[HDAT] Hướng dẫn tải và kiểm tra dữ liệu trên Facebook

Xuất bản: 27 thg 03, 2018

Trong clip này, WhiteHat sẽ hướng dẫn các bạn tải và kiểm tra dữ liệu trên Facebook cá nhân của bạn, thử xem Facebook đã thu thập từ bạn những thông tin gì và cách xử lý để Facebook không tiếp tục thu thập thông tin từ bạn nữa.
BÌNH LUẬN - 0

Video nổi bật
Hướng dẫn an toàn
Công cụ
Taskforce
News
Tất cả