xd55's Recent Activity

  1. xd55 đã trả lời vào chủ đề Nhập môn Pentest Mobile - Bypass Check Root trên thiết bị Android.

    hay quá bạn ơi, cũng đang tìm hiểu thêm về frida, thằng này có vẻ mạnh

    25/02/21, 09:02 AM lúc 9:00 AM