[Exploits_zero_to_hero] Bài 2: Thực hành làm quen với Linux

Thảo luận trong 'Audit/Pentest Security' bắt đầu bởi Marcus1337, 17/06/21, 11:06 AM.

 1. Marcus1337

  Marcus1337 Moderator Thành viên BQT

  Tham gia: 01/04/21, 10:04 AM
  Bài viết: 27
  Đã được thích: 28
  Điểm thành tích:
  13
  Learning Path:
  Xin chào các bạn. Ở bài viết đầu tiên mình đã giới thiệu cho các bạn về Linux và các distro của Linux. Hôm nay mình và các bạn sẽ làm quen với 1 số lệnh cơ bản của Linux để có cái base cơ bản và có thể thành thạo sử dụng linux cho các bài tập về sau.
  LinuxBasicsforHackers_cover_cropped.jpg

  Linux file system

  Filesystem Hierarchy Standard, viết tắt là FHS, là một tiêu chuẩn thiết kế các thư mục trong hệ thống các distributions Linux. Filesystem Hierarchy Standard được tạo ra và maintain bởi Linux Foundation. Chi tiết về FHS là khá dài các bạn có thể tham khảo bài viết này. Thành thạo về FHS sẽ giúp bạn tìm kiếm các file trong hệ thống linux một cách dễ dàng hơn. Mình xin lược lại một số file và directory quan trọng trong Linux mà các bạn nên để ý vì sẽ dùng rất nhiều:
  linux_command.png
  • /bin : Là thư mục chứa các file thực thi là các command thiết yếu của hệ thống ( Thường được cài mặc định theo OS) điển hình như ls, cd, cat , cp, mkdir ...
  • /boot : chứa tất cả các files cần thiết cho quá trình boot hệ thống.
  • /dev : chứa các device files. Các phân vùng ổ cứng, thiết bị ngoại vi như USB, ổ đĩa cắm ngoài, hay bất cứ thiết bị nào gắn kèm vào hệ thống đều được lưu ở đây.
  • /etc : Thư mục chứa các file config của hệ thống. Thông thường, config của các chương trình được đặt trong một thư mục con bên trong /etc ( /etc/apache2/apache2.config, /etc/nginx/nginx.conf ...)
  • /home : Thư mục chứa các file cá nhân của người dùng
  • /lib : là thư mục chứa các file libraries cần thiết cho việc boot hệ thống, cũng như để thực thi các câu lệnh bên trong /bin/ và /sbin
  • /media : Thư mục tạm này chứa các thiết bị như CdRom /media/cdrom. floppy /media/floopy hay các phân vùng đĩa cứng /media/Data (hiểu như là ổ D:/Data trong Windows)
  • /mnt : là thư mục chứa các filesystems được mount tạm thời
  • /opt : chứa các ứng dụng thêm vào từ các nhà cung cấp độc lập khác. Các ứng dụng này có thể được cài ở /opt hoặc một thư mục con của /opt
  • /proc : viết tắt của process, là thư mục chứa các process đang chạy hay thông tin về kernel ở dạng files.
  • /root : là thư mục home cho user root của hệ thống
  • /run : là thư mục chứa thông tin về hệ thống đang chạy,
  • /sbin : cũng giống như /bin, /sbinn cũng chứa các chương trình thực thi, nhưng chúng là những chương trình thường dành cho supper admin cần có quyền root để thực thi ( Vd: reboot, fdisk, iptables... )
  • /srv : là thư mục chứa data được cung cấp ra bên ngoài bởi hệ thống
  • /sys : là nơi chứa các thông tin về devices, drivers, kernel
  • /tmp : Thư mục này chứa các file tạm thời được tạo bởi hệ thống và các người dùng. Các file lưu trong thư mục này sẽ bị xóa khi hệ thống khởi động lại. Thư mục này các user đều có quyền ghi vào đây. Do đó cũng hay được lợi dụng để ghi các file tạm trong quá trình tấn công máy chủ
  • /usr : Chứa các thư viện, file thực thi, tài liệu hướng dẫn và mã nguồn cho chương trình chạy ở level 2 của hệ thống. Trong đó:
   • /usr/bin chứa các file thực thi của người dùng như: at, awk, cc, less... Nếu bạn không tìm thấy chúng trong /bin hãy tìm trong /usr/bin
   • /usr/sbin chứa các file thực thi của hệ thống dưới quyền của admin như: atd, cron, sshd... Nếu bạn không tìm thấy chúng trong /sbin thì hãy tìm trong thư mục này.
   • /usr/lib chứa các thư viện cho các chương trình trong /usr/bin và /usr/sbin
   • /usr/local chứa các chương tình của người dùng được cài từ mã nguồn. Ví dụ như bạn cài apache từ mã nguồn, nó sẽ được lưu dưới /usr/local/apache2
  • /var : Thông tin về các biến của hệ thống được lưu trong thư mục này. Như thông tin về log file: /var/log, các gói và cơ sở dữ liệu /var/lib...
  Một số lệnh điều khiển cơ bản

  Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các bạn các lệnh cơ bản nhất để bắt đầu dùng với hệ thống linux. Ngoài ra khi nói đến chủ đề khác mình sẽ giới thiệu thêm các lệnh khác để giải quyết một bài toán cụ thể trong các bài toán sau:
  • man : Hầu hết các chương trình thực thi dành cho dòng lệnh Linux đều có tài liệu hướng dẫn người dùng và giới thiệu chương trình. Thì man là chương trình đặc biệt trong Linux dùng để hiển thị và tìm kiếm các tài liệu này.
  Mã:
  ➜ ~ man --help
  man, version 1.6g
  
  usage: man [-adfhktwW] [section] [-M path] [-P pager] [-S list]
    [-m system] [-p string] name ...
  
   a : find all matching entries
   c : do not use cat file
   d : print gobs of debugging information
   D : as for -d, but also display the pages
   f : same as whatis(1)
   h : print this help message
   k : same as apropos(1)
   K : search for a string in all pages
   t : use troff to format pages for printing
   w : print location of man page(s) that would be displayed
     (if no name given: print directories that would be searched)
   W : as for -w, but display filenames only
  
   C file  : use `file' as configuration file
   M path  : set search path for manual pages to `path'
   P pager : use program `pager' to display pages
   S list  : colon separated section list
   m system : search for alternate system's man pages
   p string : string tells which preprocessors to run
          e - [n]eqn(1)  p - pic(1)  t - tbl(1)
          g - grap(1)   r - refer(1) v - vgrind(1)
  man sẽ cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về tên chương trình, tóm tắt và các tham số của chương trình. Ngoài cung cấp thông tin hướng dẫn về các chương trình, commands có trên linux thì man còn cung cấp các tài liệu về hệ thống như Programming interfaces for kernel system calls, Programming interfaces to the C library, các file đặc biệt như device nodes và drivers, File formats, trò chơi ...
  Thành thạo và tận dụng tốt lệnh man giúp cho bạn hiểu sâu hơn về các lệnh có trên hệ thống và sử dụng tốt các lệnh hơn ít bị phụ thuộc vào google.
  Khi muốn tìm hiểu lệnh ls các mạn gõ: man ls
  man_ls.png
  Hoặc là lệnh thay đổi đổi thư mục trên hệ thống : man cd

  man_cd.png

  Để thoát khỏi trang hướng dẫn các bạn nhấn phím q

  Ngoài ra man còn hỗ trợ tùy chọn -k để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến từ khóa. Vi dụ mình cần kiếm các chương trình liên quan đến password trên linux mình sẽ tìm kiếm các tài liệu liên quan bằng lệnh: man -k password
  man-k (1).png
  Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về lệnh apropos cũng có chức năng tương tự lệnh man
  • ls : Lệnh ls dùng để liệt kê các file và thư mục ra màn hình
  ls (1).png

