WhiteHat News #ID:0911's Recent Activity

 1. WhiteHat News #ID:0911 đã đăng chủ đề mới.

  SonicWall phát hành bản cập nhật vá lỗ hổng SMA-100

  SonicWall vừa phát hành bản cập nhật thứ hai cho lỗ hổng zero-day trong thiết bị truy cập từ xa SMA-100 của hãng. Lỗ hổng đã bị khai...

  sonicwall-cloud-clear-header.jpg

  Diễn đàn: Tin tức An ninh mạng

  22/02/21, 01:02 PM lúc 1:24 PM
 2. WhiteHat News #ID:0911 đã đăng chủ đề mới.

  Lỗ hổng trong trình duyệt Brave tiết lộ lịch sử duyệt web đen của người dùng

  Brave vừa xử lý một sự cố về quyền riêng tư trong trình duyệt của hãng. Lỗ hổng cho phép gửi các truy vấn miền .onion tới các DNS...

  brave-browser-privacy.jpg

  Diễn đàn: Tin tức An ninh mạng

  22/02/21, 01:02 PM lúc 1:18 PM