ultimate member

  1. WhiteHat Team

    Lỗi nghiêm trọng trong plugin Ultimate Member ảnh hưởng hơn 200 nghìn trang web

    Một lỗ hổng SQL Injection được đánh giá mức nghiêm trọng với điểm CVSS 9,8 đã được tìm thấy trong Ultimate Member - plugin phổ biến trong WordPress với hơn 200.000 lượt cài đặt. Lỗ hổng có mã định danh CVE-2024-1071 ảnh hưởng đến các phiên bản từ 2.1.3 đến 2.8.2. Nguyên nhân là do việc triển...
  2. Sugi_b3o

    200.000 người dùng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng zero-day trong plugin WordPress

    Hacker đã khai thác một lỗ hổng zero-day leo thang đặc quyền (privilege escalation) trong plugin 'Ultimate Member' của WordPress để xâm nhập vào các trang web bằng cách qua mặt các biện pháp bảo mật và đăng ký tài khoản quản trị viên giả mạo. Ultimate Member là một plugin quản lý hồ sơ người...
Bên trên