enumeration

  1. tuantran

    Hướng dẫn khai thác thông tin dịch vụ SMB trong quá trình pentest (Phần 2)

    Sau khi đăng phần 1, có bạn đăng trên group hỏi là tài liệu này có đầy đủ hay không? Theo mình thì nó đã bao gồm những thứ cần thiết nhất để khai thác thông tin trên FTP và mình đã kiểm chứng qua các bài lab mà mình từng trải qua. Vậy nên mình hy vọng các bạn có thể tận dụng nó như 1 dạng cheat...
  2. tuantran

    Hướng dẫn khai thác thông tin trên các dịch vụ trong quá trình pentest (Phần 1)

    Hallo toàn thể anh em, Quá trình pentest cần rất nhiều thông tin, hy vọng hai bài viết trước của mình: Hướng dẫn thu thập thông tin trước khi thực hiện pentest - Phần 1 và Phần 2 hữu ích với các bạn. Nhưng đó mới chỉ là những bước đi đầu tiên, tiếp theo chúng ta sẽ phải tiếp cận sâu hơn vào...
Bên trên