Lợn Con Bé Bỏng's Recent Activity

  1. Lợn Con Bé Bỏng đã thích bài viết của DDos trong chủ đề Hướng dẫn viết công cụ dò quét cổng bằng Python.

    Dò quét cổng, dịch vụ (Port scanner) là thuật ngữ dùng để chỉ việc sử dụng một công cụ để xác định các cổng mở trên máy chủ. Các công cụ...

    Capture.PNG x.png 24/05/20, 03:05 PM lúc 3:50 PM