cve-2024-1071

  1. WhiteHat Team

    Lỗi nghiêm trọng trong plugin Ultimate Member ảnh hưởng hơn 200 nghìn trang web

    Một lỗ hổng SQL Injection được đánh giá mức nghiêm trọng với điểm CVSS 9,8 đã được tìm thấy trong Ultimate Member - plugin phổ biến trong WordPress với hơn 200.000 lượt cài đặt. Lỗ hổng có mã định danh CVE-2024-1071 ảnh hưởng đến các phiên bản từ 2.1.3 đến 2.8.2. Nguyên nhân là do việc triển...
Bên trên