  Lưu ý :
  -a : để hiện thị thêm file, thư mục ẩn có trong folder ( Trong linux các file và thư mục đặt tên có dấu . ở đầu là các file ẩn sẽ không hiển thị ra giao diện của người dùng )
  -l : hiển thị thêm các thông tin của file : Quyền, user, group, kích thước, ngày sửa đổi gần nhất

  Ở trên lệnh ls -la để hiện thị các file và thư mục có trong thư mục gốc. Và bạn cũng có thể xem thông tin duy nhất 1 file bằng cách để tên file hoặc folder trong tham số lệnh.
  ls cũng hỗ trợ wildcard dùng ký tự * đại diện cho các ký tự khác. Ví dụ muốn liệt kê các file .conf trong thư mục etc ta dùng lệnh : ls -la /etc/*.conf

  ls_w.png
  • cd : Dùng để di chuyển giữa các thư mục
  cd.png

  Các shortcut thường hay dùng nhất là:
  • ~ : Di chuyển đến thư mục home của user

  • / : Di chuyển đến thư mục gốc

  • ../ : Di chuyển về thư mục cha ngay liền trước( Một ký tự ../ đại diện cho 1 thư mục cha)

  • pwd : Xem vị trí thư mục hiện tại

  • mkdir : Tạo thư mục
   Mã:
   ➜ mkdir folder1    
   ➜ ls
   folder1
   ➜ mkdir folder2 folder3    
   ➜ test ls
   folder1 folder2 folder3
   
   Có thể tạo nhiều thư mục cùng lúc ở các cấp khác nhau khi thư mục mẹ chưa được tạo bằng tùy chọn -p
   
   ➜ mkdir -p test/{recon,exploit,report}    
   ➜ ls test
    recon exploit report[/CODE}
   [*]cp : Dùng để copy file thư mục trong linux
   [/LIST]
   [CODE] cp [option] [option2] source1 source2 destination 
   • mv : Lệnh mv (viết tắt của move) được sử dụng để đổi tên và di chuyển các file và thư mục từ vị trí này sang vị trí khác
   Mã:
   mv [OPTIONS] SOURCE DESTINATION 
   • which : xác định vị trí file thực thi của lệnh mà bạn truyền vào. Lệnh này sẽ tìm kiếm các đường dẫn trong biến môi trường PATH, so khớp và trả về kết quả tương ứng với lệnh truyền vào
   Mã:
   which [OPTIONS] FILE_NAME
   • locate : Lệnh locate tìm kiếm một pattern (mẫu) nhất định thông qua file cơ sở dữ liệu được tạo bởi lệnh updatedb. Thay vì tìm kiếm ở 1 folder nhất định như lệnh which thì locate tìm kiếm được phạm vi rộng hơn dựa vào db các file mà locate đã thu thâp được
   Mã:
   locate [OPTION] PATTERN... 
   • find : Lệnh Find được sử dụng để tìm kiếm các file và thư mục, dựa trên các điều kiện mà bạn chỉ định cho các file thông qua các tham số. Đây là lệnh tìm kiếm hay dùng nhất và cũng linh hoạt hơn 2 lệnh tìm kiếm ở trên.
   • whoami : Để hiển thị tên của người dùng hiện đang đăng nhập thì hãy gọi lệnh này mà không truyền tham số hay tùy chọn nào cả.
   Mã:
   whoami [OPTION] 
   Trên đây là các lệnh cơ bản hay dùng. Có rất nhiều lệnh hệ thống khác bạn sẽ gặp trong quá trình sử dụng. Có thể sử dụng lệnh man để kiếm các tham số và đầu vào hợp lý dùng cho các lệnh này hoặc là các bạn có thể đọc thêm các bài viết về lệnh linux.

   Bash Environment

   Khi mở cửa terminal mới, các biến môi trường sẽ được khởi tạo. Biến môi trường là giá trị động ảnh hưởng đến phần mềm và tiến trình hoạt động trên server. Thường các chương trình sẽ lưu các thông tin config trên biến môi trường. Do đó ở các bài CTF, hay exploit chúng ta thường sẽ hay tìm thấy flag hoặc biến secret bằng cách xem biến môi trường của hệ thống.

