dgx a100 và h100

  1. tathoa0607

    NVIDIA giải quyết các lỗi nghiêm trọng trong DGX A100/H100

    Gần đây, NVIDIA đã phát hành bản cập nhật firmware quan trọng cho hệ thống máy tính của mình, bao gồm DGX A100 và H100. Đây là một bản cập nhật firmware toàn diện, giải quyết một loạt các lỗ hổng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đối với người dùng và hệ sinh thái AI. Bản cập nhật của NVIDIA xử lý...
Bên trên