Hướng dẫn vá lỗ hổng DoS trên WordPress - CVE-2018-6389

Thảo luận trong 'Web Security' bắt đầu bởi whf, 08/02/18, 03:02 PM.

 1. whf

  whf Super Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 06/07/13, 03:07 AM
  Bài viết: 1,059
  Đã được thích: 701
  Điểm thành tích:
  113
  Như WhiteHat đã đưa tin về Lỗ hổng DoS khiến bất cứ ai cũng có thể đánh sập các website WordPress đây là một lỗ hỗng được đánh giá là nghiêm trọng nhưng lại rất dễ tấn công. Để vá lỗ hổng này các bạn có thể làm theo cách sau:

  upload_2018-2-7_13-38-6.png

  Cách 1. Tải bash file wpdospatch.sh ở cuối bài và chạy để vá nếu bạn dùng linux:

  wpdospatch.sh

  Mã:
  if [[ -f wp-login.php && -f wp-admin/load-scripts.php && -f wp-admin/includes/noop.php ]]
  then
      sed -i "1 s/^.*$/<?php\ndefine('CONCATENATE_SCRIPTS', false);/" wp-login.php
      sed -i -e "s/^require( ABSPATH . WPINC . '\/script-loader.php' );$/require( ABSPATH . 'wp-admin\/admin.php' );/g" wp-admin/load-scripts.php
      sed -i -e "s/^require( ABSPATH . WPINC . '\/script-loader.php' );$/require( ABSPATH . 'wp-admin\/admin.php' );/g" wp-admin/load-styles.php
      echo """<?php
  /**
  * Noop functions for load-scripts.php and load-styles.php.
  *
  * @package WordPress
  * @subpackage Administration
  * @since 4.4.0
  */
  
  function get_file( \$path ) {
      if ( function_exists('realpath') ) {
          \$path = realpath( \$path );
      }
      if ( ! \$path || ! @is_file( \$path ) ) {
          return '';
      }
      return @file_get_contents( \$path );  
  }""" > wp-admin/includes/noop.php
      echo 'Successfuly patched.'
  else
      echo 'Please run this file from WordPress root directory.'
  fi
  Cách 2:
  1. Tải file wpdospatch.php ơ cuối bài và up lên thư mục gốc WordPress
  2. Truy cập vào http://webcuaban.com/wpdospatch.php
  3. Xóa file wpdospatch.php
  wpdospatch.php

  Mã:
  <?php
  
  if(is_file('wp-login.php') && is_file('wp-admin/load-scripts.php') && is_file('wp-admin/load-styles.php') && is_file('wp-admin/includes/noop.php')) {
    
    $wp_login_lines = explode("\n",file_get_contents('wp-login.php'));
    $wp_login_is_ok = ($wp_login_lines[1] == "define('CONCATENATE_SCRIPTS', false);");
    
    $load_styles_is_ok = strpos(file_get_contents('wp-admin/load-styles.php'),"require( ABSPATH . 'wp-admin/admin.php' );") !== false;
    $load_scripts_is_ok = strpos(file_get_contents('wp-admin/load-scripts.php'),"require( ABSPATH . 'wp-admin/admin.php' );") !== false;
    
    $noop_content = "<?php
    /**
    * Noop functions for load-scripts.php and load-styles.php.
    *
    * @package WordPress
    * @subpackage Administration
    * @since 4.4.0
    */
    function get_file( \$path ) {
        if ( function_exists('realpath') ) {
            \$path = realpath( \$path );
        }
        if ( ! \$path || ! @is_file( \$path ) ) {
            return '';
        }
        return @file_get_contents( \$path );  
    }
    ";
    
    $noop_is_ok = file_get_contents('wp-admin/includes/noop.php') == $noop_content;
    
    
    if($wp_login_is_ok) {
      echo "wp-login.php ok\n<br>";
    } else {
      $wp_login_lines[0] = "<?php\ndefine('CONCATENATE_SCRIPTS', false);";
      file_put_contents('wp-login.php',implode(PHP_EOL,$wp_login_lines));
      echo "wp-login.php patched\n<br>";
    }
    
    if($load_styles_is_ok) {
      echo "wp-admin/load-styles.php ok\n<br>";
    } else {
      file_put_contents('wp-admin/load-styles.php',str_replace("require( ABSPATH . WPINC . '/script-loader.php' );","require( ABSPATH . 'wp-admin/admin.php' );",file_get_contents('wp-admin/load-styles.php')));
      echo "wp-admin/load-styles.php patched\n<br>";
    }
    
    if($load_scripts_is_ok) {
      echo "wp-admin/load-scripts.php ok\n<br>";
    } else {
      file_put_contents('wp-admin/load-scripts.php',str_replace("require( ABSPATH . WPINC . '/script-loader.php' );","require( ABSPATH . 'wp-admin/admin.php' );",file_get_contents('wp-admin/load-scripts.php')));
      echo "wp-admin/load-scripts.php patched\n<br>";
    }
    
    if($noop_is_ok) {
      echo "wp-admin/includes/noop.php ok\n<br>";
    } else {
      file_put_contents('wp-admin/includes/noop.php',$noop_content);
      echo "wp-admin/includes/noop.php patched\n<br>";
    }
  }
   

  Các file đính kèm:

  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  blackarch thích bài này.