   Biến môi trường được tham chiếu phổ biến nhất là PATH, đây là biến chứa danh sách các đường dẫn thư mục được phân tách bằng dấu hai chấm mà Bash sẽ tìm kiếm bất cứ khi nào một lệnh được chạy mà không có đường dẫn đầy đủ.

   Để xem giá trị của biến thì có thể sử dụng lệnh echo kết hợp với ký tự $ ở phía đầu tên biến. Ví dụ xem gía trị của biến PATH:
   Mã:
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ echo $PATH
   /usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
   
   Một số biến môi trường đặc biệt khác như $USER, $PWD, $HOME , $$( Hiện thị process id hiện tại)
   Mã:
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ echo $USER
   parallels  
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ echo $PWD
   /home/parallels/test
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ echo $HOME
   /home/parallels/
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ echo $$
   1909
   
   Để đặt giá trị cho biến môi trường ta dùng lệnh export với cú pháp:
   Mã:
    export [variable_name]=[value]
   
   Lưu ý sẽ không có dấu cách giữa tên biến, dấu bằng và giá trị. Giá trị của biến môi trường chỉ tồn tại trong phiên của terminal hiện tại lúc mở terminal mới sẽ không đọc được các giá trị này.
   Mã:
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ export test="Whitehat"
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ echo $test
   Whitehat
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ export domain="testphp.vulnweb.com"
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ ping -c 4 $domain
   PING testphp.vulnweb.com (18.192.172.30): 56 data bytes
   64 bytes from 18.192.172.30: icmp_seq=0 ttl=39 time=276.592 ms
   64 bytes from 18.192.172.30: icmp_seq=1 ttl=39 time=217.961 ms
   64 bytes from 18.192.172.30: icmp_seq=2 ttl=39 time=344.041 ms
   64 bytes from 18.192.172.30: icmp_seq=3 ttl=39 time=227.326 ms
   
   --- testphp.vulnweb.com ping statistics ---
   4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
   round-trip min/avg/max/stddev = 217.961/266.480/344.041/50.013 ms
   
   Để xem các biến môi trường có trong hệ thống ta sử dụng lệnh env
   Mã:
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ env
   SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
   SESSION_MANAGER=local/kali-linux-2021-1:@/tmp/.ICE-unix/2003,unix/kali-linux-2021-1:/tmp/.ICE-unix/2003
   GNOME_TERMINAL_SCREEN=/org/gnome/Terminal/screen/f317aa3b_15a9_4b2c_83fd_ad6906422395
   SSH_AGENT_PID=1960
   XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME
   LANG=en_US.UTF-8
   PWD=/home/parallels
   QT_IM_MODULE=ibus
   GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
   USER=parallels
   DESKTOP_SESSION=gnome-xorg
   XDG_MENU_PREFIX=gnome-
   HOME=/home/parallels
   COMMAND_NOT_FOUND_INSTALL_PROMPT=1
   DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
   GTK_MODULES=gail:atk-bridge
   XDG_DATA_DIRS=/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/
   WINDOWPATH=2
   XDG_SESSION_DESKTOP=gnome-xorg
   QT_ACCESSIBILITY=1
   GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
   VTE_VERSION=6203
   QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0
   GNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.84
   LOGNAME=parallels
   PATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
   [email protected]=ibus
   SHELL=/usr/bin/zsh
   XDG_SESSION_TYPE=x11
   POWERSHELL_TELEMETRY_OPTOUT=1
   _JAVA_OPTIONS=-Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true
   USERNAME=parallels
   XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
   QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
   XAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/Xauthority
   GDM_LANG=en_US.UTF-8
   COLORTERM=truecolor
   XDG_SESSION_CLASS=user
   TERM=xterm-256color
   GDMSESSION=gnome-xorg
   DISPLAY=:1
   SHLVL=1
   OLDPWD=/                                                                                   2 ⨯SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/sshSESSION_MANAGER=local/kali-linux-2021-1:@/tmp/.ICE-unix/2003,unix/kali-linux-2021-1:/tmp/.ICE-unix/2003GNOME_TERMINAL_SCREEN=/org/gnome/Terminal/screen/f317aa3b_15a9_4b2c_83fd_ad6906422395SSH_AGENT_PID=1960XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOMELANG=en_US.UTF-8PWD=/home/parallelsQT_IM_MODULE=ibusGPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1USER=parallelsDESKTOP_SESSION=gnome-xorgXDG_MENU_PREFIX=gnome-HOME=/home/parallelsCOMMAND_NOT_FOUND_INSTALL_PROMPT=1DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/busGTK_MODULES=gail:atk-bridgeXDG_DATA_DIRS=/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/WINDOWPATH=2XDG_SESSION_DESKTOP=gnome-xorgQT_ACCESSIBILITY=1GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecatedVTE_VERSION=6203QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0GNOME_TERMINAL_SERVICE=:1.84LOGNAME=parallelsPATH=/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/[email protected]=ibusSHELL=/usr/bin/zshXDG_SESSION_TYPE=x11POWERSHELL_TELEMETRY_OPTOUT=1_JAVA_OPTIONS=-Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=trueUSERNAME=parallelsXDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ctXAUTHORITY=/run/user/1000/gdm/XauthorityGDM_LANG=en_US.UTF-8COLORTERM=truecolorXDG_SESSION_CLASS=userTERM=xterm-256colorGDMSESSION=gnome-xorgDISPLAY=:1SHLVL=1OLDPWD=/
   
