Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Tuấn Thành

 1. Sugi_b3o
  Sugi_b3o
  port 8080 thường dùng để test 1 ứng dụng web bạn đang chạy demo và không muốn người khác truy cập vào, còn port 80 hay 443 bạn chỉ cần cấu hình file config thì nó sẽ trỏ về 80(http) hoặc redirect sang 443(https)
  09/12/17, 05:12 PM
 2. Sugi_b3o
  Sugi_b3o
  Việc họ không dùng port 600 bởi vì Quốc Tế có quy ước với nhau về các đặt port dịch vụ phải dưới port 4000 để các OS khác nhau có thể giao tiếp được với nhau đúng port, gọi là Well Known port (điều đó lý giải vì sao họ dùng 8080 chứ ko phải 808 hay 600)
  09/12/17, 05:12 PM
 3. Nguyễn Tuấn Thành
  Nguyễn Tuấn Thành
  Dạ em hiểu ạ. Nhưng em xem demo sử dụng msf hay thấy họ set LPORT là 4444 tại sao vậy ạ ?.
  14/12/17, 09:12 AM
 4. Nguyễn Tuấn Thành
  Nguyễn Tuấn Thành
  thêm một câu hỏi nữa là: apache của em đang chạy ở port 80. Nếu em đổi port 80 thành một port khác thì điều gì sẽ xảy ra và tại sao lại như thế ạ
  14/12/17, 09:12 AM