WhiteHat News #ID:3333's Recent Activity

 1. WhiteHat News #ID:3333 đã đăng chủ đề mới.

  Apple phát hành bản vá cho lỗ hổng trên Catalina và iOS 12.5.5

  Apple đã phát hành bản vá cho ba lỗ hổng trong cả macOS Catalina và iOS 12.5.5 hiện đang bị khai thác. CVE-2021-30869 là một lỗ hổng...

  unnamed.jpg

  Diễn đàn: Tin tức An ninh mạng

  24/09/21, 01:09 PM lúc 1:24 PM
 2. WhiteHat News #ID:3333 đã đăng chủ đề mới.

  Lỗ hổng Microsoft MSHTML bị lợi dụng khai thác

  Các nhà nghiên cứu của Microsoft và RiskIQ vừa chỉ ra vài chiến dịch sử dụng lỗi zero-day đã được vá, đồng thời nhắc lại việc cần cập...

  Windows_tablet.jpg

  Diễn đàn: Tin tức An ninh mạng

  18/09/21, 01:09 PM lúc 1:57 PM