[News] Bản tin An ninh mạng tháng 05/2018

Xuất bản: 11 thg 06, 2018

1. Diễn tập an toàn thông tin mạng trực tuyến lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay;2. Lỗ hổng trong 7-Zip cho phép thực thi mã tuỳ ý; 3. Các trang Drupal phát tán mã độc đào tiền ảo, công cụ RAT và lừa đảo scam; 4. Phát hiện botnet khổng lồ gồm 500.000 router; 5. Mã độc Nigelthorn lây nhiễm hơn 100.000 hệ thống trên toàn thế giới
BÌNH LUẬN - 0

Video nổi bật
Hướng dẫn an toàn
Công cụ
Taskforce
News
Tất cả