cve-2023-40000

  1. whf

    Cảnh báo lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache cũ bị khai thác

    Những kẻ tấn công đã bắt đầu tận dụng lỗ hổng trong plugin LiteSpeed Cache cũ cho WordPress để tạo tài khoản quản trị và kiểm soát các trang web. LiteSpeed Cache (LS Cache) được quảng cáo là một plugin caching được sử dụng trong hơn năm triệu trang web WordPress giúp tăng tốc độ tải trang, cải...
Bên trên