   Bash History

   Trong khi làm việc với Bash shell thì việc xem lại lịch sử các lệnh rất cần thiết. Đối với bash có sẵn cơ chế ghi history mặc định vào file .bash_history trong thư mục gốc của user. Đây là file ẩn nên cần tùy chọn -a để hiển thị file này nhé.
   Mã:
                                                                           
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ ls -la      
   total 112
   drwxr-xr-x 16 parallels parallels 4096 May 13 10:18 .
   drwxr-xr-x 3 root   root    4096 Mar 16 02:09 ..
   -rw-r--r-- 1 parallels parallels  220 Mar 16 02:09 .bash_logout
   -rw-r--r-- 1 parallels parallels 4705 Mar 16 02:09 .bashrc
   -rw-r--r-- 1 parallels parallels 3526 Mar 16 02:09 .bashrc.original
   drwxr-xr-x 9 parallels parallels 4096 May 13 22:29 .cache
   drwx------ 11 parallels parallels 4096 May 13 10:18 .config
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Desktop
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Documents
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Downloads
   -rw-r--r-- 1 parallels parallels 11759 Mar 16 02:09 .face
   lrwxrwxrwx 1 parallels parallels   5 Mar 16 02:09 .face.icon -> .face
   drwx------ 3 parallels parallels 4096 Jun 7 11:53 .gnupg
   drwxr-xr-x 3 parallels parallels 4096 Mar 16 02:23 .local
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Music
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:30 .parallels
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Pictures
   -rw-r--r-- 1 parallels parallels  807 Mar 16 02:09 .profile
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Public
   drwxr-xr-x 4 parallels parallels 4096 May 13 22:33 .recon-ng
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Templates
   drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 May 13 22:29 Videos
   -rw------- 1 parallels parallels  77 May 13 10:12 .zsh_history
   -rw-r--r-- 1 parallels parallels 8381 Mar 16 02:09 .zshrc
   
   Để xem history sử dụng lệnh history
   Mã:
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ history
    1 cd /home/parallels
     2 echo $PATH
     3 echo $USER
     4 echo $PWD
     5 echo $HOME
     6 export test="Whitehat"
     7 echo $test
     8 curl <http://testphp.vulnweb.com/>
     9 ping clear
     10 env
     11 clear
     12 ls -la
   
   Các bạn có thể tùy chỉnh số lượng các lệnh được lưu lại qua 2 tham số HISTSIZE, HISTFILESIZE

   Thực tế khi pentest cần lưu lại history phục vụ note thì mình thường ít khi sử dụng bash history mặc định của Linux vì lý do đơn giản là history chỉ lưu lại các lệnh chứ không có kết quả các output của các lệnh này. Ví dụ muốn xem lại lệnh nmap thì cũng khó.

