Mời các bạn thành viên tham gia chương trình khảo sát của WhiteHat.vn và nhận những phần quà hấp dẫn. Những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của WhiteHat trong thời gian tới. Xin cảm ơn sự tham gia của các bạn !

(Thông tin này chỉ phục vụ liên hệ và trao thưởng cho các thành viên có ý kiến hay nhất)

4. Khi truy cập WhiteHat, bạn muốn tìm hiểu những thông tin nào, bạn có tìm được thông tin mình cần không? (các bài kiến thức cơ bản, các bài chuyên môn…)
5. Bạn đánh giá như thế nào về chuyên mục Tin tức An ninh mạng của WhiteHat (tính thời sự của tin, chất lượng tin bài …)
6. Khi đưa một vấn đề cần hỗ trợ trên WhiteHat, câu trả lời của Ban quản trị có khiến bạn hài lòng không. Những vấn đề nào chúng tôi cần cải thiện?
7. Bạn đánh giá như thế nào về các cuộc thi an toàn thông tin trên WhiteHat ? (tần suất tổ chức, chất lượng đề thi, hỗ trợ của Ban tổ chức…)
8. Bạn có ý tưởng gì để cải tiến giao diện WhiteHat 2.0. (Nêu cụ thể các ý tưởng và lấy ví dụ nếu có)
9. Bạn có đề xuất gì để WhiteHat cải thiện chất lượng hoạt động trong thời gian tới?