NgMSon's Recent Activity

  1. NgMSon đã thích bài viết của nktung trong chủ đề Machine learning làm việc như thế nào?.

    Đặt vấn đề Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng mô hình trong Machine Learning để phân biệt một đoạn văn bản là có nghĩa...

    upload_2020-5-20_11-11-39.png upload_2020-5-20_11-12-55.png upload_2020-5-20_11-14-23.png 21/05/20, 11:05 AM lúc 11:16 AM