Sugi_b3o's Recent Activity

 1. Sugi_b3o đã trả lời vào chủ đề Hỏi về cách bảo vệ mạng LAN.

  Hi bạn có thể configure chặn any dest port 445 đỡ phải mò port làm gì ? Chỉ allow 443,80 thôi

  27/10/20, 11:10 PM lúc 11:26 PM
 2. Sugi_b3o đã trả lời vào chủ đề Hardening OS - Make your system safer - Centos7 (Part 2).

  Cám ơn bạn, bài này đã chú thích và print ra màn hình sau đoạn "echo" nhé bạn.

  27/10/20, 11:10 PM lúc 11:23 PM
 3. Sugi_b3o đã trả lời vào chủ đề Hardening OS - Make your system safer - Windows Server 2016 (Part 1).

  Hi bạn, không biết bạn có đọc script ko ? hay kéo 1 cái vèo rồi vào comment? mình đã chú thích trong script ở phía sau dấu #, bạn có...

  27/10/20, 11:10 PM lúc 11:20 PM
 4. Sugi_b3o đã trả lời vào chủ đề Hardening OS - Make your system safer - Centos7 (Part 2).

  Các bạn có thể tham khảo chuẩn hardening CIS cho linux tại link

  25/10/20, 09:10 PM lúc 9:37 PM
 5. Sugi_b3o đã trả lời vào chủ đề Hỏi về cách bảo vệ mạng LAN.

  HI, bạn nên dùng 1 firewall trong mạng nội bộ để quản lý chiều in, out chỉ cho đi port 80 ,443, 25 bạn có thể dùng firewall là 1 PC chạy...

  24/10/20, 10:10 AM lúc 10:21 AM