   Mình hay sử dụng lệnh script trên linux để lưu các kết quả in ra màn hình vào 1 file và sau đó xem lại khi cần hoặc đưa vào note trong quá trình tấn công.
   Mã:
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ script test-site-testphp-vulnweb-com.log
    Script started, output file is test-site-testphp-vulnweb-com.log
   Restored session: Tue Jun 15 15:55:02 +07 2021
   
   Ở lệnh trên mình sẽ lưu toàn bộ output vào file test-site-testphp-vulnweb-com.log. Sau khi chạy lệnh thì toàn bộ thao tác mình trên terminal vào output của các lệnh sẽ đều được lưu vào file. Các bạn phải sử dụng lệnh exit để dừng lại việc ghi log.
   Mã:
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ cat test-site-testphp-vulnweb-com.log
   Script started on 2021-06-15 16:18:53+07:00 [TERM="xterm-256color" TTY="/dev/pts/0" COLUMNS="178" LINES="46"]
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ nikto -host=http://testphp.vulnweb.com/
   - Nikto v2.1.6
   ---------------------------------------------------------------------------
   + Target IP:     18.192.172.30
   + Target Hostname:  testphp.vulnweb.com
   + Target Port:    80
   + Start Time:     2021-06-15 16:19:21 (GMT7)
   ---------------------------------------------------------------------------
   + Server: nginx/1.19.0
   + Retrieved x-powered-by header: PHP/5.6.40-38+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1
   + The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
   + The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect against some forms of XSS
   + The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type
   + /clientaccesspolicy.xml contains a full wildcard entry. See <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197955(v=vs.95).aspx>
   + /clientaccesspolicy.xml contains 12 lines which should be manually viewed for improper domains or wildcards.
   + /crossdomain.xml contains a full wildcard entry. See <http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2008/05/crossdomainxml-invites-cross-site.html>
   + ERROR: Error limit (20) reached for host, giving up. Last error: error reading HTTP response
   + Scan terminated: 20 error(s) and 7 item(s) reported on remote host
   + End Time:      2021-06-15 16:20:43 (GMT7) (82 seconds)
   ---------------------------------------------------------------------------
   + 1 host(s) tested
                                                                                            
   ┌──(parallels㉿kali-linux-2021-1)-[~]
   └─$ exit
   
   Script done on 2021-06-15 16:21:48+07:00 [COMMAND_EXIT_CODE="0"]
   
   Bài viết hôm nay mình xin dừng lại ở đây. Mấy phần đầu sẽ thiên về kiến thức trên linux chưa đi sâu vào hacking để những bạn mới có thể có cái base đầu tiên nên các bạn biết rồi thông cảm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

   Bài tập:
   1. Sử dụng lệnh man để tìm hiểu về lệnh find trong linux
   2. Giả sử hệ thống của bạn bị xâm nhập do đó bạn cần tìm kiếm các file thay đổi trong hệ thống trong vòng 1 ngày. Viết lệnh tìm kiếm và hiển thị các file bị thay đổi trong vòng 1 ngày bởi user khác user root ( Gợi ý: Lệnh find )
   3. Tìm kiếm các thư mục có quyền 777
   From M4rcus. Happy Hacking
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 17/06/21, 12:06 PM
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. lnn2204

  lnn2204 New Member

  Tham gia: 25/06/21, 07:06 PM
  Bài viết: 1
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích:
  1
  Khi nào mình có bài 3 nhỉ ad?
   
  Mời các bạn tham gia Group WhiteHat để thảo luận và cập nhật tin tức an ninh mạng hàng ngày.
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 1. tuantran
 2. DDos
 3. Ginny Hà
 4. tuantran
 5. whf
Tags: