smb enumeration

  1. tuantran

    Hướng dẫn khai thác thông tin dịch vụ SMB trong quá trình pentest (Phần 2)

    Sau khi đăng phần 1, có bạn đăng trên group hỏi là tài liệu này có đầy đủ hay không? Theo mình thì nó đã bao gồm những thứ cần thiết nhất để khai thác thông tin trên FTP và mình đã kiểm chứng qua các bài lab mà mình từng trải qua. Vậy nên mình hy vọng các bạn có thể tận dụng nó như 1 dạng cheat...
Bên trên