bluezone

  1. WhiteHat Team

    Phân tích các vấn đề liên quan đến Bluezone

    Có nhiều mem trên diễn đàn hỏi tôi về bài viết liên quan đến Bluezone, tôi đã liên hệ trực tiếp nhóm phát triển Bluezone và có thông tin dưới đây để mọi người tham khảo (các đoạn in nghiêng dưới đây): 1. Bluezone sử dụng sóng Bluetooth để phát và thu mã số ngẫu nhiên. Thay vì liên tục thay...
Bên trên