         /usr/local/lsws/admin/conf/webadmin.key
   certFile        /usr/local/lsws/admin/conf/webadmin.crt
  }
  Sau này tạo Site chạy SSL CyberPanel sẽ tự động thêm mục "map" domain vào đó cho bạn  Save & Restart OpenLiteSpeed:

  Mã:
  service lsws restart
  Kiểm tra lại OpenLiteSpeed port:

  Mã:
  [root@vDDoS-CyberPanel ~]# netstat -lntup|grep openlitespeed
  tcp    0   0 0.0.0.0:7080      0.0.0.0:*        LISTEN   11507/openlitespeed
  tcp    0   0 127.0.0.1:8080     0.0.0.0:*        LISTEN   11507/openlitespeed
  tcp    0   0 127.0.0.1:8443     0.0.0.0:*        LISTEN   11507/openlitespeed
  udp    0   0 0.0.0.0:32772      0.0.0.0:*              11576/openlitespeed

  BƯỚC 4: Cấu hình vDDoS Proxy Protection

  Ví dụ sau, do OpenLiteSpeed đã lắng nghe ở Port 8080 và 8443 ở IP 127.0.0.1 nên mình sẽ Proxy vDDOS vào 127.0.0.1 như sau:

  Mã:
  nano /vddos/conf.d/website.conf
  
  # Website    Listen        Backend         Cache Security SSL-Prikey  SSL-CRTkey
  default     http://0.0.0.0:80  http://127.0.0.1:8080  no  no   no      no
  default     https://0.0.0.0:443 https://127.0.0.1:8443  no  no   /vddos/ssl/your-domain.com.pri /vddos/ssl/your-domain.com.crt

  Restart vDDoS service sau khi cấu hình:
  Mã:
  /usr/bin/vddos restart
  Auto-start vDDoS services khi boot:
  Mã:
  /usr/bin/vddos autostart  BƯỚC 5: Cấu hình vDDoS Auto Add
  vDDoS Auto Add là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Theo dõi Domains/Aliasdomains/Subdomains vừa được thêm trong Panel Hosting, Web Server, List Domain, Virtual Host... và tự động add thêm những domain vừa được tìm thấy vào trong file website.conf.

  Mã:
  nano /vddos/auto-add/setting.conf
  
  Default Setting for vddos-add command:
  
  SSL    Auto
  Cache    no
  Security  no
  HTTP_Listen  http://0.0.0.0:80
  HTTPS_Listen  https://0.0.0.0:443
  HTTP_Backend  http://127.0.0.1:8080
  HTTPS_Backend  https://127.0.0.1:8443
  Crontab cho tự động làm việc theo dõi sau mỗi 15 phút scan hệ thống nhận diện những web đã được add trong CyberPanel rồi thì xin SSL Let's Encrypt và thêm vào trong website.conf:
  Mã:
  echo '*/15 * * * * root /usr/bin/vddos-autoadd panel cyberpanel openlitespeed' >> /etc/crontab  BƯỚC 6: Cấu hình vDDoS Auto Switch
  vDDoS Auto Switch là một addon hỗ trợ cho vDDoS Proxy Protection - Tự động nhận diện ra websites quá tải và dịch chuyển Security Mode của website đó một cách tự động trong website.conf

  Mã:
  echo '*/5 * * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch checkalldomain high' >> /etc/crontab
  echo '0 */3 * * * root /usr/bin/vddos-autoswitch flushalldomain /vddos/conf.d/website.conf no' >> /etc/crontab
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/06/18, 02:06 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  Nguyễn Hoàng Việt thích bài này.